Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ruoka ja elintarvikkeet » EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen odotetaan etenevän neuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen odotetaan etenevän neuvostossa

Tiedote.
Julkaistu: 15.03.2013 klo 14:51
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalous- ja kalastusneuvosto pyrkii kokouksessaan 18. - 19.3.2013 saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen neljästä pääasetuksesta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Maatalouspolitiikan uudistuksessa on avoinna vielä Suomelle tärkeiden asioiden osalta kohtia mm. maatalouden suorien tukien tasaamisessa jäsenmaiden sisällä, viherryttämisen eli maatalouden ympäristövaatimusten tukiehtoihin sisällyttämisen yksityiskohdissa, tuotantoon sidotussa tuessa, epäsuotuisten alueiden tuen uudistuksessa sekä sokerikiintiöiden jatkoon liittyen.

Suomi on valmis olemaan joustava ja hakemaan kompromisseja sekä antamaan tukensa puheenjohtajalle ratkaisun löytämisessä. Kuitenkin kyseessä on paketti, jota arvioidaan kokonaisuutena. Ratkaisun tulee ottaa riittävässä määrin huomioon kaikkien jäsenmaiden näkemykset ja olosuhteet, jotta se voidaan hyväksyä.

Suomi tukee komission ehdotusta, jonka mukaan kaikissa jäsenmaissa tulee asteittain siirtyä kohti kansallista tai alueellista tasatukea, mutta voi osoittaa joustavuutta tasatukeen siirtymisen järjestelyissä.

Viherryttämisessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon pohjoisesta sijainnista aiheutuvat rajoitteet, sekä alueet, joilla metsäalan osuus verrattuna maatalousmaahan on korkea. Ekologisen alan vaatimus tulee toteuttaa Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti siten, että viljelijöille ei aiheudu perusteettomia tulonmenetyksiä eikä pinta-alaa tarvitse poistaa tuotannosta. Lisäksi Suomi haluaa pitää edelleen esillä viherryttämistoimien ja maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien välistä ekvivalenssia.

Suomi pitää erittäin tärkeänä, että komissio sallii myös tulevaisuudessa tuotantoon sidotun tuen käyttämisen sellaisilla tuotantosektoreilla tai alueilla, joilla on erityisiä ongelmia. Suomi kannattaa ehdotuksia, joiden mukaan jäsenmaiden tulisi voida mahdollisimman joustavasti kohdistaa tuotantoon sidottua tukea erityyppisille tuotantomuodoille ja alueille.

On tärkeää säilyttää epäsuotuisten alueiden uudistus osana kokonaisuudistusta, jotta epäsuotuisten alueiden tukijärjestelmällä säilyisi vankka perusta myös tulevaisuudessa.

Suomi kannatta sokerin kiintiöjärjestelmän jatkamista vähintään markkinointivuoden 2019/2020 loppuun saakka ja haluaa myös taata perinteisille puhdistamoille tasapuolisen kilpailuaseman suhteessa juurikassokeritehtaisiin.

Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tulevasta yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevasta lainsäädännöstä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Puheenjohtajamaa Irlannin tavoitteena on saada aikaan lainsäädäntöpaketista sopu EU-toimielinten välillä kesäkuussa 2013.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 16 2269


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs