Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Vapo investoi energiatehokkuuteen

Editor Helsinki Oy / Editori.fi

Vapo investoi energiatehokkuuteen

Tiedote.
Julkaistu: 12.03.2014 klo 07:00
Julkaisija: Editor Helsinki Oy / Editori.fi

Energiatehokkuuden parantaminen nostettiin Vapo Oy:n Lämpö- ja sähköliiketoiminnassa yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi vuonna 2012.

Vapossa on toteutettu parin viime vuoden aikana lukuisia hankkeita energian tuotannon, siirron ja jakelun tehostamiseksi. Optimoimalla lämpö- ja voimalaitosten ajotapoja, investoimalla järkeviin tuotannon prosessimuutoksiin sekä kartoittamalla kaukolämpöverkkojen lämmön kulutusta tavoitellaan parhaimmillaan jopa 10 prosentin parannusta laitos- tai verkkokohtaiseen tehokkuuteen. Yksittäisestä projektista energiatehokkuuden parantamisessa ei ole kysymys, vaan Vapossa tähdätään jatkuvaan parantamiseen.

Panostus kaukolämpöosaamiseen

Vapo jatkaa panostuksiaan kaukolämpötuotannon ja käytön tehokkuuteen palkkaamalla edelleen lisää osaajia kehittämään kaukolämpöliiketoimintaansa. Kaukolämmön käytön tehostamisvaihtoehtoja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, joita ovat asuintalot, liikerakennukset ja teollisuusyritykset. Asiakkaiden lämmönkulutusprosessien tuntemus ja ymmärrys luovat edellytykset tehokkaalle asiakkaiden lämmön käytölle.

Käyttötavoilla iso merkitys

On selvää, että käyttötavoilla on suuri merkitys energiankulutukseen. Mutta myös laitteiston kunnossapidolla ja huollolla on merkittävä vaikutus. Näin on erityisesti kaukolämmön osalta.

Kehitysjohtaja Jari Kymäläinen kertoo, että asiakkaiden kanssa yhteistyössä pyritään saamaan heidän kaukolämpölaitteistoistaan enemmän irti jäähtyvyyttä parantamalla. Syynä laitteiden vajavaiseen toimintaan voi olla mm. sakan kertyminen putkistoon, laitteiden likaantuminen ja venttiilien jumiutuminen.

- Laitteistot on hyvä käydä säännöllisesti läpi ja huoltaa, jotta pysytään kaukolämpöveden mitoituspisteen jäähtymistasolla, joka yleensä on 50 ºC. Muuten saattaa käydä niin, että vuosien saatossa jäähtyvyys saattaa huomaamatta jopa puolittua. Tämä merkitsee myös tehon puolittumista samalla tilausvesimäärällä. Tällöin virtausta joudutaan kasvattamaan yli sovitun, jotta asiakkaan lämmöntarve saadaan tyydytettyä. Tämä puolestaan vaikuttaa koko verkkoon ja saattaa kovilla pakkasilla johtaa ongelmiin verkoston siirtokyvyn ja pumppauskapasiteetin riittävyyden suhteen, selventää erityisasiantuntija Clas Blomberg. Hän nostaa esiin myös sen, että jatkossa Vapossa seurataan entistä tarkemmin kaukolämpöveden jäähtymistä asiakkaiden laitteissa, jotta kaukolämpöverkon toiminta saadaan optimoitua.

- Tavoitteenamme on, että yhteistyössä asiakkaiden kanssa katsomme, miten lämmönkulutus saadaan mahdollisimman tehokkaaksi. Teollisuusasiakkaiden kanssa käymme läpi tarvittaessa koko tehdasprosessin, jotta lämmön siirto asiakkaiden omassa jakeluverkossa saadaan tehokkaaksi ja päästä entistä parempaan lopputulokseen, painottaa Kymäläinen.

Tehokkuus mahdollistaa investoinnit

Kaukolämpöveden tehokas jäähdyttäminen vaikuttaa koko verkoston lämpöhäviöihin ja pumppauskustannuksiin.

- Jos lämpöhäviöt ovat isoja, vaikuttaa se luonnollisesti kaukolämmön kilpailukykyä alentavasti. Kaukolämpöverkkojen tehokkaammalla käytöllä mahdollistetaan laitostuotantopään investoinnit, joiden avulla puolestaan voimme taata entistä kilpailukykyisemmän kaukolämmöntuotannon myös tulevaisuudessa, korostaa Kymäläinen.

Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/1kusyKT
Julkaisija: Editori.fi

Editori Helsinki Oy - yritysviestinnän asiantuntija


Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Lisätiedot: Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi | www.editorhelsinki.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs