Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Valtakunnallisella työturvallisuuskilpailulla haetaan turvallisinta työmaata myös vuonna 2011

Rakennusteollisuus RT

Valtakunnallisella työturvallisuuskilpailulla haetaan turvallisinta työmaata myös vuonna 2011

Tiedote.
Julkaistu: 14.04.2011 klo 12:55
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

TIEDOTUSVÄLINEILLE Julkaistavissa 14.4.2011

Sosiaali- ja terveysministeriö
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Talonrakennusteollisuus ry

39 talonrakennustyömaata ilmoittautui kilpailuun

Talonrakennusteollisuus ry ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry järjestävät yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa myös vuonna 2011 valtakunnallisen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailun.

Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä yhteensä 39 rakennustyömaata eri puolilla Suomea. Kilpailulla haetaan talonrakennustyömaita, joilla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Sen avulla halutaan myös muistuttaa kaikkien hankkeessa toimivien tehtävistä parantaa työmaan työturvallisuutta. Kaksivaiheisen karsintamenettelyn jälkeen syksyllä kilpailua jatkaa viisi työmaata, joista valitaan turvallisin työmaa vuoden 2011 lopussa.

Vuonna 2010 toteutetun valtakunnallisen ”Turvallisuus alkaa minusta” -kilpailun voitti YIT Rakennus Oy:n kohde Asunto Oy Kuopion Ratavahti.

Turvallisuutta arvioidaan kolmella osa-alueella

Työmaan turvallisuutta arvioidaan kilpailussa kolmella eri osa-alueella, jotka ovat: työmaan turvalli-suustaso TR-mittauksella (painoarvo 70%), työmaan tapaturmien määrä (painoarvo 15%) sekä ra-kennuttajan turvallisuustoiminnan taso (painoarvo 15%). Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajat tekevät tarvittavat mittaukset.

Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittauksessa tarkastaja kiertää työmaalla ja merkitsee muistiin oikein ja väärin havainnot. TR-indeksi on oikein havaintojen prosentuaalinen osuus kaikista havainnoista.

Työmaan tapaturmien seuranta kattaa oman työvoiman lisäksi myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden työn-tekijöille sekä vuokratyövoimalle sattuneet vähintään yhden vuorokauden työstä poissaolon aiheutta-neet työtapaturmat.

Rakennuttajan turvallisuustoiminnan taso selvitetään kilpailussa erillisellä kyselyllä, jolla haetaan vas-tauksia muun muassa siihen, miten hyvin rakennuttaja on ottanut huomioon turvallisuuden varmista-misen jo suunnitteluvaiheessa ja kuinka aktiivisesti rakennuttaja hoitaa hänelle kuuluvia turvallisuus-tehtäviä rakentamisen aikana. Säädösten mukaan rakennuttajan on nimettävä turvallisuustehtäviensä hoitajaksi pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Kilpailun toteuttavat edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallinto-viraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry, asiamies Ahti Niskanen, puh 09 1299 219 ja 050 548 1694
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, puh 040 551 9404
Työsuojeluhallinto, sosiaali- ja terveysministeriön yli-insinööri Esa Virtanen, puh. (09)160 72429

Linkki internetiin, josta työmaaluettelo löytyy:
http://www.rakennusteollisuus.fi/Talonrakennus/Työturvallisuus/Turvallisuus+alkaa+minusta+-työturvallisuuskilpailu+/

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote löytyy myös sivulta www.rakennusteollisuus.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs