Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Väitös: Kaupunkipaikkojen digitaalisen augmentoinnin kokemus ja evaluaatio

Oulun yliopisto

Väitös: Kaupunkipaikkojen digitaalisen augmentoinnin kokemus ja evaluaatio

Tiedote.
Julkaistu: 23.09.2016 klo 10:34
Julkaisija: Oulun yliopisto

Viimeisten vuosikymmenten aikana digitaaliset teknologiat ovat asettuneet osaksi kaupunkielämää ja kaupunkipaikkoja. Tämä ilmiö, joka on helposti havaittavissa jokapäiväisessä elämässä, on tunnistettu myös tutkimuskirjallisuudessa, missä ilmiötä on kutsuttu nimellä kaupunkipaikkojen digitaalinen augmentointi. Tähän mennessä ilmiön on todettu muuttavan kokemuksiamme kaupunkipaikoista. Lisäksi on tunnistettu, että aihetta tulisi tarkastella myös erityisesti mikrotasolla sekä arkkitehtuurin alan näkökulmasta.

Väitöskirjassani tarkastelen julkisten kaupunkipaikkojen digitaalista augmentointia tapaustutkimusten avulla. Analysoin tätä varten osallistujien digitaalisen augmentaation kokemuksia, mitkä ovat tapahtuneet tutkimushankkeiden sisällä tuotettujen, aidoissa kaupunkiympäristöissä tehtyjen pilottien ja konstruktien yhteydessä. Lähestymistavaltaan työni on mikrotason evaluatiivista laadullista suunnittelututkimusta.

Väitöstutkimukseni käsittää myös menetelmällistä kehitystyötä. Tämän kehitystyön tuloksena esittelen evaluaatioluotainmenetelmän. Menetelmä on kehitetty alkuperäisen kulttuuriluotainmenetelmän pohjalta. Esitän analyysin alkuperäisestä menetelmästä sekä tuloksia omista empiirisistä tutkimuksistani ehdotettua menetelmää tukevina perusteina. Muut tutkimuksessa käyttämäni menetelmät ovat alkuperältään etnografisia; olen kuitenkin soveltanut menetelmiä arkkitehtuuritutkimuksen käyttöön.

Analysoidakseni näitä tuloksia olen myös tehnyt teoreettista kehitystyötä esittelemällä arkkitehtuuritutkimukseen emplacement-käsitteen (suom. paikantuneisuus). Käsitteellä pyrin ymmärtämään ja teorisoimaan paikan roolia digitaalisten augmentointien ruumiillisessa kokemuksessa ja suunnittelussa.

Kokonaisuudessaan kehitän väitöskirjassa osallistavaa suunnitteluevaluaatiota (engl. participatory design evaluation) lähestymistapana. Tällä tarkoitan useiden intersubjektiivisten ja kokemuksellisten näkökulmien tuomista ja käyttämistä suunnittelutuotteiden evaluatiivisessa eli arvioivassa tutkimuksessa. Väitöksessäni puollan tämän lähestymistavan hyödyllisyyttä arkkitehtuurisuunnittelussa ja -tutkimuksessa.

- - -

Arkkitehti Anna Luusua väittelee Oulun yliopistossa 30.9.2016. Arkkitehtuurin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Experiencing and Evaluating Digital Augmentation of Public Urban Places (Kaupunkipaikkojen digitaalisen augmentoinnin kokemus ja evaluaatio). Vastaväittäjänä toimii professori Alessandro Aurigi (Plymouthin yliopisto, Iso-Britannia) ja kustoksena yliopistonlehtori Aulikki Herneoja Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa arkkitehtuurin tiedekunnan Apaja-salissa (Aleksanterinkatu 4-6) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Arkkitehti Anna Luusua

Syntymäaika ja -paikka: 1984 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2003, Madetojan musiikkilukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta
040 537 1239

Tiedekunta:
Arkkitehtuurin tiedekunta
0294 484 913

Väittelijän yhteystiedot:
anna.luusua@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1331-6

* * * * * * * * * *
Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 091

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs