Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Vähäinen tonttitarjonta hilaa ylös asumisen hintaa

Rakennusteollisuus RT

Vähäinen tonttitarjonta hilaa ylös asumisen hintaa

Tiedote.
Julkaistu: 10.07.2014 klo 12:16
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Epäonnistunut tonttipolitiikka sekä hidas ja monimutkainen kaavoitus ovat pääsyitä pääkaupunkiseudun asuntopulaan.  Tarjonnan vähyys puolestaan nostaa asuntojen hintoja ja vuokria, mikä muodostaa esteen työvoiman liikkuvuudelle ja talouden kasvulle. Eri puolueiden edustajien ja virkamiesten näkemykset asuntopolitiikan kipupisteistä olivat hyvin yhdenmukaisia Rakennusteollisuus RT:n teettämässä vaikuttajatutkimuksessa.

Kaikki haastatellut pitivät suurimpana haasteena kohtuuhintaisen asumisen edellytysten varmistamista pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Tärkeimmäksi keinoksi nähtiin puolestaan tarjontaan vaikuttaminen.

Poliitikot peräänkuuluttivat kunnilta riittävää tonttimaan tarjontaa ja kaavoitusta asumiskäyttöön. Esimerkiksi kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) totesi, että kuntien on pidettävä huoli siitä, että tarjolla on kohtuuhintaisia tontteja, joihin voidaan rakentaa.

Vastaavasti Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto suuntasi huomion rakentamiskelpoisten tonttien määrään.

”Tonttimaan tarjontaa pitää olla niin paljon, että aina löytyy joku kohde. Suurin osa korkeasta hinnasta pääkaupunkiseudulla tulee sijainnista ja maan hinnasta, ei rakennuskustannuksista. Asuntojen hintaa ei määrittele kustannukset vaan asiakkaiden maksuhalukkuus. Tätä rajoittaisi se, jos tiedettäisiin että aina löytyy tonttia rakennettavaksi. Heitän siis palloa kunnille”, Antti Suvanto sanoi.

Muun muassa Kaupunkitutkimus TA:n selvityksen mukaan niukka realistinen tonttivaranto on ollut Helsingin seudulla asuntotuotannon pullonkaulana kymmenen viime vuotta ja johtanut asuntomarkkinoiden kiristymiseen. Puutetta ei ole maasta sinänsä vaan kuntien halusta ja kyvystä kaavoittaa ja valmistella sitä rakentamiskäyttöön sellaisilla sijainneilla, joilla on kysyntää. Eräs haastatelluista totesikin, että on epäloogista, että näin harvaan asutussa maassa väitetään olevan tonttipulaa ja asuminen on niin kallista. Vastaaja paikansi keskeiset pulmat maanomistukseen ja kaavoitukseen.

Etenkin perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit korostivat myös tonttimaan kohtuuttomaksi nähtyä hintaa Helsingissä.

Haastatellut muistuttivat, että pääkaupunkiseudun vaikeudet heijastuvat koko Suomeen. Kun Uudellamaalla menee huonosti, koko Suomella menee huonosti.

”Suurin ongelma on Helsingin seudulla, jossa asumisen korkea hintataso koskettaa kaikkia asumismuodosta riippumatta. Koska pienipalkkaiset palvelualan työntekijät eivät voi enää asua pääkaupunkiseudulla, surkastuttaa se meidän talouskasvuamme”, haastatteluhetkellä asuntoministerin erityisavustajana toiminut Jouni Parkkonen (sd.) summasi.

Rakennusteollisuus RT teetti keväällä 2014 vaikuttajatutkimuksen, jonka toteutuksesta vastasi Miltton Networks. Tutkimuksessa haastateltiin 26 henkilöä, jotka edustivat muun muassa poliittisia puolueita, ministeriöitä ja valtion virastoja sekä kuntia. Kuudesta eri puolueesta osallistui kaikkiaan 14 henkilöä (kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, vihreät ja kristillisdemokraatit). Tutkimuksessa kartoitettiin näiden tahojen näkemyksiä muun muassa asuntopolitiikasta, infran kehittämisestä ja rakentamisen ohjauksesta.

Asuntojen hinnat ja vuokrat sekä niihin vaikuttavat tekijät ovat aiheena Rakennusteollisuuden keskustelutilaisuudessa SuomiAreena-tapahtumassa Porissa. Paneelikeskustelu ”Oma koti kullan kallis, miksi?” pidetään torstaina 16. heinäkuuta. Keskustelijoina ovat kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna, YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen ja Design-Talon toimitusjohtaja Saku Sipola. Juontajana toimii johtava asiantuntija Heli Suominen Milttonista.

Lisätietoja
Rakennusteollisuus RT ry, johtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

 

Lisätietoja tonttitarjonnan vaikutuksista asuntotuotantoon ja talouden kasvuun Helsingin seudulla

Kaupunkitutkimus TA:n mukaan tonttivaranto on pääkaupunkiseudulla todella niukka ja ollut pullonkaulana asuntotuotannolle kymmenen viime vuotta. Se on johtanut asuntomarkkinoiden kiristymiseen ja asuntojen hintojen ja vapaarahoitteisten vuokrien nousuun. Kunnat laskevat mukaan realistiseen tonttivarantoon sellaisia tontteja, joiden rakentamisedellytykset ovat heikot esimerkiksi huonon sijainnin tai vanhentuneen kaavan johdosta. Toteutuvan asuntotuotannon määrä riippuu oleellisesti aidosti rakentamiskelpoisen tonttivarannon suuruudesta, ja tonttien tarjonnan lisääminen on tehokas keino lisätä tuotantoa ja hillitä asuntojen hintojen nousua.

Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA ja Heikki Loikkanen, Helsingin yliopisto
Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus
http://www.kaupunkitutkimusta.fi/wp-content/uploads/2013/12/3-Laakso-ja-Loikkanen-Helsingin-seudun-maankaytto-kiinteistomarkkinat-ja-perusrakenteen-rahoitus-A.pdf

Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA
Asumisen hinta ja mitä sille voidaan tehdä?
http://www.ary.fi/aineisto/Laakso_Seppo_Asumisen_hinta_ARY_YSS_2012_09.pdf

 

 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Pinta ja LVI-tekninen urakointi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs