Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Tilaajavastuulain kiristäminen rakennusalalla auttaa torjumaan harmaata taloutta

Rakennusteollisuus RT

Tilaajavastuulain kiristäminen rakennusalalla auttaa torjumaan harmaata taloutta

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2011 klo 10:24
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Tilaajavastuulakiin on esitetty rakennusalaa koskevia uudistuksia, joilla pyritään tehostamaan hampaattomaksi koetun lain vaikuttavuutta. Kaavailtujen muutosten mukaan tilaajan on vaadittava kaikilta alihankkijoiltaan tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ja näihin on sisällyttävä myös todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Lisäksi otetaan käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu tahallisesta huijariyrityksen käytöstä. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2012. Lainmuutosten valmisteluun osallistunut Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen esitettyihin muutoksiin.

Tilaajavastuulaissa velvoitetaan tilaajaa ennen sopimuksen tekemistä selvittämään alihankkijastaan tiettyjä asioita, kuten yrityksen rekisteröintiin, eläkevakuuttamiseen ja verojen maksamiseen liittyvät tiedot. Nyt esitetään, että rakennustoiminnassa tilaajan on pyydettävä ja alihankkijan annettava uute-na todistuksena todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

”Uudistus puree erityisesti EU:n ulkopuolisista, niin sanotuista kolmansista maista tuleviin yrityksiin. Käytännössä niiden tulisi uudistuksen myötä ottaa suomalainen tapaturmavakuutus”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari. ”Jotta suomalaisyritykset voivat hoitaa velvoitteensa joustavasti, tapaturmavakuutusyhtiöitten on kyettävä toimittamaan asianmukaisia todistuksia pyydetyssä muodossa. Todistukset pitäisi saada helposti, sähköisesti ja maksutta.”

Voimassa olevan tilaajavastuulain mukaan lain vaatimia todistuksia ei tarvitse pyytää, jos alihankkijan toiminta on vakiintunutta tai tilaajan ja alihankkijan välinen sopimussuhde on vakiintunut. Alkuperäinen lain tarkoitus on ollut vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja välttää todistusten pyytämistä tilanteissa, joissa osapuolet tuntevat kumppaninsa asiat niin hyvin, että todistusten pyytämisellä ei saada lisäarvoa.

Tapio Kari kannattaa vakiintuneisuuskäsitteen poistamista laista rakennusalalla. Alalla on nähty ongelmaksi tilanteet, joissa todistuksia ei ole alun perin pyydetty syystä tai toisesta, mutta tarkastustilanteessa on sitten jälkikäteen keksitty vedota vakiintuneisuuteen. Tämä on johtanut Karin mukaan vaikeisiin tulkinta- ja selvittelykysymyksiin, minkä johdosta tarkastustoiminnan tehokkuus on kärsinyt.

Korotettu laiminlyöntimaksu saa tilaajat varovaisiksi

Kolmas ja periaatteellisesti ehkä tärkein uudistus koskee korotetun laiminlyöntimaksun käyttöön ottamista rakennusalalla. Korotetun laiminlyöntimaksun suuruus olisi 16 000–50 000 euroa. Se määrättäisiin tilaajalle, joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tai sellaisen sopimuskumppanin kanssa, jonka tilaajan on täytynyt tietää jättävän velvoitteensa hoitamatta.

”Korotettu laiminlyöntimaksu panee tilaajan tarkistamaan epäilyttävän tarjoajan taustat tarkemmin kuin tähän asti. Tätä kautta se edistää tasapuolista ja rehellistä kilpailua”, Tapio Kari sanoo.

Kari korostaa, että tietojen liiketoimintakieltoon asetetuista henkilöistä pitäisi olla huomattavasti helpommin hyödynnettävissä. Nykyisin tiedot siirtyvät kaupparekisteriin viiveellä, ja liiketoimintakieltorekisteristä tietoa saa vain yksittäin maksua vastaan henkilön nimen ja henkilötunnuksen perusteella.

Työministerin asettama työryhmä, joka pohti tilaajavastuulain muutoksia rakennus sekä majoitus- ja ravitsemusalalla, jätti maanantaina 19.12. mietintönsä työministerille. Alkuperäisestä tehtävänannosta poiketen työryhmän muutosesitykset koskevat vain rakennustoimintaa. Jo tällä hetkellä tilaajavastuulakia sovelletaan rakennusalalla laajemmin kuin muilla aloilla. Nyt tätä linjaa jatketaan. Eduskunnan käsittelyyn lakiuudistus menee alkuvuonna.

Lisätietoja:
työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 0500 300 990

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Viiden toimialan yhteensä yli 2 600 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs