Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Sote-uudistus aiheuttaa mittavia kiinteistöjärjestelyjä Turussa

Turun kaupunki

Sote-uudistus aiheuttaa mittavia kiinteistöjärjestelyjä Turussa

Tiedote.
Julkaistu: 21.09.2015 klo 18:26
Julkaisija: Turun kaupunki

Valtakunnallinen sote-uudistus tuo mukanaan mittavia toimia Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kiinteistökantaan. Turun kaupungin valmisteleman sote-kiinteistöratkaisun tavoitteena on varautua ennakoivasti lainsäädännön perusteella tapahtuviin sote-rakenteiden muutoksiin.

Valtakunnallisen sote-valmistelun osalta Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2015 talousarvion yhteydessä, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvässä kiinteistörahastossa.

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveystoimen uudistusta valmistelut ns. Pöystin työryhmän asiantuntijaselvitys lähtee siitä, että uusia sote-alueita palvelevat kiinteistöjärjestelyt toteutetaan suoraan kuntien, kuntien perustamien yhtiöiden tai laajempia sote-alueita palvelevien yhtiöiden toimesta.

Kiinteistöjärjestelyn taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Järjestelyn taloudellisten tavoitteiden lisäksi kiinteistöjärjestelyissä kiinnitetään huomiota rakenteellisiin toiminnallisiin tavoitteisiin. Järjestelyn tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja Turun kaupungin kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta.

Tarkoituksena on luoda aikaisempaa paremmat edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden alueelliselle yhteistyölle ja kehittämiselle, parantaa tuottavuutta ja hillitä menojen kasvua sekä luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ohjauksen kehittämiselle.

Kiinteistöjen omistamisen kannalta järjestelyn keskeisiä tavoitteita ovat kiinteistöriskin hajauttaminen ja jakaminen, korjausvelan ja jäännösarvoriskin hallinta sekä pääoman vapauttaminen välillisen omistamisen mallilla.

Valmistelu koskee 23 rakennusta  

Turun kaupunki perustaa Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n. Turun kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on perustamisvaiheessa 100 %.

Turun kaupunki luovuttaa yhtiölle kaupalla käyvistä arvoistaan keskeisimpiä sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevia kohteita. Luovutuksen kohteena on kaikkiaan 23 sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaa rakennusta, joiden yhteenlaskettu laajuus on noin 90.000 m2. Kohdekokonaisuuksista on teetetty kahdet arviokirjat, joiden mukaan kohteiden yhteenlaskettu käypä arvo on 123–146 M€. Kohteiden luovutukset esitetään tehtäviksi arviokirjojen keskiarvohinnalla 134.775.000 M€.

Turun kaupungin ja Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n välillä tehdään pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset, joiden vuokra-aika on 50 vuotta. Esitettävään järjestelyyn kuuluvien tonttien maanvuokrat ovat vuositasolla noin 1 miljoona euroa ja niiden määräytymisperiaatteena on tonttien käypä pääoma-arvo ja sille kohteesta riippuen 4 - 5 %:n tuotto.

Turun kaupunki vuokraa kohteet takaisin pääsääntöisesti 5 – 15 vuoden vuokrasopimuksilla. Kohteisiin tehtävien vuokrasopimusten vuosivuokra on noin 13,4 M€ vuodessa. Vuokrasopimukset ovat ns. kokonaisvuokrasopimuksia, jolloin rakennusten uusi omistaja vastaa kohteiden ylläpitokustannuksista ja korjauksista.

Luovutukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana siten, että kohteiden omistusoikeus siirtyy, kun luovutussopimukset on allekirjoitettu ja hallintaoikeus siirtyy 31.12.2015. Operatiivinen toiminta kohteiden hallinnon ja ylläpidon osalta siirretään yhtiölle vuoden 2016 kuluessa. Vuoden 2016 ajan Kiinteistöliikelaitos vastaa kohteiden hallinnoinnista ja ylläpitotehtävien hankinnasta uuden omistajan lukuun.

Kohteista on muodostettu kaksi kokonaisuutta: Sairaala-alue ja Muut keskeiset kohteet. Sairaala-alueella olevista kohteista keskeisimpiä ovat sisätautisairaala, pääterveysasema, vanha kirurginen sairaala ja Mäntykoti. Muita sairaala-alueen ulkopuolisia keskeisiä kohteita ovat Kurjenmäenkodit I ja II, Portsakoti, Runosmäen ja Varissuon terveysasemat, Mäntymäen perhekeskus sekä Mäntyrinteen, Kerttulin ja Liinahaan vanhainkodit.

Perustettavan yhtiön rahoitus

Yhtiöllä ei ole perustamishetkellä ole rahavaroja, joten yhtiön maksuvalmius turvataan alkuvaiheessa 10 M€:n konsernitililimiitin avulla. Tästä tehdään erillinen päätös kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti.

Yhtiö rahoittaa hankinnan 56 M€:n vaihtovelkakirjalainalla ja enintään 84,2 M€:n velkakirjalainalla. Vaihtovelkakirjalaina on myöhemmin vaihdettavissa yhtiön osakkeisiin. Velalla on huonompi etuoikeusasema kuin yhtiön muilla lainoilla ja velka on vakuudeton.

Järjestelyn taloudelliset vaikutukset

Kaupunki maksaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevista tiloista yhtiölle vuokraa noin 13,4 M€.

Luovutettaviin kiinteistöihin kohdistuvia, vuosikuluksi kirjattavia korjauskuluja ja erilaisia kiinteistönhoitokuluja jää kaupungilta vastaavasti pois noin 4,4 M€. Kaupungin suunnitelman mukaiset poistot pienevät noin 3,9 M€.

Kaupunki perii lisäksi uutena tulona kiinteistöjen ostajalta maanvuokratuloa, muuta tuloa ja kiinteistöveroa yhteensä noin 1,7 M€. Yhtiön kaupungille maksamia korkotuottoja kertyy noin 5,0 M€.

Järjestelyn kokonaisvaikutus kaupungin tulokseen on noin 1,6 M€ positiivinen, mutta vaihtovelkakirjalainan enintään 25,0 M€:n osakkeiksi konvertoinnin jälkeen vaikutuksiltaan kustannusneutraali.

Päätöksentekoprosessi ja aikataulu 

  • Kaupunginhallitus 21.9.2015
  • Kaupunginvaltuusto 28.9.2015
  • Kaupunginhallitus 5.10. ja 19.10. (täytäntöönpano)
  • Kauppakirjojen allekirjoitus lokakuussa 2015

 Lisätietoja:

 Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, p. 050 5590 222, jarkko.virtanen@turku.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs