Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Sadat rakennusalan opiskelijat saivat tietoa työturvallisuudesta

Rakennusteollisuus RT

Sadat rakennusalan opiskelijat saivat tietoa työturvallisuudesta

Tiedote.
Julkaistu: 05.05.2011 klo 11:56
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

TELINETORSTAI –projekti tiedottaa

Lehdistötiedote julkaistavissa 5.5.2011.

Ammattiliitto Pro
Rakennusliitto ry
Rakennusteollisuus RT ry

Telinetorstai-teemapäivä Rudus-turvapuistossa

Tänä vuonna Telinetorstai-toimintapäivän päätapahtuma oli Espoon Ämmässuolla Rudus-turvapuistossa. Toimintapäivä huomioi tällä kertaa erityisesti alan uudet tulokkaat. Turvapuistoon oli kutsuttu torstaiksi 400 rakennusalan ammattiin opiskelevaa nuorta, joita alan ammattilaiset opastivat turvalliseen työskentelyyn kahdeksalla harjoittelurastilla.

”On ilahduttavaa nähdä, kuinka laajasti alan opiskelijat ovat tulleet oppimaan työturvallisuudesta Turvapuistoomme. Työturvallisuus on keskeinen osa jokaisen rakennusalalla työskentelevän ammattitaitoa. Haluamme Turvapuiston avulla olla edistämässä myös jatkossa alalle opiskelevien turvallisuusosaamista”, sanoi Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Telinetorstai-toimintapäivän päätapahtumassa.

Telinetorstai-toimintapäivän aikana rakennustyömailla ympäri maata tehtiin laajalti työtelineiden tarkastuksia sekä jaettiin tietoa putoamissuojaukseen ja henkilökohtaisiin turvavarusteisiin liittyvistä asioista. Yritykset tekivät työmaillaan putoamissuojausten kunnossapitotarkastuksia ja myös työsuojeluviranomaiset valvoivat tehostetusti rakennustyömaita.

”Tilastojen mukaan telinetapaturmat ovat laskeneet vuosien 2006 – 2009 välisenä aikana lievästi. Varsinaisia telineiden puutteista johtuvia putoamistapaturmia tapahtuu vuosittain kui-tenkin edelleen lähes sata, eli joka toinen työpäivä joku putoaa telineeltä”, kertoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.

Kesätyöt tärkeitä oppimisen kannalta

Työvoiman ja palvelujen vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin alueella tuo uusia haasteita yrityksiin ja työturvallisuudelle. Työpaikat ovat yhä enemmän monikulttuurisia työyhteisöjä, joissa työskentelee useita eri kansallisuuksia. Työturvallisuuden lisäksi myös työllistymiseen liittyvät kysymykset nousevat esiin.

Rakennusliiton toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas näkee nykytilanteessa uhkia myös nuorten kannalta katsottuna.

”Kehitys on sillä tavalla murheellinen, että kotimaisilta nuorilta on viety mahdollisuus saada kesätöitä esimerkiksi maalausalan julkisivutöissä tai rakennusalan avustavissa tehtävissä. Nämä nuorten perinteiset kesätyöt ovat hävinneet, kun rakennusalan eri sopimusaloille on tullut runsaasti epämääräisiä ”halpayrityksiä”, jotka ovat vieneet useassa tapauksessa nuorilta kesätyömahdollisuudet. Samalla vaarantuu se, että nuoret eivät saa pysyvämpää työtä ammattikoulun jälkeen”, sanoo Kyösti Suokas.

”Toistaiseksi nuorten työllistyminen on kuitenkin ollut hyvää ja päihittää monen muun alan. Rakentamisen linjat ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa ovat suosittuja ja niiden suosio on säilytettävä, koska suomalainen rakentaminen perustuu jatkossakin suomalaiselle työvoimalle”, rauhoittelee Rakennusteollisuus RT:n johtaja Tapio Kari.

Työturvallisuusopetusta on lisättävä alan oppilaitoksissa

Myös toimihenkilöiden ja työmaamestareiden edusmiehet Ammattiliitto Prossa kaipaavat turvallisuusopetukseen lisää panoksia.

”Olemme huolissamme rakennusalan ammattikorkea- ja korkeakoulutuksen yhteydessä annettavan työturvallisuuskoulutuksen määrän vähäisyydestä. Rakennusalan johto- ja suunnittelutehtäviin valmistavassa koulutuksessa tulee saada tarttumaan jo opiskelun yhteydessä suunnitelmien ja niiden toteuttamisen turvallisuudesta huolehtiminen, eli ”turvallisuus ensin” -ajattelu. Opintojen osaksi tulee ottaa työssäoppimis- ja harjoittelutyömaiden turvallisuuden havainnointi ja siitä raportoiminen”, sanoo asiamies Jorma Ikävalko Ammattiliitto Prosta.

Opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön koskee koulutusmuodoista ja oppilaitoksista riippumatta myös erilaista työharjoittelua, työhön rinnastettavaa käytännön opetusta ja työssäoppimisjaksoja. Nämä voivat tapahtua joko oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa tai hyväksymässä paikassa.

”Riskien arviointi on hiljalleen jalkautumassa rakennustyömaiden arkeen, joten tulevaisuuden rakennustyöntekijöiden pitää osata havainnoida oman työnsä vaarat ja arvioida riskit. Rakennusalan opiskelijoiden työturvallisuusosaamista ja -asennetta on mahdollista parantaa kehit-tämällä opiskelijoiden kykyä arvioida oman työnsä riskejä. Riskien arviointi pitäisi automaattisesti kuulua rakennusalan ammatilliseen koulutukseen kaikilla tasoilla. Jotta tähän päästään, on myös rakennusalan opettajien tietämystä riskienarvioinnista lisättävä”, painottaa Opetushallituksen yli-insinööri Arto Pekkala.

Mikä on Rudus-turvapuisto, www.turvapuisto.fi

- Euroopan ensimmäinen rakennusalan turvapuisto, joka perustettiin 2009 Espoon Ämmässuolle
- Sisältää harjoitteluradan, jossa useita harjoittelurasteja vaaratilanteen tapaturmien ehkäisemiseksi
- Harjoitteluradalla konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista, joista kerrotaan, mitä missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä
- Soveltuu urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja yritysten yhteistyökumppaneiden harjoitteluympäristöksi
- Taustalla laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot:
Toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry 050 1587
Johtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry, 0500 300990
Työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen, Rakennusliitto ry, puh. 050 527 0449
Asiamies Ahti Niskanen, Talonrakennusteollisuus ry puh. 050 548 1694
Asiamies Jorma Ikävalko, Ammattiliitto Pro, puh. 050 383 2932
Rudus Turvapuisto: Työturvallisuuspäällikkö Kari Lohva, puh. 050 4061508
www.rudus.fi > Yritys > Rudus vastuu > Turvallisuus > Rudus Turvapuisto

 

Alla olevassa lehtijutussa on haastateltu Turvapuiston kävijöitä Telinetorstaina. Juttuun liittyviä lehdistökuvia löytyy hetken kuluttua osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi/ajankohtaista

Telineturvallisuus ja nostolaitteet kiinnostivat opiskelijoita

”Onko kukaan ollut kuukulkijan kyydissä”, Skanska Oy:n Jari Renlund kysyy Heltechin Vallilan talonrakennusalan opiskelijoilta. Kukaan ei tunnusta vielä päässeensä rakennustyömaan nostinten eliittiin kuuluvan, 43 metrin korkeuteen ulottuvan laitteen kyytiin. ”Turvavaljaat pitää aina olla päällä, ja ne pitää kiinnittää nostokoriin oikealla tavalla”, rastilla opitaan

Käynnissä on tämän vuoden Telinetorstai-teemapäivä Ruduksen Turvapuistossa Espoon Ämmässuolla. Paikalle saapuu kahden päivän aikana sankoin joukoin rakennusalan opiskelijoita perehtymään työturvallisuuteen ja putoamissuojaukseen ihan käytännössä Turvapuiston eri rasteilla.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Janika Alhola kertoo aina halunneensa rakentajaksi, koska työssä näkee oman kätensä jäljen. ”Kypärät, valjaat ja kaikki tarpeelliset suojaimet”, Janika mainitsee tärkeimpiä mieleen tulevia työturvallisuusasioita. ”Niin ja telineiden turvallisuus ja se, että tietää voivansa mennä turvallisesti kotiin työmaalta, että on elossa vielä iltapäivälläkin.”

Janika uskoo, että työmaalla pystyy myös itse vaikuttamaan omalla tekemisellään työturvallisuuteen. ”Kun tietää miten asiat tekee oikein, ei niistä joudu ongelmiin ja tietää olevansa turvassa. Jos itse huomaa puutteita pitää varottaa muita ja pyrkiä korjaamaan puutteet.” Itse hän ei vielä ole työmaalle päässyt toivehommiinsa kirvesmiehen ammattiin, mutta työharjoittelusta on jo kokemusta. Rakennustyömaalle työskentelemään meno ei Janikaa pelota, vaikka toimiala onkin työtapaturmien valossa yksi vaarallisimmista.

Turvallisuusasioita on hänen mielestään käyty koulussa hyvin läpi ja ”homma on siellä hankassa”. Myös työturvallisuus- ja tulityökortit löytyvät jo ensimmäisen vuosikurssin opiskelijan taskusta. Turvapuisto on Janikan mielestä hyvä juttu erityisesti siksi, että siellä asioita käydään läpi luonnollisessa ympäristössä.

Samaa mieltä Turvapuistosta on Janikan opettaja Esa Räihä. ”Sairaan hyvä homma. Perusteema meillä koulussa on kaikessa opiskelussa työturvallisuus, työturvallisuus ja vielä kerran työturvallisuus. Mutta koulussa pystymme aika vähän näyttämään mitä se käytännössä tarkoittaa. Täällä oikeasti nähdään, mitä telineet ovat ja miten ne ammattimies pystyttää”, Räihä hehkuttaa.

”Juu ja ei”, Räihän vastaa kysymykseen kokevatko oppilaat rakennusalan työturvallisuusasiat tärkeiksi. ”Aihe kiinnostaa jonkin verran. Kun porukka pääsee ensimmäisen kerran oikeisiin töihin ja käymään telineillä tai jopa niitä kasaamaan, sen jälkeen se alkaa vasta kiinnostaa”, Räihä uskoo.

Räihä ei kaipaa työturvallisuudesta erillistä oppiainetta koululuokkiin. ”Rakennamme työsalissa pienen puurunkoisen pilariperusteisen mökin. Työturvallisuusasiat menevät parhaiten perille kun ne käydään läpi ensin teoriassa ja sitten mökin rakentamisen yhteydessä”, Räihä kuvaa omaa metodiaan. Sen sijaan opettaja kaipaisi nykyistä enemmän hyvää opetusmateriaalia opetuksensa tueksi.

Vallilan talonrakennusalan opiskelijoiden jokainen opiskelupäivä päättyy erikseen nimettyyn työturvallisuustuntiin. ”Silloin siivotaan mesta ja laitetaan paikat kuntoon, samalla opitaan ymmärtämään siisteyden merkitys”, Esa Räihä kertoo.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs