Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Rakentaminen muuttuu turvallisemmaksi - alalta löytyy jo tapaturmattomia työympäristöjä

Rakennusteollisuus RT

Rakentaminen muuttuu turvallisemmaksi - alalta löytyy jo tapaturmattomia työympäristöjä

Tiedote.
Julkaistu: 27.06.2013 klo 13:09
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä työympäristöt ovat tapaturmattomia. Yritykset ovat sitoutuneet siihen, että työmailla ja tehtaissa työtapaturmat kitketään siihen mennessä minimiin. Joissain yrityksissä nollaa tapaturmaa on jo päästy maistamaan.

Yrittäjä Pohjois-Suomesta: ”Töitä tehdään neljättä vuotta ilman työtapaturmia.”

Rakennus Takalahti Oy on oulunsalolainen rakennusalan yritys, jossa töitä tehdään jo neljättä vuotta ilman työtapaturmia.

- Kaikki tapaturmat ovat ikäviä, niin tapaturman uhrin kuin yrityksenkin kannalta. Niiden välttäminen on työmaalla kaikkien yhteinen intressi, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Kai Takalahti yksikantaan.

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi asialla on yrityksen kannalta iso taloudellinen merkitys.
- Tapaturmasta lankeaa iso lasku, kun työntekijä on työvahvuudesta pois. Onneksi meillä on valveutunut ja hyvä porukka, joka ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden, hän painottaa.

Takalahden mukaan kokeneemmille työntekijöille on joskus voinut joutua selittämään esimerkiksi uusien suojavälineiden käyttöä, kun aiemmin asioita on tehty toisin. Mutta aina niistä on hänen mukaansa selvitty.

Hyvä työturvallisuus ja siisti työmaa motivoivat henkilökuntaa, Kai Takalahti uskoo. On mukavampi tehdä töitä, kun tietää pääsevänsä illalla terveenä kotiin. Ja siistille työmaalle on aamulla mukavampi tulla hommiin.

Työsuojeluun panostamalla voidaan vähentää työtapaturmia, kuolemantapauksia ja ammattitauteja. Toiminta on kannattavaa myös taloudellisesti. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ovat osoittaneet, että suunnitelmallisella toiminnalla nolla tapaturmaa -taso on jo nyt mahdollinen.

Kahden sortin yrityksiä?

Koko rakennusalalla sattuu edelleen paljon tapaturmia, mutta erot yritysten välillä ovat suuria. RT:n talonrakennuksen jäsenyritysten parissa tehty kysely osoitti, että jäsenyrityksen työntekijän riski joutua tapaturman uhriksi oli puolta pienempi verrattuna työntekijän riskiin koko alalla. Voidaankin kysyä, onko ala jo jakautunut kahtia, hyvän ja huonon turvallisuuskulttuurin omaaviin yrityksiin?

Tärkeintä tapaturmien torjunnassa on aina estää ihmisille aiheutuvat henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. RT:n jäsenyrityksissä on huomattu, että hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen eivät kuitenkaan lisää vain työhyvinvointia, vaan myös parantavat yrityksen taloudellista tulosta. Yhden työtapaturman keskimääräinen hinta lasketaan tuhansissa euroissa. Myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee.

Ouluun oma turvapuisto

Rakennusteollisuus RT:n jäsenliikkeet ovat ottaneet käyttönsä monia keinoja nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on vähentää tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi vuoteen 2020 mennessä.

Yritysjohto, henkilökunta, yhteistyökumppanit ja alihankkijat sitoutetaan ja koulutetaan työturvallisuuteen. Työhön perehdytys, työturvallisuuskortti, vaarojen tunnistaminen ja henkilösuojainten käyttö ovat itsestäänselvyyksiä turvallisella työpaikalla. Työntekijöiden asenteet pyritään saamaan työturvallisuudelle myönteisiksi. Työturvallisuudelle laaditaan tavoitteet, ja sen kehitystä seurataan.

Hyvin tehdystä työturvallisuustyöstä nähdään konkreettisia tuloksia koko ajan. Tuoreena esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi Skanskan Nolla tapaturmaa –foorumissa äskettäin saamat tasoluokitukset. Osa Skanskan yksiköistä nousi luokituksen ykköstasolle, niiden työturvallisuus on jo maailman kärjessä.

Toinen tuore esimerkki siitä, miten yritykset itse kehittävät työturvallisuutta, on NCC:n Aja hiljaa -kampanja. Sen tarkoituksena on parantaa tietyömaiden turvallisuutta kannustamalla autoilijoita hiljentämään vauhtia tietyömaan kohdalla ja turvata niin tiellä liikkujia kuin siellä työskenteleviä.

Kolmas esimerkki on rakennusalan työturvallisuuspuistot. Ouluun on nousemassa maamme toinen turvapuisto Espooseen vuonna 2009 perustetun Rudus-turvapuiston rinnalle. Niiden rasteilla työntekijät ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan todellisia rakennusalan vahinkotapahtumia. Turvapuistojen perustajina on joukko teollisuuden ja palvelualojen toimijoita.

Tapaturmariski laskenut tasaisesti

Rakennusala on pitkään synkistellyt tapaturmatilastojen kärjessä. Uutisista on voinut lukea milloin kaatuneesta nosturista, milloin räjäytystyömaan virheistä. Työpaikoilla kompuroidaan ja pudotaan, työntekijöiden silmät ja sormet ovat vaarassa, kun töitä tehdään käsin ja käytetään paljon koneita.

Kulisseissa on kuitenkin tapahtunut paljon sellaista, mikä ei ole juuri uutisiin saakka yltänyt: alalla ja yrityksissä on tehty työtä tapaturmien vähentämiseksi jo useiden vuosien ajan. Rakentamisen tapaturmamäärää kuvaavan tapaturmataajuuden käyrä onkin laskenut tasaisesti vuodesta 2005 lähtien.

Työsuojeluyhteistoiminnalla voidaan vähentää työtapaturmia, kuolemantapauksia ja ammattitauteja. Toiminta on kannattavaa myös taloudellisesti. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ovat osoittaneet, että suunnitelmallisella toiminnalla nolla tapaturmaa -taso on jo nyt mahdollinen.

Jos kiinnostuit rakentamisen työturvallisuudesta, ole yhteydessä alla oleviin henkilöihin. Kerromme mielellämme lisää rakentamisen työturvallisuudesta:

Ensio Pynninen, aluepäällikkö, Talonrakennusteollisuuden Oulun aluetoimisto, puh. 040 583 3812
Kai Takalahti, toimitusjohtaja, Rakennus Takalahti Oy, puh. 0400 581336
Tommi Ahlberg, tiedottaja, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 354 7114

Työturvallisuusaiheisia linkkejä:

Työturvallisuustietoa RT:n verkkosivuilta >
Ouluun tulossa oma turvapuisto, tiedote >
Rudus-turvapuisto>
Skanska sai Nolla tapaturmaa -foorumissa tasoluokitukset>
NCC:n Aja hiljaa -kampanja>
Rakentamisen turvallisuuden kehittämishanke >

 

Tiedote löytyy myös RT:n verkkosivuilta www.rakennusteollisuus.fi/ajankohtaista.

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, LVI-tekninen urakointi ja Pinta.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs