Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Rakennusteollisuus RT tarjoaa tietoa rakennusurakoiden tilaajille – tavoitteena on auttaa muun muassa tunnistamaan alihintaiset tarjoukset

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT tarjoaa tietoa rakennusurakoiden tilaajille – tavoitteena on auttaa muun muassa tunnistamaan alihintaiset tarjoukset

Tiedote.
Julkaistu: 20.04.2012 klo 15:32
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT on julkaissut rakennusurakoiden tilaajille tarkoitetun sivuston omilla nettisivuillaan. Sivuston tarkoitus on antaa tilaajille perustietoa rakennustyön hinnan muodostumiseen vaikuttavista seikoista, harmaan talouden torjunnasta rakennusalalla ja tilaajan työturvallisuusvelvoitteista. Tiedon tarve on suuri etenkin nyt, kun tilaajavastuulakia kiristetään ja tilaajan tulee entistäkin tehokkaammin tunnistaa epärehelliset tarjoajat.

Hallitus on maaliskuussa antanut eduskunnalle esityksen tilaajavastuulain muuttamisesta rakennusalalla. Yksi lakiesitykseen sisältyvä muutos on korotetun laiminlyöntimaksun käyttöönotto. Tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, mikäli hän on tehnyt sopimuksen alihankkijan kanssa, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa.

Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa, ja se on sopimuskohtainen. Välttyäkseen korotetulta laiminlyöntimaksulta, tilaajan pitää etukäteen arvioida tuleeko sopimuspuoli hoitamaan velvoitteensa. Hallituksen esityksessä on todettu, että tätä arviointia tehdessään tilaajan pitäisi kiinnittää huomiota muun muassa siihen, voiko tarjotulla hinnalla tehdä työn niin, että myös yhteiskunnalliset velvoitteet tulevat hoidetuksi.

”Tilaajalle tilanne on haastava, koska hänellä ei välttämättä ole juuri asianomaisesta työstä ja sen hinnasta omakohtaisia kokemuksia. Toivottavasti nettisivuillamme oleva tieto osaltaan auttaa tilaajaa tämän arvioidessa sopimuspuolensa edellytyksiä suoriutua yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Palkkojen määräytymisperusteet helpottavat ainakin tuntiveloitushintojen arviointia, mutta muilta osin velvoitteiden hoitamisen arviointi hinnan perusteella on vaikeaa”, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari toteaa.

RT toivoo, että korotettu laiminlyöntimaksu herättää tilaajat kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota alihankkijansa suorituskykyyn eikä pelkästään tarjoushintaan. Tämä auttaisi tervehdyttämään rakennusalaa ja torjumaan talousrikollisuutta alalta.

Viime vuonna RT toteutti yhteistyössä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa Rakenna reilusti! -oppaan. Rakentamispalveluiden tilaajille suunnattuun oppaaseen on koottu laajalti ohjeistusta siihen, miten harmaa talous ilmenee ja mitä kaikkea tilaajan tulee ottaa huomioon. Oppaasta on tulossa tänä vuonna tuoreutettu versio, jossa on otettu huomioon tuoreimmat lakimuutokset.

Rakennusteollisuus RT:n Tilaajille suunnattuun nettisivustoon voit tutustua osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi/tilaajille

Rakenna reilusti! -opas on ladattavissa veloituksetta Suomen Tilaajavastuun sivuilta https://www.tilaajavastuu.fi/Rakenna_Reilusti

Lisätietoja antavat
RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari, puh. 0500 300 990
RT:n elinkeinoasioista vastaava johtaja Kirsi Palviainen, puh. 050 548 1678

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja.
RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs