Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Puusta elinvoimaa pohjoiseen

TTS Työtehoseura

Puusta elinvoimaa pohjoiseen

Tiedote.
Julkaistu: 13.04.2016 klo 15:50
Julkaisija: TTS Työtehoseura

PUUNET – Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus -hankkeen toiminta on käynnistynyt Pohjois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää puurakentamiseen liittyvää koulutusta ja parantaa työpaikkojen puurakentamiseen liittyvää osaamista ja sitä kautta myötävaikuttaa yritysten ja muiden organisaatioiden kehittymistä.
 
Hankkeen hallinnoijana toimii TTS Työtehoseura ja osatoteuttajia ovat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Ammattiopisto Lappia. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Suomen ELY-keskukset, kunnat ja hanketta toteuttavat koulutusorganisaatiot.
 
Hanketta toteutetaan vuoden 2017 loppuun saakka Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja pilotointialueita ovat Koillismaa, Kuhmo, Utajärvi ja Kemi-Tornio. Hankkeen toiminta painottuu pilotointialueille, mutta hankkeen edetessä hyviä käytäntöjä laajennetaan myös muualla yhteistyöverkoston kautta.
 
Hanke on käynnistynyt koulutustarvekyselyllä, jolla kartoitetaan yritysten ja muiden toimijoiden koulutus-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään hankkeen koulutusten suunnittelussa ja järjestämisessä. Hankkeessa järjestetään pääasiassa yhden päivän maksuttomia täsmäkoulutuksia ja seminaareja liittyen muun muassa puuraaka-aineen hankintaan ja sen hyödyntämiseen, puurakentamiseen ja tuotekehitykseen sekä asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Puusta elinvoimaa Pohjoiseen -seminaari
 
PUUNET-hanke järjestää Kuusamossa maksuttoman Puusta elinvoimaa Pohjoiseen -seminaarin torstaina 12.5.2016. Seminaariin toivotaan osallistujia muun muassa puuta käyttävistä yrityksistä ja järjestöistä, raaka-ainetoimittajista ja -omistajista, kunnista, koulutus- ja kehittämisorganisaatioista sekä muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä.
 
Seminaarissa esitellään Pohjois-Suomen metsävaroja ja niiden käyttömahdollisuuksia, puukaupan haasteita, metsäsektorin merkitystä Kuusamon taloudessa ja työllistäjänä, puun käytön kasvumahdollisuuksia sekä julkisten rakennusten hirsirakentamista. Puheenvuoroissa tuodaan esille myös metsäbiotalouden kasvunäkymiä ja nykytilannetta Pohjois-Suomessa. Puheenvuoroista vastaavat Suomen Metsäkeskus, MTK, Pölkky Oy, Pudasjärven kaupunki Boreal Bioref Oy, KaiCell ja Naturpolis Oy.
 
Seminaariin aikana keskustellaan ja tuodaan esille keskeisiä kehittämiskohteita ja kasvumahdollisuuksia. Seminaarissa esiin tuotuja asioita hyödynnetään sekä hankkeen jatkotoimissa että alueen kehittämistyössä. Seminaariohjelmaan voi tutustua netissä osoitteessa www.ksak.fi.

http://www.ksak.fi/images/stories/random-koulutuspalv/2016/PuustaElinvoimaaSeminaari2016.pdf
 
Lisätietoja hankkeesta
 
TTS Työtehoseura
Projektipäällikkö Anne Korhonen, 044 714 3701, anne.korhonen@tts.fi
 
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
Hankevastaava Pekka Peiponen, 040 511 9872, pekka.peiponen@ksak.fi, (Koillismaa)
 
Ammattiopisto Lappia
Hankevastaava Martti Mylly, 040 545 4069, martti.mylly@lappia.fi (Kemi-Tornio)

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs