Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Mediakutsu: Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme ja Kestävä korjausrakentaminen

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Mediakutsu: Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme ja Kestävä korjausrakentaminen

Kutsu.
Julkaistu: 04.01.2016 klo 10:41
Julkaisija: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Perjantaina 8.1.2016 klo13
Curatio, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y.
Björkfeldin talo, Malminkatu 6, Parainen

Varsinais-Suomen Maakuntamuseo ja Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry toteuttavat kahta hanketta yhteistyössä.  I samma båt - Samassa veneessä r.f. r.y. on hyväksynyt rahoitettavaksi Varsinais-Suomen maakuntamuseon yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y. Curation kanssa toteutettavan hankkeen Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme – Åboland, vår gemensamma kulturmiljö. Hankkeessa tehdään kulttuuriympäristöohjelma Turunmaalle yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2017, mikäli ELY-keskus myöntää hankkeelle avustuksen.

Ely-keskus on hyväksynyt Curatio ry:n hankkeen Kestävä korjausrakentaminen – Hållbar byggnadsvård rahoitettavaksi hankkeeksi. Hankeaika on 2,5 vuotta. Hanke kohdistuu ensisijaisesti kohdealueen talonrakentajille ja suunnittelijoille. Tiedonvälitystilaisuudet ovat avoimia myös yleisölle.

Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme - Åboland, vår gemensamma kulturmiljö
Turunmaan saariston kulttuuriperintö on ainutlaatuinen, rikas ja jopa maailmanlaajuisesti merkittävä ympäristökokonaisuus. Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on tuoda esiin olemassa olevaa kulttuuriympäristöä, sekä tapoja hyödyntää ja kehittää sitä kestävällä tavalla.

Alueen jokaisella paikkakunnalla järjestetään kulttuuriympäristötyöpajoja yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Työpajat järjestetään yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n vetämän, Kestävä korjausrakentaminen -rakentajille suunnatun tiedonvälityshankkeen kanssa, jossa on tavoitteena mm. innostaa ihmisiä pitämään rakennuksensa kunnossa korjaamalla ne ajoissa.

Kulttuuriympäristöohjelmassa ja sen tekemiseen liittyvissä työpajoissa tietopohjana ovat Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennetun ympäristön inventoinnit, paikallishistoriat sekä paikallisten asukkaiden kokemusperäinen tieto. Kemiönsaaren alueelta on jo olemassa vuosina 2011–2013 kerätyt inventointitiedot, jotka on tallennettu Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointiportaaliin (MIP). Paraisten kaupungin alueelta rakennusinventoinnit ovat osittain puutteelliset, ja niitä täydennetään siten, että ne kattavat koko alueen.

Tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma, jossa on kulttuuriympäristökuvaukset analysoituna sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaan liitetään myös korjausrakentamisen tiedonvälityshankkeessa tuotetut konkreettiset korjausrakentamisohjeet. Kulttuuriympäristöohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäytönsuunnittelussa.

Kestävä korjausrakentaminen – Hållbar byggnadsvård, Curatio ry:n hanke
Rakennettu kulttuurimaisema on saaristokuntien vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaista.  Toisaalta alueella ei ole kuin muutama rakennusperinnön hoitoon erikoistunutta rakennusalan yritystä, joten suuri osa näistä työmaista menee joko alueen ulkopuolella oleville yrityksille tai toteutetaan ottamatta huomioon säästävän ja säilyttävän korjausrakentamisen menetelmiä. Lisäämällä tietotaitoa ennen 1960 rakennettujen rakennusten rakennustekniikasta ja -fysiikasta, käytettävistä materiaaleista sekä säilyttävistä korjaustavoista paranee työn taso ja luonnonresursseja säästyy. Ammattitaidon lisääntyessä rakennusyritysten palvelutarjonta monipuolistuu. Hankkeessa annetaan myös valmiuksia yritysten väliselle yhteistyölle.

Säilyttävä korjausrakentaminen on resursseja säästävää ja jättää pienemmän hiilijalanjäljen kuin "pura ja rakenna uudestaan" -tapa.   Energiataloudellisia ratkaisuja tulee myös tarkastella suhteessa energiatehostamistoimenpiteissä käytettyihin resursseihin ja käytettyjen rakennusmateriaalien elinkaareen.

Hankkeessa järjestetään yleisiä tiedotustilaisuuksia yhdessä hankkeeseen palkattavan kokeneen rakennusrestauroinnin ammattilaisen kanssa rakennustekniikasta ja -fysiikasta, materiaaleista sekä mm. kannattavista energiasäästötoimenpiteistä.

Yhdessä kulttuuriympäristöohjelmahankkeen (Maakuntamuseo) kanssa järjestetään työpajoja, joissa osallistujia innostetaan arvostamaan ja pitämään kunnossa rakennettua kulttuuriympäristöään ja käyttämään yritysten palveluja.

Lisätiedot
Marianne Hemgård, toiminnanjohtaja
puh. 050 375 3595, marianne.hemgard@parnet.fi
Curatio r.y.

Paula Saarento, tutkija
puh. 040 707 5104, paula.saarento@turku.fi
Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Turun museokeskus, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs