Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Kotitalousvähennys myös uudisrakentamisen elvytystoimeksi

Kotitalousvähennys myös uudisrakentamisen elvytystoimeksi

Julkaistu: 10.03.2009 klo 15:23
Julkaisija:

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja esittää kotitalousvähennyksen laajentamista myös uudisrakentamiseen. Hänen mielestään kaikki keinot on käytettävä nyt rakentamisen elvyttämisessä. Kotitalousvähennys voitaisiin Kortesojan mielestä laajentaa vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen uudisrakentamiseen määräaikaisesti vuosina 2009 ja 2010. Muutos voisi parantaa erityisesti toimivien, pienrakentamista harjoittavien yritysten toimintaedellytyksiä.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja esittää kotitalousvähennyksen laajentamista myös uudisrakentamiseen. Hänen mielestään kaikki keinot on käytettävä nyt rakentamisen elvyttämisessä.

Kotitalousvähennys voitaisiin Kortesojan mielestä laajentaa vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen uudisrakentamiseen määräaikaisesti vuosina 2009 ja 2010. Muutos voisi parantaa erityisesti toimivien, pienrakentamista harjoittavien yritysten toimintaedellytyksiä.

Väliaikaisen lakimuutoksen vaikutukset

Suomen Yrittäjien arvion mukaan kotitalousvähennyksen laajentaminen vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen uudisrakentamiseen voisi edesauttaa pienten ja keskisuurten omakotitalorakentajien toimintaedellytyksiä heikentyneessä taloustilanteessa.

  • Uudisrakentaminen työllistää aina myös alihankkijoita, jolloin työllistävä vaikutus kertautuu. Jokainen tuhannen pientalon lisäys parantaisi rakennusalan työllisyyttä arviolta 5000 hengellä.
  • Loma-asuntorakentamisen tukeminen vaikuttaisi taloutta elvyttävästi kaikkilalla Suomessa, eikä vain isoimmissa kasvukeskuksissa.
  • Kotitalousvähennyksen saaminen edellyttää aina ennakkoperintärekisteröintiä.
  • Määräaikaisena toteuttava vähennys voisi kannustaa aloittamaan rakennustyön heti. Jos muutos olisi pysyvä, se voisi johtaa itse rakentamisen aloittamisen viivästymiseen ja siihen, että nyt tehtäisiin vain materiaalihankintoja elementtien ollessa halpoja.

Tausta

Vuonna 2006 Suomessa rakennettiin 16 000 omakotitaloa. Vuonna 2009 lukumääräksi on ennustettu 9 000 omakotitaloa. Uusien talojen kysyntä ei ole vähentynyt, mutta rakennusprojekteja uskalletaan aloittaa aiempaa vähemmän taloudellisen tilanteen heikennyttyä. Tämä heikentää pienrakennusyrittäjien taloudellista tilannetta huomattavasti. Jo päätetyt elvytyskeinot tukevat lähinnä julkista rakentamista. Pienrakentajat ovat sen sijaan jääneet elvytyksen ulkopuolelle, eikä omakotitalorakentaminen ja omistusasuminen ole saanut niinkään tukea.

Kotitalousvähennyksen laajentamisella uudisrakentamiseen voitaisiin hyödyntää nuoria perheitä kodin tai vapaa-ajan asunnon hankkimisessa. Muutoksella voitaisiin edesauttaa pienten ja keskisuurten, jo toimivien rakennusalan yrittäjien selviytymistä taantumasta.

Muutoksen toteutus

Muutos voitaisiin toteuttaa teknisesti lisäämällä kotitalousvähennystä koskevan tuloverolain 127a §:ään väliaikaisesti vuosina 2009 ja 2010 seuraava kursivoitu teksti, pari sanaa:

"Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö sekä uudisrakentaminen."

Lisätietoja: 

Suomen Yrittäjät, varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja, p. 050 351 4618 ja johtaja Anna Lundén, p. 050 544 3928

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs