Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Hurdant stadscentrum önskar, behöver och bygger Åbo?

Turun kaupunki

Hurdant stadscentrum önskar, behöver och bygger Åbo?

Inbjudan.
Publicerad: 17.03.2016 kl. 12:10
Utgivare: Turun kaupunki

Utvecklandet av Åbo salutorg och stadscentrum kör igång. Åbo har unika förutsättningar att utveckla den kommersiella och kulturella dragningskraften i centrum. Ett levande och livskraftigt salutorg ligger i stadens, invånarnas, företagarnas och fastighetsägarnas intresse.

Planerna för Salutorget och de omkringliggande gatorna har offentliggjorts. Onsdagen 23.3 ordnas ett öppet möte för allmänheten där staden presenterar planerna för utvecklandet av Salutorget och stadscentrum.

Vid mötet berättar man om resultaten av den invånarenkät som genomfördes med tanke på planeringen och hur användarnas behov och planeringen möts. Vid paneldiskussionen dryftas hurdant stadscentrum Åbo vill ha och behöver. Mötet avslutas med ett kommentarinlägg av Senior Advisor Jyrki Kangas.

Även medierna är välkomna till mötet för att höra om planerna och följa diskussionen om bästa möjliga Åbo centrum och Salutorg.

Tid:           onsdag 23.3.2016 kl. 13.30–17.00

Plats:        Finnkino Kinopalatsi sal 2, Köpmansgatan 11

Anmälningar: https://www.lyyti.in/Kauppatoriinfotilaisuus_yleisolle_5323 

Ytterligare information om mötet: kommunikationsdirektör Saara Malila, tfn 044 907 5710, saara.malila@turku.fi

PROGRAM

kl. 13.30          Anmälan och kaffeservering

kl. 14.00          Mötet öppnas

                        Dagens moderator Anna Sorainen

kl. 14.05          Det nya Salutorget i Åbo – Presentation av planerna för Salutorget och de omkringliggande gatorna

                        Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen, Åbo stad                      

kl. 14.35          Presentation av resultaten från invånarenkäten: Att utveckla centrum är allas vår sak!

                        Planläggningsarkitekt Paula Keskikastari, Åbo stad

kl. 14.55          Utvecklande av centrum och Salutorget – hur användarnas behov och planeringen möts?

                        Projektchef Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy                      

                        - Paus -

ca kl. 15.30     Paneldiskussion

-       Hurdana stadscentrum behövs nu och i framtiden?

-       Hur och varför förändras stadscentrum?

-       Är det möjligt att förbättra konkurrenskraften i centrum och på vilket sätt?

-       Vilken roll spelar Salutorget här?

-       Hur kan invånarna och företagen dra nytta av ett livskraftigt centrum?

-       Hur säkerställer man att olika färdsätt samsas och är i balans med varandra?                      

                        Diskussionsdeltagare:

                        Katariina Räike, verksamhetsledare, Åbo Stadscentrumförening rf

                        Janne Reunanen, kedjedirektör, TOK

                        Marianne Raiko, torghandlare, Raikon marjatila

                        Tapio Jokinen, ordförande, Turkuseura – Åbosamfundet ry

                        Eero Lunden, arkkitekt SAFA, Lunden Architecture Ltd

                        - Diskussion -

kl. 16.30          Kommentarinlägg:

                        Från polarisering till den levande stadskulturen: Hurdant är framtidens stadscentrum?

                        Jyrki Kangas

ca kl. 17.00     Mötet avslutas

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs