Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » HAMMASLÄÄKETIETEEN UUDISRAKENNUS OULUUN

SYK Oy

HAMMASLÄÄKETIETEEN UUDISRAKENNUS OULUUN

Tiedote.
Julkaistu: 10.11.2014 klo 09:12
Julkaisija: SYK Oy

Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki saavat uuden hammaslääketieteen rakennuksen, mistä tulee moderni hammaslääketieteen koulutuksen, tutkimuksen ja hoidon keskittymä. Uuden rakennuksen rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2015 ja valmistuminen sijoittuu 2016/2017 vaihteeseen. Rakennuksen bruttoala tulee olemaan n. 10 000 m2.

 Rakennuksen tulevat käyttäjät ovat Oulun yliopisto (hammaslääketieteen laitos) ja Oulun kaupunki (suun terveydenhuolto) sekä Oulun ammattikorkeakoulu Oy (suuhygienistikoulutus). Kohteen rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Kohteeseen on saatu synergiaetuja käyttäjien samankaltaisten tilojen yhdistämisellä. Tilojen monikäyttöisyydellä tullaan hakemaan merkittävää tilasäästöä. 

Uudet tilat sijoitetaan välittömästi Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Kontinkankaan päärakennuksen Kiepin yhteyteen. Rakennukset yhdistetään toisiinsa Kiepissä olevan ravintolan laajennusosalla. Uudisrakennuksen sijoittaminen päärakennuksen välittömään läheisyyteen edellyttää nykyisen hammaslääketieteen rakennuksen sekä rivitalon purkamista. Tarkoitus on, että vanha hammaslääketieteen rakennus puretaan vaiheittain.

 -       Suunniteltu ratkaisu tuo erittäin paljon uusia ulottuvuuksia synergialle. Kohteessa päästään maksimaalisesti hyödyntämään yhteistoimintaa. Alueelle saadaan näin myös kaivattua elävyyttä ja pöhinää, sanoo asiakkuus- ja kampuskehitysjohtaja Juha Uotila, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä.

 -       Rakennus on yksi kaikkien aikojen isoimpia Oulun kaupungin vuokratilainvestointeja ja palvelee vuosikymmeniä osana uutta Oulun palveluverkkoa, kertoo kohteen suurimmaksi vuokralaiseksi tulevan liikelaitos Oulun Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Riitta Säntti. Oulun Tilakeskukselle parasta hankkeessa on, että vuokratiloista meille ei kerry korjausvelkaa.

 -       Oulun kaupungille hanke mahdollistaa Kontinkankaan, Keskustan, Myllyojan ja Höyhtyän suun terveydenhuollon hammashoitoloiden sekä erikoishammaslääkäritoiminnan ja myös muiden suun erikoishoitojen keskittämisen Kontinkankaalle Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen palveluverkon linjausten mukaisesti. Suun terveydenhuollon kaikki päivystyspalvelut sijoittuvat myös rakennukseen. Suun terveydenhuollon opetusterveyskeskus saa rakennukseen paremmin opetusta tukevat tilat. Keskittämisestä huolimatta kuntalaisten lähipalvelut turvataan liikkuvien hoitotiimien ja mahdollisesti autoon rakennettavan hoitoyksikön avulla. Hammaslääketieteen ja suun terveydenhuollon oppimis- ja hoitotilojen keskittäminen yhteen toimipisteeseen mahdollistaa synergiaetuja (mm. tekniset järjestelmät) sekä tuo merkittäviä tilasäästöjä yhteiskäyttöisten tilojen kautta. Aivan uutena on ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen potilasharjoittelun tuleminen opetusterveyskeskuksen tilojen yhteyteen. Yhteistyön ja työnjaon oppiminen alkaa näin jo opiskeluvaiheessa, kertoo terveyspalvelujen palvelupäällikkö Sakari Kärkkäinen Oulun kaupungilta.

 -       Oulun yliopiston ja yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kannalta rakennusprojekti on erittäin tärkeä ja se tulee takaamaan saumattoman yhteistyön muiden opetusta antavien organisaatioiden kanssa. Samalla läheinen sijainti Kontinkankaan kampusalueen ytimessä vahvistaa yliopistoyhteisön toimintaa ja helpottaa tilojen yhteiskäyttöä. Erittäin laaja keskittymä hammaslääketieteellistä osaamista ja palveluita yhteen pisteeseen takaa opiskelijoille tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet sekä teoreettisen pohjan että kliinisen osaamisen korkealaatuiseen oppimiseen monialaisessa ympäristössä, summaa Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtaja professori Pertti Pirttiniemi.

 -       Yliopiston tilapalveluiden näkökulmasta hankkeessa toteutuu strategiset tavoitteet mm. tilankäytön tehokkuuden saavuttamisessa. Nykyinen hammaslääketieteen tilamäärä vähenee noin kolmasosaan nykyisestä tilamäärästä. Uudet tilat tulevat liittymään ravintolaliittymän kautta luontevasti päärakennuksen tiloihin ja tilat yhdessä mahdollistavat myös päärakennuksen julkisten tilojen monipuolisemman käytön, kertoo Oulun yliopiston tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen.

 -       Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja sekä alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä.  Suun terveydenhuollon (suuhygienisti) koulutuksen siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin mahdollistaa moniammatillisen yhteisopetuksen lisäksi uudenlaisten suun terveydenhuollon toimintamallien kehittämisen, jossa eri ammattihenkilöt toimivat yhteistyössä siten, että kunkin ammattihenkilön osaaminen on maksimaalisesti hyödynnetty.  Moniammatillinen yhteistoiminta tukee myös Oamkin Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi-painoalan tavoitteita asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelujen kehittämisessä, kertoo Oamkin rehtori Jouko Paaso.

 

 

Oulun yliopisto rakentaa tulevaisuuden osaamista monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Strategisia kärkialoja ovat pohjoinen ympäristö, ihmisen hyvinvointi sekä tieto- ja viestintäteknologia. Kansainväliseen tiedeyhteisöön kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 3000 asiantuntijaa.

Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut järjestää kaupunkilaisille lakien ja asetusten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaa sosiaalisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä Oulussa.

Oulun kaupungin Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat hyvä palvelu ja taloudellisuus. Kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä.

Oulun ammattikorkeakoulu Oy on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Oamk toteuttaa toiminta-alueen yhteisesti linjattuja kehitystavoitteita osana kansainvälisesti korkeatasoista alueellista innovaatiokeskittymää erityisesti seuraavilla painoaloilla, Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi sekä Energia, luonnonvarat ja ympäristö.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (Syk Oy) on vakavarainen ja innovatiivinen kiinteistönkehittäjä. Syk Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Syk Oy kehittää innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat tutkimustyötä ja opiskelua. Suomen Yliopistokiinteistöt omistavat Suomen valtio sekä pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot. www.sykoy.fi

Lisätietoa rakennushankkeesta antaa:

 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy,

Juha Uotila, johtaja asiakkuudet ja kampuskehitys
Puh: 050-492 9653
Email: juha.uotila@sykoy.fi

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy,
Aki Havia, johtaja rakennuttaminen & ylläpito
Puh. 040 527 7511

Emai: aki.havia@sykoy.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs