Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2010: Kannattavuus parani

Destia Oy

DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2010: Kannattavuus parani

Tiedote.
Julkaistu: 18.02.2011 klo 09:00
Julkaisija: Destia Oy

  • Kannattavuus parani tilikaudella 2010: liiketulos nousi 8,3 miljoonaan euroon
  • Kiinteiden kulujen alentamiseen tähtäävä kehitysohjelma saavutti asetetut tavoitteet
  • Destian hallitus vahvisti yhtiölle uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2011–2013
  • Lauttapalvelut eriytyi osittaisjakautumisella vuoden 2009–2010 vaihteessa Destia Oy:stä

 

Avainluvut, MEUR 1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009
Liikevaihto 539,2 603,4* 148,3 153,2**
Liiketulos 8,3 -16,9 0,5 -20,2
% liikevaihdosta 1,5 -2,8 0,3 -13,2
Katsauskauden tulos 8,3 -17,7 3,7 -18,4
% liikevaihdosta 1,5 -2,9 2,5 -12,0
Tilauskanta katsauskauden lopussa 726,5 753,3    
* ilman lauttapalveluita 572,7        
** ilman lauttapalveluita 144,9        

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta:

”Viime vuonna infrarakentamisen suhdannenäkymät olivat Destian perinteisillä aloilla heikot koko vuoden ajan. Päätavoitteemme vuonna 2010 oli toimintamme kannattavuuden parantaminen, missä onnistuimme vaikeana säilyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Inframarkkinan kysyntä Destian perinteisillä aloilla laski tilikaudella jopa ennakoitua enemmän. Vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 5,8 prosenttia 539,2 miljoonaan euroon. Vahvan tilauskantamme sekä kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän kehitysohjelmamme ansiosta liiketuloksemme parani 8,3 miljoonaan euroon. Positiivinen tuloskehitys on ennen kaikkea onnistuneen kiinteiden kustannusten kulurasitteen leikkaamisen ansiota. Kulujen karsiminen vaati merkittäviä henkilöstövähennyksiä.

Valmistelimme viime vuonna Destia-konsernin strategian vuosille 2011–2013. Kannattavuuden paran-taminen säilyy uuden strategiamme keskeisenä tavoitteena yhdessä ydinliiketoimintojemme vahvis-tamisen ja asiakastyön parantamisen kanssa. Tavoitteenamme on visiomme mukaisesti olla vuoteen 2015 mennessä parasta asiakaspalvelua tarjoava ja yksi kannattavimmista infrapalveluyhtiöistä Suo-messa.

Vuonna 2011 odotamme infra-alalla markkinatilanteen säilyvän edelleen vaikeana, emmekä odota kasvua kaivostoimintaa lukuun ottamatta. Vuonna 2012 markkinatilanne on helpottumassa, kun muun muassa valtion kaksi isoa Public Private Partnership (PPP) -projektia ovat käynnissä täydellä teholla.

Toiminnallisen kustannustehokkuuden varmistamiseksi siirryimme kuluvan vuoden alussa infraraken-tamisessa ja -hoidossa alueelliseen toimintamalliin. Tehostamalla alueellisten resurssiemme käyttöä pystymme tarjoamaan palveluja entistä kilpailukykyisemmin. Keskittymällä ydinliiketoimintamme kan-nattavuuden vahvistamiseen sekä asiakastyöhön luomme toiminnallemme vahvan perustan, jonka varaan voimme tulevina vuosina rakentaa uutta.

Markkinanäkymästä johtuen arvioimme, että liikevaihtomme tulee jäämään viime vuodesta, mutta tehdyistä toimenpiteistä johtuen suhteellinen kannattavuutemme paranee ja liiketuloksemme on viime vuoden tasolla.”

Lisätietoa:
toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 3022 485

Destia-konsernin tilinpäätös vuodelta 2010 on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla www.destia.fi

Destia-konsernin osavuosikatsaus vuoden 2011 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 29.4.2011.

Liitetiedostot

Destia Oy on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 540 miljoonaa euroa, henkilöstöä on keskimäärin 2 000. Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs