Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011: Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Destia Oy

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011: Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Tiedote.
Julkaistu: 29.04.2011 klo 09:00
Julkaisija: Destia Oy

  • Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla
  • Liiketulosta rasittivat yksittäiset projektiheikennykset
  • Kassavirta vahvistui
  • Tilauskanta laski 718,6 miljoonaan euroon
  • Destia allekirjoitti päällysteliiketoimintakaupan NCC:n kanssa maaliskuussa
  • Destia arvioi liikevaihdon laskevan vuonna 2011 ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Destia-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli sama kuin edellisvuonna infra-alan kokonaismarkkinan laskusuunnasta huolimatta. Markkinatilanteeseen nähden liikevaihtomme oli tyy-dyttävällä tasolla. Liiketuloksemme on talvikaudelle tyypillisesti negatiivinen alhaisista volyymeista johtuen. Lisäksi tulosta rasittavat yksittäisten projektien heikennykset. Liiketuloksen tuloutuminen pai-nottuu vuoden kolmanteen neljännekseen.

Strategian 2011–2013 mukaisesti kannattavuuden parantaminen on edelleen keskeisenä tavoit-teenamme yhdessä ydinliiketoimintojemme vahvistamisen ja asiakastyön parantamisen kanssa. Kat-sauskaudella tekemämme päällysteliiketoimintakauppa tukee strategiaamme keskittyä ydinliiketoimin-tojemme vahvistamiseen. Päällysteliiketoiminnasta luopumalla vahvistamme tasettamme sekä luomme paremmat edellytykset ydinliiketoimintojemme kehittämiseen. Projektitoiminnan parantamiseksi käynnistettiin vuoden alussa kehitysohjelma, jonka tavoitteena on projektiriskien hallinnan, projektien ohjaamisen ja johtamisen sekä toimintatapojen yhtenäisyyden harmonisointi.

Infra-alan kokonaismarkkina on laskeva, eikä kasvua ole kuluvana vuonna odotettavissa sektoreilla, jotka kuuluvat Destian palveluvalikoimaan. Uskomme kuitenkin, että markkinanäkymä paranee ensi vuonna, kun uudet suuret rakentamishankkeet ovat käynnissä.

Markkinanäkymästä johtuen arvioimme, että liikevaihtomme tulee jäämään viime vuodesta. Kannatta-vuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta kulurakenteemme on paremmassa kun-nossa, minkä johdosta uskomme suhteellisen kannattavuutemme paranevan ja liiketuloksemme olevan edellisvuoden tasolla.”

Lisätietoa: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Sal-minen, p. 050 3022 485

Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla www.destia.fi

Destia-konsernin osavuosikatsaus vuoden 2011 toiselta neljännekseltä julkaistaan 29.8.2011.

Liitetiedostot

Destia Oy on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 540 miljoonaa euroa, henkilöstöä on keskimäärin 2 000. Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs