Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Cramo Adapteo: ökad satsning på kundanpassade flyttbara lokaler i hela Norden

Cramo

Cramo Adapteo: ökad satsning på kundanpassade flyttbara lokaler i hela Norden

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.03.2014 kl. 10:15
Utgivare: Cramo

Cramo Adapteo: ökad satsning på kundanpassade flyttbara lokaler i hela Norden

                                

Helsingfors, 5 mars 2014 – Cramo lanserar ett nytt varumärke, Adapteo, för att stärka sitt erbjudande av flyttbara lokaler som är anpassade för användarnas behov.

 

Behovet av Cramos flyttbara lokaler har vuxit i Norden och Baltikum de senaste åren och är idag ett viktigt tillväxtområde. Cramo är idag marknadsledande i norra Europa och har 15 300 moduler i sitt bestånd. Flyttbara lokaler används för att täcka snabba eller temporära lokalbehov, exempelvis när skolor, kontor, och verksamheter inom hälsa och sjukvård behöver extra lokaler eller under renoveringar. De används till exempel i situationer där extra utrymme behövs för förskoleverksamhet på grund av plötsliga förändringar i demografin, eller vid akuta problem i existerande byggnader, exempelvis mögel.

 

– Cramo associeras kanske framför allt med byggbranschen, men de kunder som utnyttjar våra flyttbara lokaler finns mer och mer inom offentlig sektor och fastighetsbranschen. Redan under 2013 stod uthyrningen utanför byggbranschen för 12,3 procent av Cramo Groups omsättning och med det nya varumärket vill vi förstärka vårt erbjudande till dessa branscher, säger SVP Petri Moksén för flyttbara lokaler på Cramo Adapteo.

 

 

Namnet Adapteo kommer från de latinska orden ad (till, mot) och apto (ändra, förbered). Budskapet är att Cramos flyttbara lokaler är anpassade för användarnas behov.

 

– Att flyttbara lokaler är så populära kan förklaras av det faktum att de kan anpassas för kundens behov. Man kanske börjar med ett fåtal moduler, som sedan kan utvidgas i princip hur mycket som helst. Enligt olika beräkningar rekommenderas fastighetsägare att av kostnadsskäl ha omkring 6 till 10 procent av ytan i flyttbara lokaler för att kunna vara flexibla gällande förändringar i kunders behov av lokalyta. Vi ser i detta en stor tillväxtpotential bland Finska företag, säger Juha Antola, ansvarig för flyttbara lokaler på Cramo i Finland.

 

Anpassade efter nordiska förhållanden

Cramo Adapteo lanseras i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Ett mål är att öka samarbetet mellan länderna. Cramos flyttbara lokaler kommer i allt större utsträckning att vara tillgängliga över nationsgränserna, eftersom de kan användas i flera länder. Försäljning och produktutveckling kommer även att samordnas i högre grad än tidigare.

 

Förutom samarbetet, ser Juha också stark lokal närvaro som en av de viktigaste styrkorna hos Cramo Adapteo.

 

– Vi skiljer oss från flera av våra konkurrenter då våra flyttbara lokaler har designats särskilt för Norden och nordiska förhållanden. De följer alla regler och krav inom bland annat ventilation, energieffektivitet och byggnadsteknik, säger Antola.

 

På Cramo Adapteo arbetar över 100 personer, varav omkring 36 i Finland. Kunderna finns bland större företag och kommuner.

 

Om Cramo Adapteo

Cramo Adapteo ingår i Cramokoncernen, som är Europas näst största uthyrare av byggmaskiner och utrustning, samt flyttbara lokaler. Cramo har 360 depåer i 15 länder och cirka 2 400 anställda. Cramos totala omsättning uppgick år 2013 till 660 miljoner euro. Cramo är listat på NASDAQ OMX i Helsingfors. För mer information, se www.cramo.com.

 

Mer information

Cramo Oyj

Petri Moksén

Tel: +358 50 534 7257

E-post: petri.moksen@cramoadapteo.com

 

Juha Antola, Johtaja, Cramo Adapteo, Suomi

Tel: +358 40 744 6490

E-post: juha.antola@cramoadapteo.com

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs