Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Agnico Eaglen Kittilän kaivokselta päivitettyä tietoa allasvuodosta

Agnico Eagle Finland Oy

Agnico Eaglen Kittilän kaivokselta päivitettyä tietoa allasvuodosta

Tiedote.
Julkaistu: 03.11.2015 klo 14:00
Julkaisija: Agnico Eagle Finland Oy

Kittilän kaivoksella havaittiin 14. syyskuuta rutiinitarkastuksen yhteydessä, että NP3-rikastushiekka-altaan vieressä olevaan ojaan oli vuotanut puhdistettua prosessivettä. Tämän jälkeen havaittiin, että vesi vuotaa altaan pohjassa olevan bitumikermin kautta. Aluksi vuodon määrä oli noin 350 kuutiometriä tunnissa (m3/h). Vuotoa ryhdyttiin tukkimaan ajamalla moreenia altaan pohjalle, ja nyt vuoto on saatu pienenemään niin, että se on noin 250 kuutiometriä tunnissa. Vesivuoto ympäristöön saatiin loppumaan 36 tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, jolloin kaikki vuotovesi kerättiin ja pumpattiin takaisin ojasta NP3-altaaseen tai vedenhallintajärjestelmään.

Veden laadun hallinta

Vuotaneen veden laatu oli ympäristöluvan määräysten mukainen ja siten päästettävissä ympäristöön.  Normaalitilanteessa tämä vesi joko lasketaan ympäristöön tai käytetään uudelleen prosessivetenä rikastamolla. Arviomme mukaan vettä laskettiin ympäristöön noin 30 % enemmän kuin sitä muutoin olisi ympäristöluvan mukaan laskettu syyskuussa.

Yhtiö ilmoitti vuotohavainnostaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Läheisen Seurujoen veden laatua tarkkailee ja vuodon vaikutuksia jokeen arvioi kaivosyhtiön ulkopuolinen yritys. Tutkimusten ja tehostetun tarkkailun mukaan puhdistetun prosessiveden lisääntynyt määrä ei ole vaikuttanut Seurujoen veden laatuun.

Lapin ELY-keskukselle ja patoviranomaisille (Kainuun ELY-keskus) esitettiin suunnitelma korjaavista toimenpiteistä, joihin kuului vuotoalueen tukkiminen moreenilla. Moreenin ajo aloitettiin, mutta se on nyt keskeytetty siihen saakka, kunnes altaan vedenpintaa saadaan laskettua niin paljon, että päästään turvallisesti jatkamaan korjaavia toimenpiteitä. Altaan vedenpinnan alentamiseksi Kittilän kaivos pyysi viranomaisilta lupaa saada pumpata altaasta puhdistettua prosessivettä ylimääräisenä juoksutuksena viiden viikon ajan lokakuun lopusta marraskuun loppuun. Viranomaisten päätöksen jälkeen ylimääräiset juoksutukset alkoivat 23. lokakuuta.

Tämän lisäksi Kittilän kaivos on aloittanut veden pumppaamisen NP3-altaasta uuteen vesivarastoaltaaseen, joka valmistui syksyllä 2015. Tarkastettuaan uuden vesivarastoaltaan viranomaiset antoivat kaivosyhtiölle altaan käyttöönottoluvan 30. lokakuuta, minkä jälkeen vettä alettiin välittömästi pumpata siihen. Tällä tavalla NP3-altaan veden pinta saadaan alemmaksi, jolloin sen korjaustoimenpiteitä voidaan jatkaa turvallisesti.

Korjaavat toimenpiteet

Havaittuaan vuodon 14. syyskuuta Agnico Eagle aloitti välittömät korjaustoimenpiteet. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat asiat:

  • NP3-altaan vieressä olevaan ojaan rakennettiin pato, jonka tarkoituksena on estää vesivuoto ojasta pintavalutuskentälle. Padon taakse asennettiin pumput, joilla vesi pumpattiin takaisin altaaseen. Tilanne saatiin kokonaan hallintaan 16. syyskuuta 36 tunnin kuluessa vuodon havaitsemisesta.
  • Sukeltaja tarkasti altaan tarkoituksenaan paikantaa vuotokohta altaassa.
  • Moreenia ajettiin altaaseen alueelle, jossa vuoto oli havaittu. Tämän seurauksena vuodon määrä saatiin alenemaan noin 30 % muutaman päivän kuluessa.
  • Allasta tutkittiin tavoitteena saada selville vuodon lähde ja sen mahdolliset vaikutukset läheiseen Seurujokeen.
  • Moreenin ajo altaaseen on keskeytetty tilapäisesti siihen saakka, kunnes altaan vedenpintaa saadaan laskettua niin paljon, että työskentely työkoneilla on turvallista. Kun altaan vedenpinta on laskenut noin 3,5 metriä, päästään työskentelemään kivirampille, joka toimii moreenin ajossa tarvittavien työkoneiden alustana.
  • Vettä pumpataan takaisin altaaseen niin kauan kuin vuoto jatkuu.

Yhtiön omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden muodostama työryhmä laatii yksityiskohtaisen suunnitelman pysyvän ratkaisun aikaansaamiseksi.

On tärkeää huomata, että padon rakenteellinen vakaus ei ole missään vaiheessa ollut uhattuna. Vuodon havaitsemisesta lähtien 14. syyskuuta Agnico Eagle on pitänyt säännöllisesti yhteyttä padon suunnitelleeseen suunnittelutoimistoon sekä viranomaisiin. Lisäksi ulkopuolinen taho suoritti altaan virallisen tarkastuksen heinäkuussa 2015 eikä tarkastuksessa havaittu mitään vuodon lähteeseen viittaavaa.

Agnico Eagle jatkaa tilanteen tarkkailua ja pysyvien korjaustoimenpiteiden suunnittelua läheisessä yhteistyössä myös viranomaisten kanssa.

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Ingmar Haga, Agnico Eagle Finland Oy, puh. 040 700 3518, sähköposti: ingmar.haga@agnicoeagle.com

Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jonka todetut ja todennäköiset malmivarat ovat noin 4,7 miljoonaa unssia. Kittilän kaivoksen omistaa Agnico Eagle Finland Oy, joka on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Emoyhtiöllä on kaivoksia Kanadassa, Suomessa ja Meksikossa sekä malminetsintää Pohjoismaissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Nykyisellä tuotantomäärällä Kittilän kaivoksen odotetaan toimivan noin vuoteen 2036 saakka. Kaivos työllistää noin 600 henkeä.

www.agnicoeagle.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs