Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Puutarha » Större matpotatislager än förra året

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Större matpotatislager än förra året

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.11.2011 kl. 09:02
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

I mitten av oktober fanns det 221 miljoner kilo matpotatis i lager, vilket är 21 miljoner kilo mer än förra hösten. Totalt fanns det 274 miljoner kilo mat- och matindustripotatis i lager. Uppgifterna grundar sig på statistik från Tike (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) som två gånger om året utreder hur mycket potatis det finns i lantgårdarnas matpotatislager.

Den gångna skördesäsongen var utmanande för potatisodlingen, och variationerna var stora i de regionala väderförhållandena. De rikliga regnen försvårade potatisupptagningen generellt sett, men regnen gjorde skada redan under vegetationsperioden i vissa delar av Finland.

Lagermängderna ökade tack vare en högre skördenivå än i fjol och en ökad odlingsareal. Skördenivån ökade från 28 till 29 ton per hektar och den sammanlagda odlingsarealen minskade med 613 hektar, även om matpotatisarealen ökade med 410 hektar. Matpotatislagren var större än i fjol, men mindre än år 2009 (225 miljoner kilo). Däremot fanns det sammanlagt 8 miljoner kilo mer mat- och matindustripotatis i gårdarnas lager än år 2009.

Österbotten det huvudsakliga området för potatisodling

Potatisodlingen är tydligt koncentrerad till Österbotten. Mest mat- och matindustripotatis odlades inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, men de i genomsnitt största potatisodlingarna fanns i Norra Österbotten. Skördenivån år 2011 uppgick i genomsnitt till 29 ton per hektar, och de högsta skördenivåerna uppnåddes i Södra Österbotten – 32 ton per hektar. I mitten av oktober fanns det 202 miljoner kilo potatis i lager i Österbotten, varav 166 miljoner kilo matpotatis.

 

Varierande kvalitet på potatisen i lagren

 Vädret under vegetationsperioden har stor inverkan på potatiskvaliteten. De rikliga regnen försvårade upptagningen och försämrade kvaliteten. Vädret har nu dessutom varit varmt och fuktigt länge, vilket har gjort att potatisen i lagren torkar och nedkyls långsammare. Stärkelsehalten och knölstorleken ökade på grund av den långa vegetationsperioden, och knölarna blev till och med för stora för användning som matpotatis. Det är därför sannolikt att en del av matpotatisen kommer att användas som matindustripotatis, och lagringsförlusterna minskar också mängden användbar potatis.

Uppgifterna om matpotatislagren kommer från stora gårdar

Uppgifterna om de gårdar som odlar mat- och matindustripotatis och deras produktionsarealer har hämtats i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem. Förfrågan om matpotatislagren i mitten av oktober riktades till de gårdar som odlade mat- och matindustripotatis på en över 2 hektar stor areal. Enligt landsbygdsnäringsförvaltningens uppgifter odlades mat- och matindustripotatis på 822 gårdar i år, och odlingsarealen uppgick till 13 261 hektar. Åland ingick inte i statistiken, eftersom potatisproduktionen där koncentreras till matindustripotatis (bl.a. pommes frites).

Förfrågan om matpotatislagren genomfördes i form av ett sampel med 399 gårdar i samband med skördeundersökningen. Svarsprocenten var 82. Förfrågan genomförs på nytt bland samma odlare i mitten av januari.

Mer information:
Aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, Tike, tfn 020 77 21374
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs