Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Puutarha » Praxis inom försäljningen av växtskyddsmedel ändras – delta i diskussionen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Praxis inom försäljningen av växtskyddsmedel ändras – delta i diskussionen

Inbjudan.
Publicerad: 04.03.2015 kl. 11:15
Utgivare: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Säljare av växtskyddsmedel som godkänts för yrkesbruk ska avlägga examen i växtskyddsmedel. Examen ska avläggas från och med den 26 november 2015 och förnyas med fem års mellanrum. I fortsättningen ska användargruppsmärkningen "Yrkesmässiga användare" stå på försäljningsemballaget till produkter som godkänts för yrkesbruk. Produkterna får endast säljas eller överlåtas till personer som avlagt examen.

 

  • Vad beror förändringen på?
  • Hur påverkar förändringen försäljningen av växtskyddsmedel?
  • Måste examen kontrolleras för varje person som köper växtskyddsmedel?
  • Måste alla arbetare i affären avlägga examen?
  • Hur påverkar förändringen tillsynen av försäljning av växtskyddsmedel?

 

Välkommen till en diskussion för intressegrupper om praxis inom försäljningen av växtskyddsmedel den 19 mars 2015 kl. 13–15. Tukes arrangerar evenemanget i auditoriet i Böle förvaltningscentrum (Semaforbron 12, 2 våningen).

 

Program

12.45 Kaffe

13.00 Öppning av evenemanget, direktör Esa Nikunen

13.10 Bakgrund till yrkesanvändningsklassificeringen och effekter på försäljningen, gruppchef Kaija Kallio-Mannila

14.10 Tillsyn av försäljningen av växtskyddsmedel, överinspektör Lotta Kaila

14.25 Diskussion

15.00 Avslutning

 

Vänligen anmäl dig före den 17 mars 2015 till Johanna Koivula (etunimi.sukunimi@tukes.fi). Berätta när du anmäler dig om du följer någon specialdiet.

 

Mer information om utbildningen och examen

 www.tukes.fi/vaxtskyddsexamen

överinspektör Pauliina Laitinen, 029 5052 171, förnamn.efternamn@tukes.fi

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Vårt mål är ett samhälle som är säkert, pålitligt och ekologiskt hållbart.

 

Vi övervakar produkter, tjänster och produktionssystem samt verkställer lagstiftningen inom våra tjänstområden. Vår verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs