Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Puutarha » Nu finns det även statistik över jordbearbetning och husdjursgödselspridning

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Nu finns det även statistik över jordbearbetning och husdjursgödselspridning

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.10.2011 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

I anslutning till lantbruksräkningen 2010 genomfördes för första gången en undersökning om produktionsmetoder, där uppgifter om energiförbrukning, bevattning, åkerodling och skötsel av husdjur samlades in. I undersökningen deltog ungefär 14 000 jordbruks- och trädgårdsföretag, dvs. en femtedel av gårdarna i Finland. Utifrån uppgifterna från dessa gårdar har Tike gjort en estimering av resultaten som beskriver alla gårdar i Finland. De resultat som publiceras först är uppgifterna om åkerodling.

Odlingsmarkens bördighet påverkas i väsentlig grad av växttäcket på åkrarna, jordbearbetningen och användningen av gödsel. Behovet av sådan information som erhålls från undersökningen om produktionsmetoder ökar kontinuerligt också med tanke på miljöskyddet och djurhälsan.

Hälften av åkerarealen bearbetas under året

Ungefär hälften av den utnyttjade jordbruksarealen bearbetades och/eller såddes mellan juli 2009 och juni 2010. Närmare hälften av den bearbetade eller sådda åkerarealen plöjs på hösten. Ungefär en fjärdedel av åkrarna bearbetas reducerat och vårplöjningens andel är 14 procent. Andelen direktsådd på obearbetad mark var 13 procent av den bearbetade eller sådda åkerarealen.

I genomsnitt 20 procent av åkerarealen är bar vintertid. Andelen åkerareal täckt av växtlighet vintertid är störst på får-, häst- och nötboskapsgårdar där den bara marken utgör endast 5−14 procent tack vare omfattande vall. På svingårdar, fjäderfägårdar, gårdar som odlar specialiserade grödor och trädgårdslägenheter utgör den bara marken vintertid cirka 30 procent.

Nästan all husdjursgödsel placeras direkt eller myllas ner i marken

På nötboskaps- och svingårdar gödslades 40−60 procent av åkerarealen med husdjursgödsel mellan juli 2009 och juni 2010. På dessa gårdar används främst flytgödsel. I övriga produktionsinriktningar inom husdjurskötseln behandlas och sprids största delen av gödseln fortfarande i fast form.

På nästan en tredjedel av spridningsarealen för flytgödsel placeras gödseln redan direkt i marken, och största delen av den gödsel som har spritts på ytan myllas också ner efter spridningen. På så sätt kan näringarna från gödseln utnyttjas mer effektivt och mindre mängder näring släpps ut i miljön. På endast en tiondedel av den areal där fastgödsel spritts myllas inte gödseln ner.

Ta del av de preliminära uppgifterna om Lantbruksräkningen 20.10.2011 i den digitala publikationen Skötsel av odlingsmark.

Övriga digitala publikationer om lantbruksräkningen 2010 som hittills kommit ut: Jordbruks- och trädgårdsföretag med flera branscher 29.6.2011 Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen 1.6.2011

Lantbruksräkningen 2010 − Skötsel av odlingsmark, preliminära uppgifter

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna framgår av Tikes statistiska undersökning Lantbruksräkningen 2010. Resultaten från undersökningen publiceras i fem avsnitt. Uppgifterna i Lantbruksräkningen har insamlats under 2010 och 2011 från alla finländska gårdar och trädgårdsföretag.

För ytterligare information

Tike, Statistiktjänster
Projektforskare Pasi Mattila, tfn 020 77 21 300
Projektchef Jaana Kyyrä, tfn 020 77 21 292
E-postadresserna är av formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs