Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Ylioppilaskunnat sähköisten vaalien edelläkävijöitä – edustajistovaalit ti–ke 3.–4.11.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Ylioppilaskunnat sähköisten vaalien edelläkävijöitä – edustajistovaalit ti–ke 3.–4.11.

Tiedote.
Julkaistu: 30.10.2015 klo 14:02
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 31.10.2015

(Pressmeddelande finns på svenska nedan.)

Yliopisto-opiskelijat ympäri Suomea käyvät parhaillaan äänestämässä ehdokkaansa ylioppilaskuntiensa ylimpiin päättäviin elimiin, edustajistoihin. Kuluvan viikon aikana ylioppilaskunnissa on pääsääntöisesti ollut mahdollista äänestää jo ennakkoon. Edustajistovaalien aihetunnus sosiaalisessa mediassa on #edarivaalit.

Edustajistovaalit käydään 12 ylioppilaskunnassa ti–ke 3.–4.11., ja niiden valtakunnallinen tulos selviää keskiviikkoiltana myöhään. Mukana tilastoinnissa ja laskennassa ovat myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)*, vaikka sillä ei ole tänä vuonna vaaleja, vaan sen tulokset on huomioitu viime vuodelta, sekä Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo, jonka edustajisto tuli valituksi jo 29.10. ehdokasasettelun päätyttyä, kun sekä edustajistopaikkoja että ehdokkaita oli yhtä paljon. Tilastoinnissa ja laskennassa on siis mukana yhteensä kaikki 14 ylioppilaskuntaa. Ylioppilaskuntavaalit järjestetään joka toinen vuosi.

Suurin osa ylioppilaskunnista järjestää tällä kerralla vaalinsa sähköisesti. Sähköinen äänestysjärjestelmä on käytössä kahdeksassa ylioppilaskunnassa (AYY, ISYY, OYY, SHS, Tamy, TTYY, TYY ja ÅAS), neljässä ylioppilaskunnassa käydään edelleen perinteiset uurnavaalit (JYY, LYY, LTKY ja VYY).

Ylioppilaskuntien kattojärjestö, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vastaa valtakunnallisesta tuloslaskennasta ja päivittää myös vaalien tarkempia, ylioppilaskuntakohtaisia tuloksia internet-sivuilleen (http://www.syl.fi), Facebookiin (http://www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (twitter.com/SYL_FIN). Tiedote vaalien lopullisesta tuloksesta lähetetään keskiviikkoiltana heti, kun se on selvillä. Tulospäivystys alkaa SYL:ssa ke 4.11. jo klo 17.00 aikaan.

Äänioikeutettujen lukumäärä kaikissa 14 ylioppilaskunnassa on yhteensä 132 289. Viime kerralla (2013) edustajistovaalien äänestysprosentti oli 24,96. Vuosien 1979–2013 äänestysprosentit löytyvät aivan tiedotteen lopusta.

Ehdokkaaksi asettuneiden lukumäärä kaikissa 14 ylioppilaskunnassa on yhteensä 2617 ja edustajistopaikkoja on yhteensä 478. Edellisissä vaaleissa 2013 oli 2673 ehdokasta mukaan lukien kaikki ylioppilaskunnat. Tiedotteen lopusta löytyvät myös tiedot ylioppilaskuntakohtaisista ehdokasmääristä näissä ja edellisissä vaaleissa.

Ehdokaiden kokonaismäärässä on pieni notkahdus verrattuna edellisiin vaaleihin, mutta mitään tavanomaisesta vaihtelusta poikkeavaa ei ole havaittavissa. Joissakin ylioppilaskunnissa ehdokasmäärä kasvoi mukavasti, mm. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa (Tamy), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa (ISYY) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnassa (LTKY).

Eniten ehdokkaita on sitoutumattomilla ryhmillä, kuten ainejärjestöillä ja killoilla. Puoluepoliittisesti sitoutumattomilla listoilla on 70 % ehdokkaista. Tarkempaa tietoa ehdokasasettelusta puoluepoliittisten ja sitoutumattomien listojen välillä on luvassa ensi viikolla.

ylioppilaskunta ehdokasmäärä 2015 ehdokasmäärä 2013 edustajiston paikkamäärä
1. AYY 303 323 45
2. HYY (2014 626 617 60
3. ISYY 173 141 39
4. JYY 194 220 41

5. LYY

111 121 20
6. LTKY 71 52 27
7. OYY 155 172 37
8. SHS 35 33 20
9. TaiYo 18 31

18

10. TTYY 183 191 35
11. Tamy 236 190 40
12. TYY 328 355 41
13. VYY 135 143 30
14. ÅAS 49 84 25
yht. 2617 2673 478

 

Ylioppilaskuntien yhteystiedot:

1. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Janne Koskenniemi, p. 050 520 9415, janne.koskenniemi(at)ayy.fi

2. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, yhteyshenkilö pääsihteeri Jannica Aalto, p. 0400 816 426, paasihteeri(a)hyy.fi

3. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, p. 044 576 8417, paasihteeri(a)isyy.fi

4. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY, yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Mari Kröger, p. 045 138 6816, toiminnanjohtaja (a) jyy.fi

5. Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Laura Kantomaa, p. 040 578 4207, paasihteeri(at)lyy.fi

6. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Emma Lonka, p. 044 293 8818, paasihteeri(at)ltky.fi

7. Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Eero Manninen, p. 040 523 1822, paasihteeri(at)oyy.fi

8. Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, yhteyshenkilö: pääsihteeri Antti Kähkönen, p. 044 9895 659, gensek(at)shs.fi

9. Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo, yhteyshenkilö: pääsihteeri Ville Sinnemäki, p. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri(at)uniarts.fi

10. Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Tuomas Hirvonen, p. 040 713 0070, paasihteeri(at)ttyy.fi

11. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy, yhteyshenkilö: pääsihteeri Kati Rajala, p. 050 361 2854, paasihteeri(at)tamy.fi

12. Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Rauli Elenius, p. 040 055 1931, tyy-paasihteeri(at)utu.fi

13. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY, yhteyshenkilö: pääsihteeri Jaana Asiala, p. 044 324 8964, paasihteeri(at)vyy.fi

14. Åbo Akademis Studentkår ÅAS, yhteyshenkilö: pääsihteeri Linda Lindholm, p. 050 521 7140, gs-karen(at)abo.fi

Lisätietoja myös:

SYL:n pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229

SYL:n tiedottaja Riitta Käppi, p. 041 515 2228

etunimi.sukunimi@syl.fi

Valtakunnalliset äänestysprosentit edustajistovaaleissa 1979-2013

1979: 44 %

1981: 38 %

1983: 33%

1985: 34 %

1987: 34 %

1989: 35 %

1991: 35 %

1993: 35 %

1995: 33 %

1997: 30 %

1999: 30 %

2001: 27,5 %

2003: 29,7 %

2005: 26,1 %

2007: 27,6 %

2009: 28,4 %

2011: 29,6 %

2013: 24,96 %

*Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa HYYssä edustajistovaalit järjestetään parillisina vuosina, muissa parittomina. Edustajisto valitaan kahdeksi vuoden toimikaudeksi kerrallaan, poikkeuksena tästä Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, jossa edustajistovaalit ovat joka vuosi.

----

Pressmeddelande 31.10.2015

Studentkårerna föregångare i elektroniska val – fullmäktigeval ti–on 3–4.11

Universitetsstudenter runt om i Finland väljer som bäst sina representanter till studentkårernas högsta beslutsfattande organ, fullmäktige. Vid nästan alla studentkårer har det varit möjligt att förhandsrösta under veckan som gått. Hashtaggen för valet på sociala medier är #kårval #edarivaalit.

Fullmäktigeval förrättas i 12 studentkårer ti–on 3–4.11. De nationella resultatet klarnar sent på onsdag kväll. I statistiken och beräkningen ingår även Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)*, trots att kåren inte ordnar något val i år. I resultatet ingår HUS resultat från förra året och även Konstuniversitetets studentkår (KonSt). Fullmäktige för KonSt valdes redan 29.10 då tiden för att ställa upp kandidater löpte ut och det befanns finnas lika många kandidater som platser i fullmäktige. I statistiken och beräkningarna ingår med andra ord sammanlagt 14 studentkårer. Studentkårernas fullmäktigeval anordnas vartannat år.

De flesta studentkårerna förrättar i år valet elektroniskt. Elektronisk röstning är i användning vid åtta studentkårer (AUS, ISYY, OYY, SHS, Tamy, TTYY, TYY ja ÅAS) och fyra studentkårer (JYY, LYY, LTKY ja VYY) förrättar traditionella val.

Studentkårernas paraplyorganisation Finlands studentkårers förbund (FSF) ansvarar för den nationella resultaträkningen och publicerar även mer detaljerade, studentkårsspecifika resultat på sin webbplats (http://www.syl.fi), på Facebook (http://www.facebook.com/SYL.FIN) och på Twitter (twitter.com/SYL_FIN). FSF publicerar valens slutliga resultat genast då de står klara på onsdag. FSF inleder valvakan redan kl. 17 på onsdag 4.11.

Det totala antalet röstberättigade vid alla 14 studentkårer är 132 289. Valdeltagandet i fullmäktigevalen var förra gången (2013) 24,96 %. Valdeltagandet för åren 1979–2013 finns nedan.

I den 14 studentkårerna ställde totalt 2 617 kandidater upp och det totala antalet platser i fullmäktigena är 478. I valet 2013 ställde 2 673 kandidater upp i alla studentkårer totalt. I slutet av meddelandet finns information om antalet kandidater för årets och föregående val uppdelat per studentkår.

Antalet kandidater sjönk något i jämförelse med föregående val, men det går inte att se någon betydande förändring. Vid vissa studentkårer ökade antalet uppställda kandidater betydligt, bl.a. vid Studentkåren vid Tammerfors universitet (Tamy), Studentkåren vid Östra Finlands universitet (ISYY) och Studentkåren vid Villmanstrands tekniska universitet (LTKY).

Flest kandidater ställde upp på obundna listor, exempelvis ämnesföreningar och gillen. De partipolitiskt obundna listorna omfattande 70 % av kandidaterna. Mer information om fördelningen mellan partipolitiska och obundna listor följer nästa vecka.

studentkår kandidatantal 2015 kandidatantal 2013 platser i fullmäktige
1. AUS 303 323 45
2. HUS (2014 626 617 60
3. ISYY 173 141 39
4. JYY 194 220 41

5. LYY

111 121 20
6. LTKY 71 52 27
7. OYY 155 172 37
8. SHS 35 33 20
9. KonSt 18 31

18

10. TTYY 183 191 35
11. Tamy 236 190 40
12. TYY 328 355 41
13. VYY 135 143 30
14. ÅAS 49 84 25
yht. 2617 2673 478

Studentkårernas kontaktuppgifter:

1. Aalto-universitetets studentkår AUS, kontaktperson: generalsekreterare Janne Koskenniemi, tfn 050 520 9415, janne.koskenniemi(at)ayy.fi

2. Studentkåren vid Helsingfors universitet, kontaktperson: generalsekreterare Jannica Aalto, tfn 0400 816 426 , paasihteeri(a)hyy.fi

3. Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY, kontaktperson: generalsekreterare Anna-Kristiina Mikkonen, tfn 044 576 8417, paasihteeri(a)isyy.fi

4. Studentkåren vid Jyväskylä universitet JYY, kontaktperson: verksamhetsledare Mari Kröger, tfn 045 138 6816, toiminnanjohtaja (a) jyy.fi

5. Studentkåren vid Lapplands universitet LYY, kontaktperson: generalsekreterare Laura Kantomaa, tfn 040 578 4207, paasihteeri(at)lyy.fi

6. Studentkåren vid Villmanstrands tekniska universitet LTKY, kontaktperson: generalsekreterare Emma Lonka, tfn 044 293 8818, paasihteeri(at)ltky.fi

7. Studentkåren vid Uleåborgs universitet OYY, kontaktperson: generalsekreterare Eero Manninen, tfn 040 523 1822, paasihteeri(at)oyy.fi

8. Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, kontaktperson: generalsekreterare Antti Kähkönen, tfn 044 9895 659, gensek(at)shs.fi

9. Konstuniversitetets studentkår KonSt, kontaktperson: generalsekreterare Ville Sinnemäki, tfn 040 710 4296, taiyo-paasihteeri(at)uniarts.fi

10. Studentkåren vid Tammerfors tekniska universitet TTYY, kontaktperson: generalsekreterare Tuomas Hirvonen, tfn 040 713 0070, paasihteeri(at)ttyy.fi

11. Studentkåren vid Tammerfors universitet Tamy, kontaktperson: generalsekreterare Kati Rajala, tfn 050 361 2854, paasihteeri(at)tamy.fi

12. Studentkåren vid Åbo universitet TYY, kontaktperson: generalsekreterare Rauli Elenius, tfn 040 055 1931, tyy-paasihteeri(at)utu.fi

13. Studentkåren vid Vasa universitet VYY, kontaktperson: generalsekreterare Jaana Asiala, tfn 044 324 8964, paasihteeri(at)vyy.fi

14. Åbo Akademis Studentkår ÅAS, kontaktperson: generalsekreterare Linda Lindholm, tfn 050 521 7140, gs-karen(at)abo.fi

Mer information fås även av:

FSF:s generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

FSF:s informatör Riitta Käppi, tfn 041 515 2228

fornamn.efternamn@syl.fi

Det nationella valdeltagandet i fullmäktigevalen 1979–2013

1979: 44 %

1981: 38 %

1983: 33 %

1985: 34 %

1987: 34 %

1989: 35 %

1991: 35 %

1993: 35 %

1995: 33 %

1997: 30 %

1999: 30 %

2001: 27,5 %

2003: 29,7 %

2005: 26,1 %

2007: 27,6 %

2009: 28,4 %

2011: 29,6 %

2013: 24,96 %

* Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS förrättar fullmäktigeval jämna år, andra kårer ojämna år. Fullmäktige väljs för en mandatperiod på två med undantag av Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS som förrättar val varje år.

http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs