Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Yksityiset terveyspalvelut tyydyttävät suomalaisia

EPSI Rating

Yksityiset terveyspalvelut tyydyttävät suomalaisia

Tiedote.
Julkaistu: 20.11.2013 klo 06:00
Julkaisija: EPSI Rating

EPSI Rating terveyspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013

EPSI Rating tutkii vuodesta 2007 suomalaisten tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon ja tänä vuonna tutkimusta on laajennettu kattamaan hammashoidon. Asiakastyytyväisyyden lisäksi tutkimuksen keskeiset mittarit ovat imago, odotukset, palvelulaatu, henkilökohtaisen palvelun laatu, vastine rahalle sekä asiakasuskollisuus.

Pääkohdat:

  • Hammashoitopalvelut saavat huikeat arvosanat tyytyväisyydessä – varsinkin yksityisellä puolella
  • Tavoitettavuus on tehokasta yksityisellä sektorilla, julkisella ei
  • Terveydenhuollon tulokset paranevat kolmatta vuotta peräkkäin, mutta ovat edelleen tyydyttävällä tasolla
  • Nähdään suuret erot julkisten ja yksityisten palvelutuottajien välillä
  • Kansainvälisesti Suomen palvelut pärjäävät hienosti

Indeksit ovat asteikolla 0-100 seuraavasti:

alle 60          huono taso

60 – 75         välttävä / tyydyttävä

75 – 100       hyvä / erittäin hyvä

 

1.   Yleiset tulokset

Alla oleva kuvio näyttää mitattujen palveluiden tyytyväisyysasteet. Kokonaistyytyväisyyttä mittaava EPSI-arvo on kansainvälisesti vertailukelpoinen tyytyväisyysindeksi myös muihin toimialoihin nähden.

Kuva 1.

 

Hammashoito saavuttaa erityisen korkean tyytyväisyysasteen – harvoissa EPSI-mittauksissa 80 indeksipisteen raja ylittyy. Etumatkaa on kaikilla mittareilla, mutta suurin ero nähdään imagon kohdalla, jossa hammashoito voittaa 8,6 indeksiyksiköllä.

Terveydenhuollon tulos oikeuttaa tyydyttävään tulokseen. Ero hyvään tulokseen on kuitenkin vain 0,4 indeksiyksikköä ja taso lähenee vuosi vuodelta - kolmessa vuodessa tyytyväisyys on noussut 1,8 yksikköä

2.   Terveydenhuolto

Alla oleva kuvio näyttää erot julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

Kuva 3.

 

Tyytyväisyys terveydenhuoltopalveluihin nousee kolmatta vuotta peräkkäin ja selitys tämänvuotiseen nousuun löytyy yksityiseltä sektorilta. Viimevuotisen notkahduksen jälkeen tyytyväisyys on taas lähtenyt nousuun ja tulos on vakuuttava - 80 indeksipistettä.

Ero yksityisten palveluiden eduksi on 7,4, mikä on hyvin merkittävä. Yksityinen sektori saakin kaikilla muilla mittareilla kuin vastine rahalle paremmat arvosanat.

3.   Hammashoito

Alla oleva kuvio näyttää erot julkisen ja yksityisen hammashoidon välillä.

Kuvio 3.

Yksityinen sektori pärjää paremmin kaikilla mittareilla. Pienin ero löytyy vastine rahalle-tekijästä. Mutta vaikka hinnat ovat julkisella puolella korkeammat, koetaan silti että saadaan enemmän vastinetta rahalle yksityisellä puolella. Suuret erot nähdään hoidon laadussa ja henkilökunnassa. Yksi yksityisen puolen valteista on ehdottomasti hoitoon pääsy, joka saa ennennäkemättömän 20 indeksipistettä korkeamman arvosanan kuin julkisella puolella.

Tausta – EPSI tutkimus

Analysoitavaa tietoa kerättiin CATI-puhelinhaastatteluin marraskuun aikana 2013. Tutkimukseen vastasi reilu 300 suomalaista. Vastaajat olivat joko itse tai saattajina käyttäneet kyseisiä palveluita viimeisen 12 kk aikana. Mallin selitysaste on 83 % ja virhemarginaalit haarukassa +/- 3 asteikolla 0-100.

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Julkisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimus on tehty täsmälleen samaan aikaan ja samalla tavalla Pohjoismaissa ja Venäjällä. Suomen tutkimus on osa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

Suomessa tutkimuksesta vastaa EPSI Finlandin toimitusjohtaja Mats Nybondas.

 

Lisätietoja antavat:

Mats Nybondas               +358-9-4730 3551      mats.nybondas@epsi-finland.org

Professori Jan Eklöf         +46 7069 64185          jan.eklof@epsi-rating.com

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukoidän maassa.

www.epsi-rating.com www.epsi-finland.org

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs