Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Vapaavuori: Rahoitusmarkkinakriisien ennaltaehkäisyä ja hallintaa tärkeä tehostaa

Valtiovarainministeriö

Vapaavuori: Rahoitusmarkkinakriisien ennaltaehkäisyä ja hallintaa tärkeä tehostaa

Tiedote.
Julkaistu: 27.03.2014 klo 11:32
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

 

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on tänään 27.3.2014 luovuttanut rahoitusmarkkina-asioista vastaavalle ministeri Jan Vapaavuorelle ehdotuksensa lainsäädäntömuutoksista, joilla tehos-tetaan rahoitusmarkkinakriiseihin varautumista ja hallintaa muun muassa lisäämällä viranomaisten toimivaltuuksia ja perimällä toimialalta etukäteisiä vakausmaksuja, joilla mahdollisia rahoitusmark-kinakriisien aiheuttamia kustannuksia rahoitetaan.

- Uuden viranomaisen perustaminen rahoitusmarkkinoiden kriisien hallintaan ja tehokkaammat toimivaltuudet ongelmatilanteiden hoitamiseen ajoissa ennen kriisien kärjistymistä ovat olennainen osa keinoja, joilla rahoitusmarkkinoiden häiriöitä jatkossa torjutaan, sanoo mi-nisteri Vapaavuori.

Perustettava uusi Finanssialan kriisinratkaisuviranomainen vastaisi laitosten toiminnan uudelleen-järjestelystä ja mahdollisesta alasajosta silloin, kun kriisihallintaan asettamisen edellytykset täyttyvät. Viranomaisen toimivaltuudet kattaisivat myös niin sanotun sijoittajanvastuun toteuttamisen osana tappioiden kattamista. Suomen hallitus on ajanut sijoittajanvastuuta aktiivisesti pankkiunionia koskevissa EU-neuvotteluissa. Viranomainen toimisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla itse-näisenä viranomaisena. Viranomainen osallistuisi pankkiunionimaiden yhteisen kriisinratkaisuneu-voston työhön.

- Työryhmän ehdotukset osoittavat, että tarvetta kriisinratkaisun pelisääntöjen ja viranomais-rakenteiden uudistuksille on myös Suomessa. Onneksi voimme kansallisesti tehdä uudistusta vakaissa oloissa, Vapaavuori toteaa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa uuden valtiontalouden ulkopuolisen rahaston perustamista. Rahastoon kerättäisiin vakausmaksut ja talletuspankkien kartuttamat talletussuojamaksut. Talletussuoja säilyy jatkossakin kansallisena, mutta vakausmaksuja siirrettäisiin eteenpäin pankkiunionimaiden yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

Työryhmä esittää, että pankkiveroina valtion budjettiin rahastoidut varat siirrettäisiin uuteen rahas-toon ja otettaisiin vuodesta 2015 alkaen huomioon talletuspankeilta kerättävien vakausmaksujen vähennyksenä samassa suhteessa kuin ne ovat maksaneet pankkiveroa.

- Työryhmä on tehnyt perusteellista ja asiantuntevaa työtä lyhyellä aikataululla. Tavoitteeni on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle heti syysistuntokauden alkaessa, jotta lainsäädäntö voisi tulla voimaan suunnitellusti ensi vuoden alusta lukien, sanoo ministeri Vapaavuori.

Lisätietoja:

elinkeinoministerin erityisavustaja, Pete Pokkinen, TEM, puh. 029 50 63533

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs