Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Valtiovarainministerit käsittelevät EU:n investointiohjelmaa ja Kreikan tilannetta

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministerit käsittelevät EU:n investointiohjelmaa ja Kreikan tilannetta

Tiedote.
Julkaistu: 05.12.2014 klo 14:52
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Eurooppalaisen investointiohjelman käsittely jatkuu tiistaina 9. joulukuuta, kun EU:n valtiovarainministerien Ecofin-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Euroryhmä käsittelee maanantaina muun muassa Kreikan tilannetta. Suomea edustaa kokouksissa valtiovarainministeri Antti Rinne.

EU:n komissio ja Euroopan investointipankki raportoivat Ecofin-neuvostolle eurooppalaisen investointiohjelman valmistelusta. Komissio esittää seuraaville kolmelle vuodelle vähintään 315 miljardin euron lisäinvestointeja. Ohjelmassa pyritään siihen, että lisäinvestoinnit vastaavat reaalitalouden tarpeita. Samalla lisätään sääntelyn ennustettavuutta ja poistetaan investointien esteitä.

Suomen mielestä on tärkeää, että komissio pyrkii edistämään kasvua investointien avulla.

EU-maiden johtajat päättävät investointiohjelmasta Eurooppa-neuvostossa eli huippukokouksessa 18.–19. joulukuuta.

Suomen ehdotukset investointiohjelmaan (tiedote 14.11.)

Ohjausjakso käynnistyy

Ministerit vaihtavat neuvostossa näkemyksiä komission vuotuisesta kasvuselvityksestä. Komissio aikoo jatkaa kasvu-  ja työllisyysstrategiaansa, jolla pyritään nyt vauhdittamaan investointeja, saamaan aikaan rakenteellisia uudistuksia ja jatkamaan julkisen talouden vakauttamista.

Suomi yhtyy komission näkemykseen hitaan talouskasvun ongelmasta ja rakenteellisten uudistusten tarpeellisuudesta.

Kasvuselvitys käynnistää eurooppalaisen ohjausjakson, joka on talous- ja finanssipolitiikan koordinointijakso. Jakso painottuu alkuvuoteen, ja sen aikana jäsenvaltiot mukauttavat budjetti- ja talouspolitiikkansa yhteisiin tavoitteisiin ja sääntöihin.

Kokouksessa on esillä myös EU:n komission vuosittainen varoitusjärjestelmäkertomus, joka liittyy makrotaloudellisia epätasapainoja koskevaan menettelyyn. Kyseessä on työkalu, jolla voidaan havaita ja korjata riskialttiita taloudellisia kehityskulkuja. Kertomuksen sisältö ei poikkea merkittävästi komission aiemmista raporteista.

Ministerit vaihtavat näkemyksiä aiheesta. Neuvosto laatii päätelmät aiheesta ensi vuoden alkupuolella, ja komissio julkaisee maakohtaiset syvälliset selvitykset keväällä.

Komissio tehnyt arvion niin sanotuista sixpack- ja twopack-lainsäädäntöpaketeista, joilla koordinoidaan jäsenmaiden talous- ja budjettipolitiikkaa. Komissio informoi ministereitä arvion sisällöstä, minkä jälkeen alkaa sen tarkempi käsittely neuvostossa ja EU:n parlamentissa.

EU-ohjausjakso (neuvoston sivut)

Veronkiertoa torjutaan

Neuvosto pyrkii saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen emo-tytäryhtiödirektiivin muuttamisesta. Direktiivin perusteella emoyhtiöiden ei tarvitse maksaa veroja osingoista, joita ne saavat tytäryhtiöiltään. Suomi kannattaa veronkiertosäännöksen lisäämistä direktiivin ja tukee ripeää etenemistä asiassa.

Ministerit saavat tilannekatsauksen finanssitransaktioverosta. Yksitoista EU-maata aikoo ottaa käyttöön veron, joka koskisi esimerkiksi osakkeiden ja joukkovelkakirjojen myyntiä ja ostamista. Suomi ei ole mukana tässä yhteistyössä.

Vakausmaksuista pyritään sopuun

Pankkiunioni nousee kokouksissa esille, kun ministerit käsittelevät perusteita , joilla EU:n yhteistä kriisinratkaisurahastoa kartutetaan. Pankit maksavat vakausmaksuja rahastoon, jonka varoja voidaan myöhemmin käyttää pankkikriisien ratkaisuun. Neuvoston odotetaan pääsevän poliittiseen yksimielisyyteen maksujen määräytymisestä.

Suomi pitää tärkeänä, että jo aiemmin yhteisen rahaston käytölle sovittu siirtymäaika otettaisiin huomioon myös maksujen määräytymisessä.

Lisäksi Ecofin-neuvosto käsittelee Eurooppa 2020 -strategiaa ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta.

Keskustelu Kreikasta jatkuu

Euromaiden valtiovarainministerit jatkavat Kreikan tilanteen käsittelyä. Kreikan rahoitustukiohjelma päättyy vuodenvaihteessa, ja ministerit keskustelevat mahdollisista jatkotoimista. Keskusteltavana on myös rahoitustukiohjelman viides väliarvio.

Euroryhmä käsittelee lisäksi komission arvioita euromaiden alustavista budjettisuunnitelmista. Komissio arvioi, että Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta laajasti ottaen.

Arvio alustavista budjettisuunnitelmista  (komission sivut)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Susanna Ikonen, puh. 02955 30049
Finanssineuvos Pekka Morén (ohjelmamaat), puh 02955 30290

etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs