Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Valtioneuvoston kanslia ennakoi poliittisen johtamisen haasteita 2010-luvulla

Valtioneuvoston kanslia ennakoi poliittisen johtamisen haasteita 2010-luvulla

Julkaistu: 01.12.2010 klo 09:12
Julkaisija: Valtioneuvosto

Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus nostaa esiin pääministerin aseman vahvistumisen valtioneuvoston johtamisessa ja hallituspolitiikan yhteensovittamisessa. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen, väestön ikärakenteen muutoksen edellyttämä julkisen menorakenteen muutos, kansantalouden kasvuedellytysten vahvistaminen sekä valtioneuvoston tehokas päätöksenteko myös kriisin oloissa korostavat pääministerin johtamisroolia. Samoin EU-tasolla esille tulevat politiikkakysymykset edellyttävät valtioneuvostolta keskitetympää strategista ohjausta ja tehokasta talouspoliittisen päätöksenteon koordinointia.

Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus nostaa esiin pääministerin aseman vahvistumisen valtioneuvoston johtamisessa ja hallituspolitiikan yhteensovittamisessa. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen, väestön ikärakenteen muutoksen edellyttämä julkisen menorakenteen muutos, kansantalouden kasvuedellytysten vahvistaminen sekä valtioneuvoston tehokas päätöksenteko myös kriisin oloissa korostavat pääministerin johtamisroolia. Samoin EU-tasolla esille tulevat politiikkakysymykset edellyttävät valtioneuvostolta keskitetympää strategista ohjausta ja tehokasta talouspoliittisen päätöksenteon koordinointia.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi ensimmäisen kerran oman tulevaisuuskatsauksensa ”Politiikan johtaminen 2010-luvulla” keskiviikkona 1. joulukuuta. Tulevaisuuskatsaukset ovat ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen virkamiesvalmistelussa laadittuja keskusteluaineistoja, joissa kuvataan hallinnonalan merkittävimmät ja keskeiset ongelmat noin 10 vuoden aikajänteellä.

Katsauksen mukaan talouden ja sisällön tulee kohdata hallituspolitiikassa aiempaa paremmin. Tämä on välttämätöntä, jotta julkisen talouden resurssit saadaan kohdennettua paremmin hallituksen priorisoituihin ja esimerkiksi väestön ikärakenteen muutoksen myötä aiempaa tärkeämmäksi tuleviin poikkihallinnollisiin politiikkakokonaisuuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia hallituksen muodostamisprosessiin sekä mahdollisesti hallituksen vuosikelloon hallituskaudella.

Linjaukset julkisen talouden kestävyyden palauttamiseksi on tehtävä seuraavassa hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman rakentamista varten tarvitaan aiempaa perusteellisemmin laadittu tilanne- ja kehityskuva. Hallituskaudella on myös seurattava hallitusohjelman toteutumista ja politiikkatoimien vaikutuksia entistä huolellisemmin. Hallituksella tulee olla toimivat päätöksentekomuodot ja menettelyt arvioida systemaattisesti tavoitteidensa saavuttamista ja mahdollisia uudelleen suuntaamistarpeita.

Poikkihallinnollisuuden lisäksi politiikan johtamisessa tulee kanslian arvioin mukaan korostumaan entistä suurempi tarve kykyyn reagoida nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin sekä tarve ennakoida pitkän aikavälin muutostrendejä. Tämä edellyttää hallituksen työskentelyltä parempaa tilanneherkkyyttä ja ennakointia tukevia työvälineitä.

Politiikan johtaminen 2010-luvulla. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=313713

 

Lisätietoja: valtiosihteeri Mika Rossi, p. 09 1602 2006 ja ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2145 tai 040 533 9471

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs