Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Uusi selvitys: poliittinen riski korreloi vaalikauden jännitteiden kehittymisen kanssa

Hill+Knowlton Strategies

Uusi selvitys: poliittinen riski korreloi vaalikauden jännitteiden kehittymisen kanssa

Tiedote.
Julkaistu: 06.10.2016 klo 09:00
Julkaisija: Hill+Knowlton Strategies

Asiantuntijayritys Aula Research ja viestintätoimisto Hill+Knowlton Strategies ovat toteuttaneet toistotutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa. Nyt kolmannen kerran toteutetun kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajat. Poliittisen riskin koetaan vastaajien piirissä hieman laskeneen, mutta sen ennakoidaan jälleen tulevaisuudessa nousevan. Ilmiö näyttääkin korreloivan vaalikausille tyypillisen jännitteiden kehittymisen kanssa. Vaaleja edeltää usein puolueiden eroja korostava politiikka, mikä näyttäisi kasvattavan huolta poliittisesta riskistä.

Torstaina 6.10.2016 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan elinkeinoelämän edustajien näkemys poliittisesta riskistä on palautunut vuoden 2012 tasolle. Vuonna 2012 toteutettu kyselytutkimus osoitti 25 %:n elinkeinoelämää edustavista vastaajista olevan sitä mieltä, että lainsäädännön kehityksen ennakoitavuus Suomessa oli joko heikosti tai ei lainkaan ennakoitavaa. Tämä osuus vastaajista nousi – seuraavan vuoden eduskuntavaalien edellä – vuoden 2014 tutkimuksessa 43 %:iin. Nyt osuus on 31 %. Poliitikoilla vastaava huoli on kahdessa vuodessa pienentynyt 19 %:sta 13 %:iin.

Toimialoittain on havaittavissa merkittävää vaihtelua. Sosiaali- ja terveysalan toimijoista peräti 100 % eli jokainen vastaaja näki lainsäädännöllisen kehityksen tukevan kilpailukykyä jokseenkin tai erittäin heikosti. Hyvin korkea osuus vastaajista myös kemian ja lääketeollisuuden, metsän, liikenteen sekä teknologian alalla koki samoin.

Kansainvälisen toimintaympäristön epävarmuus näkyy tuloksissa. Kun vuoden 2014 tutkimuksen mukaan 34 % elinkeinoelämän edustajista näki poliittisen riskin korkeammaksi kuin EU15-maissa keskimäärin, on tämä osuus nyt laskenut 24 %:iin. Politiikan vaikuttajista poliittisen riskin matalammaksi Suomessa kuin EU15-maissa keskimäärin arvioi nyt 69 %, kun osuus vuonna 2014 oli 41 %.

Tulosten kohentumisesta huolimatta vastaajat arvioivat sekä viimeisten viiden vuoden kehityksen kokonaisuudessaan että myös tulevan kehityksen heikkeneväksi. 82 % elinkeinoelämän edustajista arvioi poliittisen riskin kasvaneen hieman tai selvästi kuluneen viiden vuoden aikana. Politiikan vaikuttajista osuus oli 51 %. Poliittisen riskin ennakoi tulevaisuudessa kasvavan hieman tai selvästi 65 % elinkeinoelämän edustajista ja 41 % poliitikoista.

Normien purun ennakoitavuutta vahvistaviin vaikutuksiin uskotaan selvästi enemmän politiikassa kuin elinkeinoelämässä. Vain 25 % elinkeinoelämän edustajista arvioi hallituksen normien purun onnistuneen laskemaan poliittista riskiä Suomessa. Poliitikoista osuus on 47 %. Elinkeinoelämässä poliittinen riski nähdään työvoimakustannusten jälkeen toiseksi merkittävimmäksi haasteeksi Suomeen kohdistuvien investointien kannalta. Poliitikkojen piirissä Suomen maantieteellinen sijainti arvioidaan suurimmaksi haasteeksi.

Poliittinen riski voidaan määritellä yrityksen tai investoijan riskiksi strategisesta tai taloudellisesta tappiosta, joka johtuu esimerkiksi talous- ja rahapolitiikan, kauppapolitiikan, investointipolitiikan, elinkeinopolitiikan, tulopolitiikan, työmarkkinapolitiikan tai kehityspolitiikan muutoksista.

Lisätietoja:

Juha Vekkilä, Aula Research Oy, p. 050 352 5335
Arto J. Virtanen, Hill and Knowlton Finland Oy, p. 044 537 0244

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs