Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling: Hållbar ökning av köpkraften förutsätter förbättring av konkurrenskraften

Valtiovarainministeriö

Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling: Hållbar ökning av köpkraften förutsätter förbättring av konkurrenskraften

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2015 klo 10:15
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

En hållbar ökning av köpkraften förutsätter att den finländska ekonomins konkurrenskraft förbättras, konstateras i en rapport som Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling gav ut den 13 januari 2015.

Finansministeriets ekonomiska avdeln ing prognostiserar att inkomsterna ökar med 1,2 procent och konsumentpriserna med 0,8 procent år 2015. Löntagarnas sammanlagda disponibla reella inkomster, dvs. köpkraften, bedöms ha krympt med 0,6 procent år 2014, för andra året i rad. Den försämrade köpkraften är en följd av det försvagade sysselsättningsläget, den avmattade inkomstutvecklingen och skattehöjningarna. År 2015 förväntas köpkraften ligga på samma nivå som året innan, eftersom den avtagande inflationen stöder köpkraften trots skattehöjningar. År 2016 förväntas köpkraften återigen krympa.

Konkurrenskraften hos den finländska fabriksindustrin försvagades 2013 för tredje året i rad mätt med de relativa enhetsarbetskostnaderna. Försvagningen berodde nästan helt på den förstärkta eurokursen, eftersom de nominella enhetsarbetskostnaderna inte längre ökade snabbare än i de konkurrerande länderna. Under de kommande åren kommer höjningen av enhetsarbetskostnaderna inom hela ekonomin att avta till samma nivå som i de konkurrerande länderna. Detta räcker dessvärre inte till att vända Finlands kostnadskonkurrenskraft in på en förbättrande trend i förhållande till det övriga euroområdet.

Uppföljningsrapporten om lönebildningen, som ges ut två gånger om året, redogör för utvecklingen av och utvecklingsutsikterna för inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften. Kommissionens utvärderingar baserar sig på Finansministeriets ekonomiska avdelnings konjunkturprognos som publicerades i samband med ministeriets ekonomiska översikt av den 17 december 2014.

Ekonomiska utsikter och lönebildning, januari 2015

Förfrågningar: Markus Sovala, överdirektör, tfn 02955 30186       

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs