Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Utlåtandegivarna: Kommunala pensionssystemet inte i kris

Valtiovarainministeriö

Utlåtandegivarna: Kommunala pensionssystemet inte i kris

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.09.2014 kl. 12:45
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Kommunala pensionssystemet är enligt utlåtandena om kommunpensionsutredningen inte i kris. Så gott som alla utlåtandegivare understöder utredandet av förnyandet hos pensionssystemets betalningsstruktur och Kevas förvaltning.

Utredare Jukka Ahtelas utredning om finansieringen av kommunernas pensioner blev färdig den 4 augusti. Utredningen beställdes av finansministeriet tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet på förslag från Kommunarbetsgivarna och löntagarcentralorganisationerna.

Vicehäradshövding Ahtela erhöll utlåtanden från huvudavtalsorganisationerna inom kommunbranschen, Finlands Kommunförbund, Kommunala pensionsanstalten Keva, Finansbranschens Centralförbund och några andra parter för sin utredning.

Samtliga utlåtandegivare var ense med utredare Ahtela om att det kommunala pensionssystemet inte är i kris. Några sådana hot som skulle kräva omedelbara åtgärder finns heller inte inom synhåll.

Så gott som alla utlåtandegivare understödde utredandet av betalningsstrukturen hos det kommunala pensionssystemet och utredandet av Kevas förvaltningsreform.

Utlåtandegivarna hade olika uppfattningar om huruvida det förekommer problem med gränsgången mellan det kommunala och det privata pensionssystemet.

Ahtelas förslag om att man på längre sikt skulle utreda sammanslagningen av det kommunala och det privata arbetspensionssystemet mottogs med reservation.

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet kommer tillsammans att leda arbetet med Jukka Ahtelas utredning.

Pressmeddelande om kommunpensionsutredningen (4.8.)

Förfrågningar:

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 02955 30414, förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs