Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Työvoiman poistuminen eläkkeelle kiihtyy kaikilla alueilla

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työvoiman poistuminen eläkkeelle kiihtyy kaikilla alueilla

Julkaistu: 30.11.2009 klo 12:06
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kehityksen suurimpia haasteita tulevina vuosina on työvoiman poistuminen työelämästä. Työvoimasta siirtyy eläkkeelle 2010-luvulla vuosittain kaksinkertainen määrä väkeä verrattuna 2000-luvun alkuvuosien tilanteeseen. Tämä johtuu suurten ikäluokkien tulosta eläkeikään.

Alueiden kehityksen suurimpia haasteita tulevina vuosina on työvoiman poistuminen työelämästä.  Työvoimasta siirtyy eläkkeelle 2010-luvulla vuosittain kaksinkertainen määrä väkeä verrattuna 2000-luvun alkuvuosien tilanteeseen. Tämä johtuu suurten ikäluokkien tulosta eläkeikään.

 

Poistuman huippu on jo vuonna 2012, jolloin se on noin 70 000 henkeä. Vielä vuonna 2025 määrän arvioidaan olevan yli 60 000 henkeä. Kaikkiaan työvoimasta siirtyy eläkkeelle vuosina 2007-2025 lähes 1,2 miljoonaa henkilöä, mikä on 47 prosenttia vuoden 2007 työvoimasta. Nämä tiedot ilmenevät raportista Poistuma työvoimasta vuosina 2007-2025.

 

Poistuma jakaantuu alueellisesti epätasaisesti. Etelä-Savossa osuus on 54 prosenttia ja Uudellamaalla 43 prosenttia. Määrällisesti suurimmat poistumat ovat pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa aluekeskuksissa. Suhteellisesti suurinta poistuma on Itä- ja Keski-Suomen maaseutualueilla, joissa sen arvioidaan olevan yli 60 prosenttia. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että suurimpia kaupunkiseutuja lukuun ottamatta työikään tulevat nuoret ikäluokat ovat pieniä, eivätkä riitä korvaamaan työelämästä poistuvia.

 

Julkinen sektori menettää eniten työvoimaansa

 

Työvoiman poistuma koettelee kaikkia toimialoja. Määrällisesti suurinta se on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, arviolta noin 185 000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä. Toimialalta siirtyy eläkkeelle ajanjaksolla 2007-2025 yli puolet työvoimasta. Lähes sama osuus poistuu eläkkeelle koulutuksen, julkisen hallinnon ja alkutuotannon toimialoilta.

 

Työvoiman ikääntyminen johtaa ensimmäisessä vaiheessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän kasvuun. Toisessa vaiheessa lisääntyy vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä. Raportissa esitetään useita skenaarioita poistuman kehityskuluista tulevaisuudessa ja miten erilaiset politiikkavalinnat vaikuttavat.

 

Tutkijoiden arvion mukaan pelkkä vanhuuseläkeiän nostaminen ei merkittävästi pienennä poistumaa. Tämä johtuu siitä, että suhteellisen suuri osa työvoimasta poistuu jo ennen vanhuuseläkeikää. Poistuma pienenee merkittävästi vasta, kun työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen saadaan huomattavasti hidastumaan.

 

Alueiden työvoimaresurssit heikkenevät

 

Työvoiman siirtyminen eläkkeelle merkitsee useimmilla alueilla niiden kehityksen kannalta tärkeän resurssin voimakasta vähenemistä. Alueiden mahdollisuudet kehittää elinkeinotoimintaa ja taloutta heikkenevät. Lähes kaikki alueet ovat tässä suhteessa suuren haasteen edessä. Ankarimmin väestön ikääntymisen seuraukset koettelevat aluekeskusten ulkopuolella olevia alueita, joiden voimavarat ovat vuosien saatossa heikentyneet muuttotappioiden myötä.

 

Raportin tekijät ovat tutkijat Jari Järvinen ja Samuli Leveälahti Foredata Oy:stä. He ovat työ- ja elinkeinoministeriön toimesta selvittäneet työvoiman toimialoittaista muutosta maakunnissa ja seutukunnissa  eläkkeelle siirtymisen kannalta. Selvitykseen liittyy laskentamalli ja tietoaineisto, jonka avulla voidaan tehdä vaihtoehtoisia arvioita työvoiman poistumasta eri toimialoilla maakunnittain ja seutukunnittain.

 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Ilkka Mella, TEM, puh. 010 606 4910, 040 569 5329

pääekonomisti Jari Järvinen, Foredata Oy, puh. 050 569 7786

 

Poistuma työvoimasta vuosina 2007-2025, Alue- ja toimialatarkastelu on TEM:n julkaisu 62/2009. Julkaisu löytyy osoitteesta www.tem.fi/julkaisut.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs