Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Trafik- och kommunminister Paula Risikko: Bristfällig styrningen av den offentliga ekonomin åtgärdas i kommunallagen

Valtiovarainministeriö

Trafik- och kommunminister Paula Risikko: Bristfällig styrningen av den offentliga ekonomin åtgärdas i kommunallagen

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.11.2014 kl. 13:23
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Man har i Finland enligt trafik- och kommunminister Paula Risikko koncentrerat sig alltför mycket enbart på statsfinanserna. Hon påminner att skötseln av den offentliga ekonomin kräver övergripande hänsynstagande till helheten som består av statsfinanserna, kommunalekonomin och socialskyddsfonderna.

− Vi har i alltför stor grad fokuserat enbart på statsfinanserna i Finland samtidigt som kommunalekonomin förfallit. Kommunerna har överösts med uppgifter som finansierats bristfälligt, som om kommunerna var frånskilda den offentliga ekonomin som helhet. Det räcker inte med att bara staten balanserar sin ekonomi. Kommunalekonomin måste också fås i skick, konstaterade minister Risikko i sitt tal till de kommunala representanterna vid finansministeriets Framtidens kommun –turné i Uleåborg den 26 november.

Risikko betonade också att ansvaret för kommunalekonomin är gemensamt både för kommunen och för staten.

I sitt framförande lyfte ministern fram bl.a. en mera täckande övergripande styrning av den offentliga ekonomin samt förändringarna i kommunalekonomin som följer av den nya kommunallagen.

Målsättning för kommunalekonomins finansiella ställning och utgiftsbegränsning för statens åtgärder 

Regeringen kommer att anamma en mera övergripande styrning av den offentliga ekonomin än tidigare. Den s.k. planen för de offentliga finanserna innehåller målsättningarna för den offentliga ekonomins finansiella ställning. Målsättningarna gäller även kommunalekonomin. Åtgärderna för uppnåendet av det eftersträvade finansiella målet och den tillhörande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna ska samtidigt slås fast. Ett alternativ kunde vara till exempel att minska på kommunernas uppgifter genom lagändringar.

Förverkligandet av målsättningarna följs upp och justeras vid behov årligen. En viktig ändring är den förvaltningsområdesvisa utgiftsbegränsningen som strävar till att minska på trycket mot kommunalekonomin som följer av statens åtgärder.

Kommunalekonomiprogrammet täcker hela kommunalekonomin

Enligt kommunallagpropositionen utarbetar man i anslutning till planen för de offentliga finanserna ett kommunekonomiprogram som ersätter det nuvarande basserviceprogrammet och –budgeten. Programmet omfattar kommunalekonomin i sin helhet, jämfört med det tidigare då enbart basservicen inkluderades.

− Målet med kommunekonomiprogrammet är att fördjupa verkningarna av åtgärderna som preciserats i planen för de offentliga finanserna, och att granska tillräckligheten hos finansieringen av kommunerna i förhållande till de föreskrivna uppgifterna, konstaterade Risikko.

Skyldigheten att täcka underskott skärps

Enskilda kommuners ekonomiska uthållighet förstärks i propositionen till en ny kommunallag genom att skyldigheten att täcka underskott skärps. Skyldigheten, som i dagsläget enbar gäller kommuner, utvidgas att gälla även samkommuner. Ifall underskottet inte täcks inom utsatt tid, kan en kommun eller en samkommun bli föremål för utvärderingsförfarande. 

Ytterligare information:

Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 040 7057134 Jani Pitkäniemi, finansråd, tfn 02951 6001 Päivi Laajala, överdirektör, tfn 02955 30026

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs