Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Tonnistovero uudistuu: Lakimuutoksilla edistetään suomaisten merenkulun kilpailukykyä ja alan työllisyyttä

Valtiovarainministeriö

Tonnistovero uudistuu: Lakimuutoksilla edistetään suomaisten merenkulun kilpailukykyä ja alan työllisyyttä

Julkaistu: 29.10.2009 klo 14:28
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää tonnistoverolakiin muutoksia, joilla merenkulkualan verokustannukset saatetaan kilpailijamaiden tasolle. Tavoitteena on edistää Suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälistä kilpailukykyä, huolehtia alan työllisyydestä ja suomalaisesta merenkulun osaamisesta. Lakimuutos mahdollistaisi varustamoille toimintansa pitkäjänteisen suunnittelun sekä kannustaisi uusiin investointipäätöksiin sekä alusten tuomiseen Suomen lipun alle.

Hallitus esittää tonnistoverolakiin muutoksia, joilla merenkulkualan verokustannukset saatetaan kilpailijamaiden tasolle. Tavoitteena on edistää Suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälistä kilpailukykyä, huolehtia alan työllisyydestä ja suomalaisesta merenkulun osaamisesta. Lakimuutos mahdollistaisi varustamoille toimintansa pitkäjänteisen suunnittelun sekä kannustaisi uusiin investointipäätöksiin sekä alusten tuomiseen Suomen lipun alle.

Esitetyistä muutoksista merkittävimmät liittyvät tonnistoverolain osingonjakoa koskeviin säännöksiin, lippuvaatimusten lieventämiseen, varustamoiden toiminnan joustavuuden lisäämiseen, verovelan huojentamiseen ja lain seuraamusjärjestelmän lieventämiseen.

Esityksen mukaan alusten vetoisuuteen perustuvan veron määrän laskemisen sijasta siirrytään tonnistoverotettavan tulon laskemiseen. Jaettavan osingon ehdottomasta veronalaisuudesta luovuttaisiin. Tonnistoverotuksen piirissä olevan yhtiön jakamaan osinkoon sovellettaisiin jatkossa samoja säännöksiä kuin muidenkin osingonsaajien verotuksessa.

Varustamoiden toiminnan joustavuuden lisäämiseksi tonnistoverojärjestelmän lippuvaatimuksia lievennettäisiin. Kaikista varustamon aluksista 60 prosenttia edellytettäisiin olevan EU-jäsenmaiden lipun alle rekisteröityjä. Itse omistettujen sekä miehistöineen vuokralle otettujen alusten osalta edellytettäisiin, että niistä 25 prosenttia olisi Suomen lipun alla olevia aluksia.

Esityksessä tonnistoverovelvollisuuden konsernikohtaisuus lievenee. Konserniin kuuluvat yhtiöt voivat valita tonnistoverotuksen niiden yhtiöiden osalta itsenäisesti, jotka harjoittavat joko pelkästään matkustaja-alustoimintaa tai pelkästään rahtialustoimintaa.

Verovelka pienenee investointien myötä
Tonnistoverokelpoiseen käyttöön pysyvästi tulevien alusten ja eräiden ympäristöinvestointien hankintamenojen perusteella tehtävän vähennyksen johdosta varustamoyrityksen tuloverotuksessa kertynyt verovelka pienenisi puolella investoinnin määrästä. Lisäksi tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhankintavarausta muutettaisiin siten, että sitovan kirjallisen hankintasopimuksen tekeminen pidentäisi varauksen voimassaoloaikaa.

Tonnistoverotukseen hyväksyminen voitaisiin peruuttaa vain niissä tilanteissa, joissa tonnistoverotuksen soveltamisen edellytykset lakkaavat olemasta voimassa sekä veronkiertotilanteissa. Näissäkään tilanteissa yhtiön tuloverotusta ei enää toimitettaisi takautuvasti. Samalla tonnistoverojärjestelmästä poistamisen yhteydessä määrättäviä sanktioita lievennettäisiin.

Komission hyväksynnästä riippuen veromuutokset voimaan 2010
Uuden tonnistoverolain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun valtiontuen muutoksen. Lakien voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Jo toiminnassa olevat tonnistoverokelpoiset yritykset voivat 3 vuoden ajan lain voimaantulosta hakeutua tonnistoverotukseen. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran kalenterivuoden 2010 aikana alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Jari Salokoski, puh. 09 160 33166

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs