Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » TEM:n arvio: Sähkönkulutuksen kasvutrendi taittumassa

Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM:n arvio: Sähkönkulutuksen kasvutrendi taittumassa

Julkaistu: 10.11.2009 klo 11:20
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Talouden taantuma, metsäteollisuuden rakennemuutos ja kotitalouksien ja palvelujen sähkönkäytön voimallinen tehostuminen kääntävät sähkönkulutuksen pysyvästi aiempia odotuksia alemmalle kasvu-uralle. Kulutusarviossa päädytään noin 91 TWh:n sähkönkulutukseen vuodelle 2020. Vuonna 2009 kulutus on noin 80 TWh. Ilmasto- ja energiastrategiassa tavoiteuran mukainen kulutus vuonna 2020 oli selvästi korkeampi eli 98 TWh. Arvion mukaan sähkön kulutus olisi vuonna 2030 noin 100 TWh.

Talouden taantuma, metsäteollisuuden rakennemuutos ja kotitalouksien ja palvelujen sähkönkäytön voimallinen tehostuminen kääntävät sähkönkulutuksen pysyvästi aiempia odotuksia alemmalle kasvu-uralle. Kulutusarviossa päädytään noin 91 TWh:n sähkönkulutukseen vuodelle 2020. Vuonna 2009 kulutus on noin 80 TWh. Ilmasto- ja energiastrategiassa tavoiteuran mukainen kulutus vuonna 2020 oli selvästi korkeampi eli 98 TWh. Arvion mukaan sähkön kulutus olisi vuonna 2030 noin 100 TWh.

 

Arvioitu kehitysura voi toteutua, jos metsäteollisuuden tuotannon kehitys toteutuu Metsäntutkimuslaitoksen tuoreimpien arvioiden mukaisesti. Arviossa on oletettu, että metsäteollisuus tuottaa mark­kinoille runsaasti uusia, toistaiseksi vielä kehitys- tai kokeiluasteella olevia tuotteita ja että maaham­me rakennetaan tarkastelujakson loppuun mennessä 2-3 puuta raaka-aineenaan käyttävää biopolttonesteitä tuottavaa laitosta.

 

Mikäli sähkönkäytön tehostamistoimissa onnistutaan tavoitteiden mukaisesti, sähkön kulutus voisi jäädä esitettyä alemmaksikin. Sähkön kulutus voi olla korkeampikin, jos metsäteollisuus toipuu rakennemuutoksesta ja pystyy kehittämään uusia energiaintensiivisiä tuotteita arvioita enemmän.

 

Sähkön kulutuksen kasvun hidastumisesta huolimatta maahamme tarvitaan uutta voimalaitoskapasiteettia. Lauhdutusvoimaa, sähkön tuontia tai käytöstä poistettavaa sähkökapasiteettia sekä kulutuksen kasvua vastaava sähkönhankinnan määrä olisi vuonna 2020 noin 12 TWh ja vuonna 2030 noin 17 TWh.

 

Jos sähkön hankinta varmistettaisiin kulutushuippujen aikana kotimaisella kapasiteetilla, pitäisi 2020-luvun alkuun mennessä rakentaa lisää tuotantokapasiteettia noin 1000-1500 MW ja vuoteen 2030 mennessä 2500-3500 MW. Osa tästä olisi perusvoimaa ja osa lyhyen käyttöajan huippuvoimaa. Arvioissa on oletettu sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten korvautuvan uusilla vastaavan tyyppisillä laitoksilla. Laskelmissa ei ole otettu kantaa olemassa olevien ydinvoimalaitosten korvaamiseen tai poistumaan. Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöluvat päättyvät 2020-luvun lopulla. Laskelmissa on oletettu, että niitä joko jatketaan tai ne korvataan vastaavalla ydinvoimakapasiteetilla tai muulla vähäpäästöisellä tuotannolla.

 

Suomi ei näyttäisi saavuttavan ilmasto- ja energiastrategian mukaisilla toimenpiteillä uusiutuvan energian tavoitettaan, joka on 38 % energian loppukulutuksesta vuonna 2020. Uusia edistämiskeinoja tarvittaisiin runsaasti. Ilman näitä osuus näyttäisi voivan nousta vain runsaaseen kolmannekseen. Uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden kannalta energiankäytön tehostaminen tässä arvioitua enemmänkin olisi erityisen tähdellistä.

 

Sen sijaan päästötavoitteen päästökaupan ulkopuolisten toimialojen osalta Suomi näyttäisi saavuttavan EU:n taakanjaossa vuodelle 2020 sovitun velvoitteen ilmasto- ja energiastrategian mukaisilla toimilla.

 

Energian kysyntäarvio

 

Lisätiedot

ylijohtaja Taisto Turunen, puh. 010 606 4700

teollisuusneuvos Arto Lepistö, puh. 010 606 4808

yli-insinööri Timo Ritonummi, puh. 010 606 4798

ylitarkastaja Pekka Tervo, puh. 010 606 4796

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs