Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » SYL:n liittokokous kokoontuu pe–la 20.–21.11. Espoon Korpilammella – liittokokouspuhujana opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL:n liittokokous kokoontuu pe–la 20.–21.11. Espoon Korpilammella – liittokokouspuhujana opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2015 klo 16:28
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 17.11.2015

(Pressmeddelande finns på svenska nedan. The press release is in English below.)

Vapaa julkaistavaksi

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kaksipäiväinen liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella pe–la 20.–21. marraskuuta. Liittokokous käyttää ylintä päätösvaltaa, ja valitsee SYL:lle uuden puheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä ensi vuodelle sekä linjaa ensi vuoden tavoitteista ja toiminnasta.

Kokous alkaa perjantaina kello 10.00. Lauantaina kokous jatkuu klo 9.30, ja tuolloin klo 11.00 saapuu paikalle opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen pitämään liittokokouspuheen. Myöhään lauantai-iltapäivällä, arviolta klo 16–17 aikaan, liittokokous huipentuu hallitus- ja puheenjohtajavaalien tuloksiin. Valinnoista tiedotetaan medialle mahdollisimman pian henkilövaalin ratkettua.

Liittokokouksessa ovat edustettuina kaikki 15 ylioppilaskuntaa, jotka edustavat noin 132 000 yliopisto-opiskelijaa. Yhteensä ylioppilaskunnat nimeävät 142 varsinaista liittokokousedustajaa, ja kaikkiaan kokouksessa on läsnä noin 300 henkilöä.

Puheenjohtajapaikkaa tavoittelee kolme ehdokasta ja he ovat Heikki Koponen (AYY), Mikko Mononen (TYY) ja Siiri Nousiainen (OYY).

Kuutta muuta hallituspaikkaa tavoittelee tämän hetken tiedon mukaan kuusi henkilöä. Ylioppilaskuntien asettamia ehdokkaita ovat: Ella Keski-Panula (HYY), Mikael Kinanen (TaiYo), Annu Komulainen (JYY) ja Tuomas Kuoppala (Tamy). Lisäksi Keskustan Opiskelijaliitto KOL ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ovat asettaneet kumpikin oman ehdokkaan SYL:n hallitukseen. KOL:n ehdokas on Mia Lehto ja ViNO:n ehdokas Alviina Alametsä. Ehdokkaita voi asettaa aina liittokokouksessa tapahtuvaan henkilövalintaan asti. Linkit ehdokastiedotteisiin löytyvät tekstin lopusta.

Kokouksen asialistalla on sääntömääräisesti myös ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan liittokokousta molempina päivinä.

Haastatteluita annetaan mieluiten lounastauoilla (pe klo 12.30–14 ja la klo 12–13) ja liittokokouksen päätyttyä. Haastatteluihin liittyvissä tiedusteluissa ja pyynnöissä voi ottaa yhteyttä SYL:n tiedottajaan (riitta.kappi@syl.fi, p. 041 515 2228).

SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä SYL:n YouTube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/c/sylvideot. Livelähetyksenä välitetään suuren salin keskustelut. Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään jatkuvasti tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

Lisätietoja:

pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229

puheenjohtaja Jari Järvenpää, p. 044 906 5007

Liittokokouksen aikana parhaiten tavoitettavissa on tiedottaja Riitta Käppi, p. 041 515 2228

s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@syl.fi

Liittokokousmateriaalit löytyvät osoitteesta: http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous/

Verkkomateriaaleista löytyy myös tarkempi ohjelma-aikataulu.

Puheenjohtajaehdokkaat

Heikki Koponen, @KoponenHei (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY), ehdokastiedote: http://bit.ly/1Y8RZWu

Mikko Mononen, @MononenMikko (Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY), ehdokastiedote:
http://bit.ly/1QA5GM4

Siiri Nousiainen, @SiiriNousiainen (Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY), ehdokastiedote:
http://bit.ly/1HGuvDZ

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Ella Keski-Panula, @keskipanula (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY), ehdokastiedote:
http://bit.ly/1MrQOKz

Mikael Kinanen, @Lukinainen, (Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo), ehdokastiedote:
http://bit.ly/1WQvSXP

Annu Komulainen, @AnnuKomulainen (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY), ehdokastiedote: http://bit.ly/1WQvTuV

Tuomas Kuoppala, @KuoppalaTuomas (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy), ehdokastiedote: http://bit.ly/1ktF4Ar

Alviina Alametsä, @alviinaalametsa (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO), ehdokastiedote: http://bit.ly/1MSRjwi

Mia Lehto, @MiaKLehto (Keskustan opiskelijaliitto KOL), ehdokastiedote: http://bit.ly/1HMiLdO

Kokouspaikka: Hotelli Korpilampi, Espoo, kartat: http://www.korpilampi.fi/fi/yhteystiedot/

----

Pressmeddelande 17.11.2015
 (Find the press release in English below.)

Får publiceras

FSF:s förbundsmöte hålls fr–lö 20–21.11 på Korpilampi i Esbo – förbundsmötestal av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

Finlands studentkårers förbunds (FSF) två dagar långa förbundsmöte ordnas i Esbo på hotell Korpilampi fr–lö 20–21 november. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ. Mötet väljer ordförande och sex andra medlemmar till förbundets styrelse 2016 samt fattar beslut om målsättningar och verksamhet för 2016.

Mötet inleds fredag 20.11.2015 kl. 10. På lördag fortsätter mötet kl. 9.30 och kl. 11 anländer undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen för att hålla förbundsmötestalet. Sent på lördag eftermiddag, ungefär kl. 16–17, kulminerar förbundsmötet då resultaten från styrelse- och ordförandevalen offentliggörs. Medierna informeras om valresultatet så fort som möjligt efter att valen är över.

Alla 15 studentkårer är representerade vid förbundsmötet. Sammanlagt representerar kårerna cirka 132 000 universitetsstuderande. Studentkårerna utser totalt 142 ordinarie förbundsmötesdelegater och inalles närvarar cirka 300 personer vid mötet.

Tre personer kandiderar för posten som ordförande: Heikki Koponen (AUS), Mikko Mononen (TYY) och Siiri Nousiainen (OYY).

För närvarande finns det sex kandidater för de övriga sex styrelseposterna. De kandidater som studentkårerna nominerat är: Ella Keski-Panula (HUS), Mikael Kinanen (KonSt), Annu Komulainen (JYY) och Tuomas Kuoppala (Tamy). Utöver det har Centerns studentförbund (KOL) och De grönas ungdoms- och studentförbund ViNO nominerat varsin kandidat till FSF:s styrelse. KOL:s kandidat är Mia Lehto och ViNOs kandidat Alviina Alametsä.
Kandidater kan nomineras ända fram till valet som sker under förbundsmötet. Länkar till kandidaternas presentationer hittar du i slutet av texten.

Mötet fattar även beslut om förbundets verksamhetsplan och budget för år 2016.

Media är välkomna att följa mötet under både fredag och lördag.

Intervjuer ges huvudsakligen under lunchpauserna (fre kl. 12.30–14 och lör kl. 12–13) samt efter att mötet avslutats. Kontakta FSF:s informatör gällande intervjuer (riitta.kappi@syl.fi, tfn 041 515 2228).

FSF:s förbundsmöte sänds direkt som webbsändning på adressen https://www.youtube.com/c/sylvideot. Diskussionerna i plenum sänds live. Vi uppdaterar även kontinuerligt om vad som sker under förbundsmötet på FSF:s Facebook-sida (www.facebook.com/SYL.FIN) och på Twitter (www.twitter.com/SYL_FIN). Hashtaggen för mötet på sociala medier är #SYLliittari.

Mer information:

generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

ordförande Jari Järvenpää, tfn 044 906 5007

Under förbundsmötet nås vi bäst via vår informatör: Riitta Käppi, tfn 041 515 2228
e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@syl.fi

Förbundsmötets handlingar finns på adressen http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous/

I handlingarna ingår även en mer detaljerad tidtabell för mötet.

Kandidater för posten som ordförande

Heikki Koponen, @KoponenHei (Aalto-universitetets studentkår AUS), nomineringsmeddelande: http://bit.ly/1Y8RZWu

Mikko Mononen, @MononenMikko (Studentkåren vid Åbo universitet TYY), nomineringsmeddelande:
http://bit.ly/1QA5GM4

Siiri Nousiainen, @SiiriNousiainen (Studentkåren vid Uleåborgs universitet OYY), nomineringsmeddelande:
http://bit.ly/1HGuvDZ

Kandidater till styrelsemedlem

Ella Keski-Panula, @keskipanula (Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS), nomineringsmeddelande:
http://bit.ly/1MrQOKz

Mikael Kinanen, @Lukinainen, (Konstuniversitetets studentkår KonSt), nomineringsmeddelande:
http://bit.ly/1WQvSXP

Annu Komulainen, @AnnuKomulainen (Studentkåren vid Jyväskylä universitet), nomineringsmeddelande: http://bit.ly/1WQvTuV

Tuomas Kuoppala, @KuoppalaTuomas (Studentkåren vid Tammerfors universitet Tamy), nomineringsmeddelande: http://bit.ly/1ktF4Ar

Mia Lehto, @MiaKLehto (Centerns studentförbund KOL), nomineringsmeddelande: http://bit.ly/1HMiLdO

Alviina Alametsä, @alviinaalametsa (De grönas ungdoms- och studentförbund ViNO), nomineringsmeddelande: http://bit.ly/1MSRjwi

Mötesplats: Hotell Korpilampi, Esbo, karta: http://www.korpilampi.fi/fi/yhteystiedot/
---

Press release 17.11.2015

For immediate release

SYL’s General Assembly on Fri–Sat 20–21 November at Hotel Korpilampi in Espoo. General Assembly address by Minister of Education Sanni Grahn-Laasonen

The two day General Assembly of the National Union of University Students in Finland (SYL) will be held in Korpilampi, Espoo on Friday and Saturday 20–21 November. The General Assembly wields the highest decision making power in SYL and elects a new president and executive board of six for the organisation. The meeting also outlines the objectives for and activities of SYL in 2016.

The meeting opens Friday at 10 in the morning. On Saturday, the meeting continues at 9.30 in the morning, with a speech by Sanni Grahn-Laasonen, Minister of Culture and Education, at 11. Late Saturday afternoon is the high point of the General Assembly when the results from the elections for president and board are announced around 16–17. We will send the media information on the results as soon as we can after the elections.

All 15 university student unions in Finland are represented at the General Assembly. All in all, the unions represent around 132,000 university students. The student unions select 142 full representatives to the General Assembly. Altogether the number of participants is around 300.

There are three candidates for the post as president: Heikki Koponen (AYY), Mikko Mononen (TYY), and Siiri Nousiainen (OYY).

There are currently six other candidates for the six posts as member of the executive board. The candidates nominated by the student unions are: Ella Keski-Panula (HYY), Mikael Kinanen (ArtSU), Annu Komulainen (JYY), and Tuomas Kuoppala (Tamy). Additionally, the student wing of the Centre Party (KOL) and the youth and student wing of the Green Party have nominated one candidate each for the board. KOL’s candidate is Mia Lehto and ViNO’s candidate is Alviina Alametsä. Candidates may be nominated until the elections take place during the General Assembly. Find links to presentations of the candidates at the end of this section.

As outlined in the statutes of the organisations, the meeting also decides on SYL’s budget and plan of work for 2016.

The media is welcome to follow the proceedings on both Friday and Saturday.

Interviews are given preferably during the lunch breaks (Fri 12.30–14, Sat 12–13) and after the closing of the General Assembly. Please contact our Information Officer for more information on or scheduling an interview (riitta.kappi@syl.fi, +358 41 515 2228).

The General Assembly of SYL is also streamed live online at https://www.youtube.com/c/sylvideot. The plenary discussions are streamed live. We will also provide continuous updates on the proceedings on our Facebook page (www.facebook.com/SYL.FIN) and on Twitter (www.twitter.com/SYL_FIN). The hashtag for the General Assembly is #SYLliittari.

Contact details:

Secretary General Juha Töyrylä, tel. +358 41 515 2229

President Jari Järvenpää, tel. +358 44 906 5007, jari.jarvenpaa@syl.fi

During the meeting, we recommend that you contact our Information Officer Riitta Käppi, tel. +358 41 515 2228
You reach us by email at firstname.surname@syl.fi

Find the documents for the General Assembly here: http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous/

The material includes a more detailed programme.

Candidates for SYL president:

Heikki Koponen, @KoponenHei (Aalto University Student Union AYY), presentation: http://bit.ly/1Y8RZWu

Mikko Mononen, @MononenMikko (Student Union of the University of Turku TYY), presentation:
http://bit.ly/1QA5GM4

Siiri Nousiainen, @SiiriNousiainen (Student Union of the University of Oulu OYY), presentation:
http://bit.ly/1HGuvDZ

Candidates for the executive board:

Ella Keski-Panula, @keskipanula (Student Union of the University of Helsinki HYY), presentation:
http://bit.ly/1MrQOKz

Mikael Kinanen, @Lukinainen, (University of the Arts Student Union ArtSU), presentation:
http://bit.ly/1WQvSXP

Annu Komulainen, @AnnuKomulainen (Student Union of the University of Jyväskylä), presentation: http://bit.ly/1WQvTuV

Tuomas Kuoppala, @KuoppalaTuomas (Student Union of the University of Tampere TamY), presentation: http://bit.ly/1ktF4Ar

Mia Lehto, @MiaKLehto (KOL), presentation: http://bit.ly/1HMiLdO

Alviina Alametsä, @alviinaalametsa (ViNO), presentation: http://bit.ly/1MSRjwi

Venue: Hotel Korpilampi, Espoo, map: http://www.korpilampi.fi/contact/

http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs