Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » SYL: Yliopistot, opiskelijan kokemukseen panostaminen palkitaan rahalla!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL: Yliopistot, opiskelijan kokemukseen panostaminen palkitaan rahalla!

Julkaistu: 22.10.2013 klo 15:24
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 22.10.2013
Vapaa julkaistavaksi

Yliopisto-opiskelijoiden opiskelukokemuksesta tietoa keräävän valtakunnallisen Kandipalautteen toinen kyselykierros on juuri päättynyt. Näkemyksensä opiskelusta antoi tällä kierroksella 3657 opiskelijaa. Tämän joukon vastaukset ovat ensimmäisiä, jotka vaikuttavat myös yliopistojen saamaan rahoitukseen vuodesta 2015 alkaen.

“Opiskelijan asiantuntemus opiskelusta ja oppimisesta on kiistaton. Sen huomioiminen on välttämätöntä, jotta yliopisto voisi arviointitietoon perustuen kehittää toimintaansa ja vahvistaa laatukulttuuriaan. Olen tavattoman ylpeä siitä, että opiskelijoiden opiskelukokemuksen tärkeys tunnustetaan Suomessa kansainvälisestikin katsottuna erittäin merkittävällä tavalla”, iloitsee Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtaja Marina Lampinen.

Nyt käytössä oleva kysely nostaa jalustalle opiskelijan kokemuksen kokonaisuuden, ja korostaa myös vuorovaikutusta yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä sekä tukipalveluiden merkitystä. Vastaukset tuovat arvokasta tietoa myös opiskelijoiden opiskelukyvystä, ja niistä seikoista jotka vaikuttavat opintojen etenemiseen.

“Jos yliopistot nyt toimivat järkevästi, ne pyrkivät hyödyntämään saadun palautetiedon täysimääräisesti. Yliopistolakikin edellyttää, että yliopistot järjestävät opetuksen ja ohjauksen niin että opiskelijoiden on ylipäätään mahdollista suorittaa opinnot tavoiteajassa. Olisi typerää jättää opiskelijoiden kokemukset tässä huomiotta, kun rahoitusmalli muutenkin palkitsee yliopistoja opintojen sujuvasta etenemisestä”, täydentää SYL:n hallituksen koulutuspoliittisista asioista vastaava Aino-Kaisa Manninen.

Valtioneuvosto on linjannut opiskelijapalautteen rahoitusmallikytköksestä Koulutus ja tutkimus 2011–2016 -kehittämissuunnitelmassa. Lisäksi nyt käytössä olevasta rahoitusmallista päätettäessä linjattiin, että opiskelijapalautteen painoarvo rahanjaossa on kolme prosenttia vuodesta 2015 alkaen. Jotta rahoitusmalli aidosti ohjaa yliopistoja panostamaan koulutuksen laatuun ja oppimisedellytyksiin koko tutkinnon ajan, on tärkeää pitää kiinni jo linjatusta painoarvosta.

“Tutkimustiedon mukaan opiskelijat arvioivat koulutuksen laatua sen mukaan, millaista tukea he ovat saaneet opintojen aikana ja millainen kokonaiskokemus yliopisto-opiskelu on ollut. Tästä näkökulmasta on erinomaista, että käytämme opiskelijoiden näkemystä myös yhtenä rahanjakoon vaikuttavana laadullisena tekijänä”, Marina Lampinen summaa.

Lisätietoja:

SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen, p. 044 906 5007, marina.lampinen@syl.fi

SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson, p. 041 515 2231, suvi.eriksson@syl.fi


Yliopistojen yhteisen opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistyötä on tehty vuodesta 2008 alkaen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n aloitteesta, yhteistyössä Suomen yliopistot UNIFI ry:n kanssa. Yliopistojen rehtorikokous päätti hankkia käytettävän palautejärjestelmän ulkoistettuna palveluna. UNIFIn perustama vararehtoreista ja sidosryhmien edustajista koostuva työryhmä on valmistellut nyt käytössä olevan opiskelijapalautteen keruun kilpailutuksen jälkeen yhteistyössä saksalaisen CHE Consult GmbH:n kanssa. Yliopistot  huolehtivat  kyselyn välittämisestä niille opiskelijoille,  jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai vastaavan määrän opintoja niillä aloilla, joilla kandidaatin tutkintoa suoriteta.

Yliopistojen rahoitusmalli vuodesta 2013 alkaen: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/liitteet/Yliopistojen_rahoitusmalli_2013_alkaen.pdf

Lisätietoa opiskelijapalautehankkeesta UNIFIn sivuilla: http://unifi.fi/ajankohtaista/YOPALA.html

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs