Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » SYL ja SAMOK: Lähetetään opiskelijat työkykyisinä työurille

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SYL ja SAMOK: Lähetetään opiskelijat työkykyisinä työurille

Julkaistu: 21.03.2014 klo 09:00
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Kannanotto 21.3.2014

(Ställningstagande finns på svenska nedan.)

Alkuviikosta kehysriihi kokoaa ministerit yhteen miettimään, millä keinoin valtion talous saadaan nousuun. Yleinen ymmärrys on, että työ on tässä avainasemassa. Työllisyysastetta tulisi nostaa. Työuria tulisi pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Työssä tulisi jaksaa eläkeikään saakka terveenä ja hyvinvoivana.

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) tarjoavat päättäjille toimivaa opiskeluterveydenhuoltoa yhtenä keinona työurien pidentämiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden osalta tämä tarkoittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentamista ammattikorkeakouluopiskelijoille ja tasa-arvoisen, laadukkaan opiskeluterveydenhuollon tarjoamista kaikille korkeakouluopiskelijoille.

“Korkeakouluopiskelijat haluavat kantaa kortensa kekoon kansantalouden hyväksi ja siirtyä hyvinvoivina työelämään. Terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen on paitsi vastuuntuntoista politiikkaa, myös kustannustehokas ratkaisu. Hyvällä opiskeluterveydenhuollolla voidaan vähentää opiskelijoiden sairastavuutta ja työkyvyttömyyden syntymistä,” SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen muistuttaa.

Tutkimusten mukaan puolet korkeakouluopiskelijoista kärsii terveydellisistä ongelmista, joilla on vaikutusta opintojen etenemiseen. Omat voimavaransa hyväksi kokeva opiskelija sitä vastoin suorittaa 10 opintopistettä enemmän opintoja vuodessa kuin voimavaransa heikoiksi kokeva opiskelija. Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon voidaan siis nopeuttaa opiskeluja. Hyvinvoiva opiskelija pystyy panostamaan opintoihinsa ja myöhemmin työskentelyyn. Hyvä opiskelukyky luo pohjan hyvälle työkyvylle.

Omasta terveydestään huolehtimisen tapa omaksutaan usein juuri opiskeluaikana, jolloin terveyskäyttäytymiseen pystytään vielä vaikuttamaan. Kun omasta terveydestä oppii huolehtimaan opiskeluaikana, terveyden ylläpito ja edistäminen läpi elämän on luontaisempaa. Hyvä opiskeluterveydenhuolto kantaa hedelmää koko loppuelämän ajan.

Toimiva opiskeluterveydenhuolto on keskiössä myös nuorten vakavien terveysongelmien ehkäisyssä. Esimerkiksi nuorten eläköityminen mielenterveyssyistä on vakava inhimillistä kärsimystä ja valtiolle kustannuksia tuova ongelma. Kun mielenterveysongelmia päästään hoitamaan riittävän ajoissa, voi nuoresta sitä vastoin kasvaa työkykyinen ja onnellinen ihminen.

“YTHS on kustannustehokas ja asiantunteva opiskeluterveydenhuollon järjestäjä. AMK-opiskelijoiden siirtäminen YTHS:n palvelujen piiriin hyödyttää koko kansaa. YTHS:n laajentaminen turvaa tulevaisuuden hyvinvoivat ja työkykyiset työntekijät. Se avittaa omalta osaltaan Suomen kasvuun tulevaisuudessa”, SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen summaa.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Piia Kuosmanen, SYL, p. 044 906 5007
puheenjohtaja Toni Asikainen, SAMOK, p. 050 389 1000

 

***************

Ställningstagande 21.3.2014

FSF och SAMOK: Skicka arbetsföra studerande ut i arbetslivet

 

I början av veckan samlas ministrarna till ramförhandlingar för att fundera på hur man kunde få till stånd ett uppsving för statsfinanserna. De flesta är överens om att arbete spelar en nyckelroll i det. Vi måste få upp sysselsättningsgraden. Arbetskarriärerna behöver förlängas i början, i mitten och på slutet. Man bör frisk och välmående orka jobba till pensionsåldern.

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) tipsar beslutsfattarna om ett sätt att förlänga arbetskarriärerna: en fungerande studerandehälsovård. För högskolestuderande innebär det att Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) bör utvidgas till att omfatta även yrkeshögskolestuderande samt att ge alla högskolestuderande tillgång till en jämlik studerandehälsovård av god kvalitet.

– Högskolestuderande vill dra sitt strå till stacken för nationalekonomin genom att komma in i arbetslivet vid god vigör. Satsningar på att förebygga hälsoproblem är både ansvarsfull politik och en kostnadseffektiv lösning. En bra studerandehälsovård minskar risken att studerande insjuknar och därmed även risken för arbetsoförmåga, påminner SAMOKs ordförande Toni Asikainen.

Undersökningar visar att hälften av alla högskolestuderande lider av hälsoproblem som påverkar hur studierna fortskrider. Studerande som upplever sina resurser vara goda avlägger däremot 10 studiepoäng mer i året än en studerande som upplever att den har otillräckliga resurser. Genom satsningar på studerandehälsovården kan man alltså snabba upp studierna. En studerande vid god hälsa kan satsa på sina studier och senare på sitt arbete. En god studieförmåga lägger grunden för en god arbetsförmåga.

Grunden för hur en tar hand om sin hälsa läggs ofta just under studietiden, då det ännu går att påverka hälsobeteendet. Då studerande lär sig ta hand om sin hälsa under studietiden följer det naturligare att upprätthålla och främja hälsan livet igenom. En bra studerandehälsovård bär frukt hela resten av livet.

En fungerande studerandehälsovård är central även för att förebygga svåra hälsoproblem bland unga. Unga som pensioneras till följd av psykisk ohälsa är ett allvarligt problem som orsakar såväl mänskligt lidande som utgifter för staten. Genom att problem med den psykiska hälsan behandlas i tid kan unga i stället bli lyckliga och arbetsföra människor.

– SHVS är en kostnadseffektiv och sakkunnig anordnare av studerandehälsovård. Att inkludera yrkeshögskolestuderande i SHVS tjänster skulle gagna hela befolkningen. En utvidgning av SHVS tryggar välmående och arbetsföra framtida arbetstagare, vilket sin tur främjar Finlands framtida tillväxt, sammanfattar FSF:s ordförande Piia Kuosmanen.

 

Mer information:

ordförande Piia Kuosmanen, FSF, tfn 044 906 5007
ordförande Toni Asikainen, SAMOK, tfn 050 389 1000

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs