Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Suomi tarvitsee uutta teollisuuspolitiikkaa

SDP Tiedotus

Suomi tarvitsee uutta teollisuuspolitiikkaa

Tiedote.
Julkaistu: 16.01.2013 klo 14:13
Julkaisija: SDP Tiedotus

”Suomen vahva ja perinteinen teollisuus on kohdannut voimakkaita murroksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti tämä on koskenut metsä- ja metalliteollisuutta. Työpaikkojen vähenemisen suuri määrä kuvastaa tapahtuneen muutoksen syvyyttä ja sen vakavuutta. Tilanne on huolestuttava.

Vuonna 2000 teollisuudessa oli työpaikkoja noin 500 000, metsäteollisuudessa 85 000 ja metalliteollisuudessa 218 000. Vuonna 2011 teollisuuden työpaikat olivat laskeneet 360 000:een, metsäteollisuuden 57 000:een ja metalliteollisuuden 173 000:een.

Suomessa tarvitaan nyt uutta otetta teollisuuspolitiikkaan. Tarvitsemme voimakkaita toimenpiteitä, joilla parannetaan teollisuutemme toimintaedellytyksiä ja lisätään suomalaista työtä. Tehtävien toimenpiteiden tulee edesauttaa myös uuden teollisuuden syntymistä ja luoda uusia kasvualoja.”

Joukko SDP:n kansanedustajia on läpikäynyt mittavan määrän erilaisia suomalaisen työn ja erityisesti kotimaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä parantavia esityksiä. Nämä esitykset on koottu yhteen SUOMALAISEN TYÖN TULEVAISUUS –visioita teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi –julkaisuksi ja julkaisu näki tänään 16.1.2013  päivänvalon SDP:n puoluetoimistolla. Mukana visioesitysten laadinnassa ovat olleet kansanedustajat Miapetra Kumpula-Natri, Jukka Kärnä, Päivi Lipponen, Sirpa Paatero ja Kari Rajamäki. Edustajat ovat tehneet yhteistyötä sekä kuulleet työssään erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden, kuten palkansaajaliikkeen, edustajia.

Tilaisuudessa käytetty power point –muistio sekä koko julkaisu löytyvät osoitteesta http://www.sdp.fi/fi/teollisuuspoliittinen-ohjelma

 

Keskeiset Suomalaisen työn tulevaisuus -esitykset:

- Tulevaisuuden kasvualoille suuntautuvaa yritystoimintaa on vauhditettava huomioimalla potentiaalisten kasvualojen tarpeet logistiikkainvestoinneissa, koulutuspolitiikassa, tutkimus- ja kehitystoiminnan resurssien jaossa sekä vahvistamalla yritysrahoitusta ja vienninedistämistä.

- Nykyinen innovaatiojärjestelmä on hajanainen ja sekava. Lisäksi siinä on liikaa organisaatioita sekä päällekkäisiä ohjelmia. Innovaatiojärjestelmän toimintaa ja työnjakoa on selkeytettävä. Pk-yritysten kehittämis- ja investointirahoituksen toimivuutta tulee parantaa ja yksinkertaistaa. Rooleja tulee selkeyttää nykytoimijoiden kesken.

- Nykyaikainen ja tulevaisuuteen pohjautuva yritystoimintojen kehittäminen edellyttää henkilöstön syvällisempää osallistumista suunnittelutyöhön ja päätöksentekoon. Henkilöstön edustusta onkin kasvatettava yritysten hallintoelimissä. Aloitetoimintaa on kyettävä lisäämään.

- Teollisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä turvataan onnistuneilla väyläinvestoinneilla, kilpailukykyä ylläpitävällä energia- ja ympäristöpolitiikalla sekä huolehtimalla osaavan työvoiman ja yritysrahoituksen saatavuudesta. Suomessa on huolehdittava useiden teollisuutta ja sen pitemmän aikavälin toimintaedellytyksiä tukevien hankkeiden edistämisestä. Osana tätä kokonaisuutta on toimeenpantava työllistäviä sekä taloutta elvyttäviä, teollisuuden logistiikkaa tukevia väylä- ja ratahankkeita. 

- Omistajapolitiikka on nostettava takaisin elinkeino- ja teollisuuspolitiikan välineeksi. Valtionyhtiöiden hyödyntämisen ja omistajapolitiikan on oltava pragmaattista myös jatkossa niin, että niitä voidaan käyttää välineenä tulevaisuuden kasvualoilla vaadittavan riski- ja osaamispääoman kokoamiseksi yhteen ja näiden toimialojen kasvun vauhdittamiseksi. Valtion omistajapolitiikan osana on valmistauduttava myös uusien valtionyhtiöiden perustamiseen mm. kasvavilla uusilla tulevaisuuden toimialoilla.

- Teollisuuden nopeisiin muutoksiin vastaaminen edellyttää toimivaa ja reagointikykyistä koulutusjärjestelmää. Koulutusjärjestelmän reagointikykyä parannetaan kehittämällä lyhyen aikavälin koulutustarpeen ennakointia. Koulutusjärjestelmän ja työvoimapoliittisen koulutuksen koordinaatiota on lisättävä.

- Toimintaympäristöä on kehitettävä elinkeinoelämän kannalta entistä ennakoitavammaksi sekä pidettävä erilaiset lupakäytännöt ja hallinnolliset velvoitteet mahdollisimman ymmärrettävinä ja kevyinä. Suomen EU-politiikassa on otettava huomioon maantieteellisen aseman tuomat haasteet ja suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä kilpailuaseman säilyttäminen

- Työntekijöiden itsensäkehittämiseen tarvitaan tukea ja äkillisten rakennemuutosten sekä kokonaisten tehtaiden tai työpaikkojen sulkemisen varalle ylläpidettävä riittäviä muutosturvatyökaluja.

- Meriteollisuuteen käynnistetty kilpailukykyohjelma on esimerkki siitä, kuinka myös yhden erillisen teollisuudenalan pitkän aikavälin kannattavuutta ja työllisyysnäkymiä voidaan tarkastella Suomessa. Myös muiden potentiaalisten kasvualojen kehittämiseen tulee panostaa ja tarvittaessa perustaa erillisiä teollisuusohjelmia.

 

Lisätietoja: Sirpa Paatero p.0505121602 ja Jukka Kärnä p. 0505123378

 

 

SDP. Kansan edustaja.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs