Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Suomi allekirjoitti USA:n kanssa verotustietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen

Valtiovarainministeriö

Suomi allekirjoitti USA:n kanssa verotustietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen

Tiedote.
Julkaistu: 05.03.2014 klo 11:11
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Suomi on tänään 5. päivänä maaliskuuta 2014 allekirjoittanut niin kutsutun FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimuksen nojalla tullaan vaihtamaan vuosittain automaattisesti verotusta koskevia tietoja. Tietojenvaihto alkaa vuonna 2015 ja se koskee tietoja vuoden 2014 alusta lukien.

Suomalaiset rahoituslaitokset joutuvat myös selvittämään yhdysvaltalaisten asiakkaittensa välittömät sekä osittain välilliset omistukset sekä raportoimaan nämä tiedot Verohallinnolle. Verohallinto toimittaa tiedot edelleen USA:n verohallinnolle.

Sopimuksen nojalla suomalaisia rahalaitoksia pidetään niin sanottua FATCA-lainsäädäntöä noudattavina. Ne eivät ole kuitenkaan velvollisia tekemään USA:n FATCA-lainsäädännön edellyttämiä kahdenkeskisiä sopimuksia Yhdysvaltojen verohallinnon kanssa eivätkä ne ole velvollisia toimittamaan tietoja Yhdysvaltojen verohallinnolle. Suomalaisiin rahalaitoksiin ei myöskään voida kohdistaa kyseisen lainsäädännön mukaista 30 prosentin sanktionluonteista lähdeveroa, elleivät ne laiminlyöntien johdosta joudu Yhdysvaltojen ylläpitämälle listalle yhteistyöhaluttomista yhteisöistä.

Suomi tulee saamaan yhdysvaltalaisista rahoituslaitoksista vuosittain automaattisena tietojenvaihtona Suomessa asuvien tilinhaltijoiden tietoja.

FATCA-sopimus jo yli 20 maalla

Nyt allekirjoitettavaa FATCA-sopimusta voidaan pitää askeleena kohti automaattista pääomatuloja ja varallisuutta koskevaa maailmanlaajuista tietojenvaihtoa.

Vastaavan mallin mukaisen sopimuksen on tehnyt jo yli 20 valtiota. Näiden joukossa ovat muun muassa Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Tanska ja Norja. Lisäksi Japani on allekirjoittanut Yhdysvaltojen kanssa samansisältöisen julkilausuman.

Samanaikaisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssä on hyväksytty USA:n FATCA:aan perustuva maailmanlaajuinen malli automaattisesta tietojenvaihdosta (Common Reporting Standard CRS). Suomen on tarkoitus olla ensimmäisten valtioiden joukossa, jotka ottavat CRS:n käyttöön. 

Myös Euroopan komissio on kesäkuussa 2013 tehnyt ehdotuksen CRS:ää vastaavasta pakollisesta automaattista tietojenvaihdosta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi p. 02955 30105

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs