Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Studerandeorganisationerna: De studerande är redo för strukturella förändringar

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Studerandeorganisationerna: De studerande är redo för strukturella förändringar

Publicerad: 28.08.2013 kl. 09:21
Utgivare: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Ställningstagande 28.8.2013

Fri för publicering

Landets regeringen samlas idag till budgetmangling för att besluta om nästa års budget. Samtidigt är det meningen att besluta om åtgärder för att minska hållbarhetsunderskottet. Varje medborgare har krävts på ansvar.

“Även studerande är redo för strukturella förändringar. Vi bär ansvaret för Finlands framtid och vill därför garantera att det finns en välfärdsstat också framöver”, säger de landsomfattande studerandeorganisationernas ordföranden.

Det bästa sättet att motverka hållbarhetsunderskottet är att säkra människors arbetsförmåga och ork i arbetet ända upp till pensionsåldern. Basen för arbetsförmåga skapas redan under studietiden.

“Vi erbjuder en strukturell reform som har obestridlig inverkan på karriärernas längder. Genom att satsa på studerandehälsovården tar man förutom hand om studieförmågan och därmed påskyndar utexaminering, men man garantera också de anställdas arbetsförmåga under de kommande årtiondena. Genom att inkludera yrkeshögskolestuderande till Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster garanterar man funktionell, täckande och jämlik studerandehälsovård för alla högskolestuderande”, framför ordförandena.

YH-studerandes SHVS försök har redan visat att SHVS lämpar sig för att ordna studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande. Allt vi behöver nu är beslut.

Undersökningar visar att god studerandevård erbjuder ett sätt att påverka studietiderna, i motsats till de frekvent diskuterade nedskärningarna av studiestödet. En studerande som upplever sig ha goda personliga resurser studerar cirka 10 studiepoäng per år mer än en sin studiekamrat som upplever sig ha svaga studieresurser (1).

“Beslutsfattare, var ansvarsfulla. Om vi verkligen vill ha smidiga studier, välmående studerande och arbetsför arbetskraft, är det rätta beslutet att satsa på studerandehälsovården genom att utvidga SHVS till alla yrkeshögskolestuderande. Det kräver närmast politisk vilja. Utöver reformens långsiktiga verkningar kommer den även att förbättra det finska folkets välmående. Kan man tänka sig en bättre strukturell reform?”, frågar ordförandena.

 

Centerpartiets Ungdomsförbund
vice ordförande Johanna Karjula, tfn 044 033 1071, johanna_karjula@hotmail.com  

De gröna unga och studerandenas förbund ViNO rf
ordförandena Veli-Matti Partanen och Maria Ohisalo, tfn 050 596 6367, puheenjohtajat@vino.fi

Finlands Kristdemokratiska (KD) Unga rf
ordförande Lauri Kangasniemi, tfn 040 129 0889, puheenjohtaja@kdnuoret.fi  

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
ordförande Marina Lampinen, tfn 044 906 5007, marina.lampinen@syl.fi

Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland – SAMOK rf
ordförande Mikko Valtonen, tfn 050 389 1000, mikko.valtonen@samok.fi

Liberala Studerande LSK rf
ordförande Elin Blomqvist, tfn 040 775 3040, elin.blomqvist@liberal.fi

Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta rf
ordförande Akseli Hakala, tfn 044 7760 773, akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi

Sannfinländarnas unga rf

ordförande Simon Elo, tfn 0400 988 960, simon.elo@ps-nuoret.fi

Socialdemokratiska Studerande – SONK rf
ordförande Anette Karlsson, tfn 045 112 9299, puheenjohtaja@sonk.fi

Studerandenas Idrottsförbund rf
ordförande Teemu Myllärinen, tfn 044 780 0211, teemu.myllarinen@oll.fi

Vänsterstuderande rf
ordförande Antti Kettunen, tfn 044 076 3351, puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

 

Mera information:

sakkunnig Nelli Karkkunen (SAMOK), tfn 050 389 1015, nelli.karkkunen@samok.fi

socialpolitisk sekreterare Sini Terävä (SYL), tfn 041 515 2227, sini.terava@syl.fi

Bakgrund:

YH-studerandes SHVS-försök har pågått sedan hösten 2011 i Seinäjoki och Villmanstrand. Meningen är att försöket pågår enda tills 31 juli 2014. Försökets resultat har visat att den s.k. SHVS-modellen är ett kostnadseffektivt sätt att ordna studerandehälsovård som studerande är nöjda med. Universitetsstuderandes studerandehälsovård ordnas redan via SHVS. SHM:s utredning från 2012 (Utredning om studerandehälsovården, Social- och hälsovårdsministeriets utredningar och promemorior 2012:18) visade att det finns brister och stora regionala skillnader i den kommunala studerandehälsovården. SHVS-modellen garanterar jämlik studerandehälsovård för alla högskolestuderande.

 

(1) Källa: Rapporten "Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010"

Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland

SAMOK är yrkeshögskolestuderandes självständiga, landsomfattande, oberoende intressebevaknings- och serviceorganisation. SAMOK för fram studerandes intressen och synpunkter till statsförvaltningen och andra samarbetspartner samt ordnar olika tjänster, erbjudanden, informationsmaterial och utbildningstillfällen åt de studerande. Studerandekårer som ingår i SAMOK har sammanlagt cirka 59 000 medlemmar och dom representerar över 140 000 yh-studerande.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs