Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Statsrådet understöder kommissionens förslag om separering av värdepappersverksamheten från inlåningsbankverksamheten

Valtiovarainministeriö

Statsrådet understöder kommissionens förslag om separering av värdepappersverksamheten från inlåningsbankverksamheten

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.04.2014 kl. 13:51
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet understöder EU:s projekt för strukturell reformering av bankerna. Kommissionen utfärdade den 29 januari 2014 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturell reformering av bankerna. Den föreslagna regleringen skulle göra det möjligt att separera bankernas värdepappershandel från inlåningsbankverksamheten. Målet med reformen är att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut. Statsrådets skrivelse om förslaget översändes till riksdagen torsdagen den 10 april 2014.

Kommissionen föreslår att stora banker och bankkoncerner skulle förbjudas att bedriva värdepappershandel för egen räkning. Dessutom föreslås det att en tillsynsmyndighet skulle kunna kräva att även annan värdepappersverksamhet separeras från kreditinstitutets inlåningsbankverksamhet.

De stora bankkoncernernas komplicerade struktur försvårar effektiv tillsyn över koncernerna och avvecklingen av dem i krissituationer. Dessutom understöds bankernas värdepappersverksamhet indirekt med offentliga medel. Förordningen skulle, om den förverkligas, effektivisera tillsynen och krishanteringen samt leda till att kapitalen fördelas på ett effektivare sätt i finanssystemet. Å andra sidan skulle förordningen leda till att kostnaderna för medelanskaffning stiger för företagen i finanssektorn. Den föreslagna förordningen skulle i dagsläget gälla fem bankkoncerner som är verksamma i Finland.

Förfrågningar: Virva Walo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30080

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs