Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Statrådet beslutade om sammanslagning av tre kriskommuner

Valtiovarainministeriö

Statrådet beslutade om sammanslagning av tre kriskommuner

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.06.2014 kl. 14:00
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet har för första gången utnyttjat sin behörighet att slå samman en kriskommun med en annan kommun mot någondera kommunens vilja. Statsrådet beslutade den 12 juni att Lavia slås samman med Björneborg och att Tarvasjoki slås samman med Lundo. Besluten baserar sig på kommunstrukturlagen som trädde i kraft 2013. Statsrådet beslutade dessutom om frivilligt anslutande av Jalasjärvi, som varit föremål för kriskommunförfarande, till Kurikka.

- Besluten är nödvändiga i syfte att trygga kommuninvånarnas service. Såväl Lavia som Tarvasjoki har i åratal befunnit sig i en ekonomisk kris som de inte klarat av åtgärda på egen hand. För Jalasjärvis del behövdes inte någon tvångssammanslagning, eftersom kommunen själv hittade en sammanslagningspartner och eftersom fullmäktige i båda kommunerna understödde sammanslagningen, säger trafik- och kommunikationsminister Henna Virkkunen.

Lavia kommun har gått med underskott de senaste 11 åren och har uppfyllt kriskommunkriterierna sedan 2007. Tarvasjoki kommun har genomgått ett utvärderingsförfarande två gånger.

Lavia slås samman med Björneborg, Tarvasjoki med Lundo

Statsrådet beslutade att upplösa Lavia kommun och att foga den till Björneborg från och med ingången av 2015. Lavia kommun och Björneborg stad motsatte sig sammanslagningsframställningen. Den nya staden Björneborg har 85 399 invånare efter sammanslagningen.

Statsrådet beslutade även att upplösa Tarvasjoki kommun och att foga den till Lundo kommun från och med ingången av 2015. Tarvasjoki hade godkänt sammanslagningsframställningen med Lundo motsatte sig den. Den nya kommunen Lundo har 19 128 invånare efter sammanslagningen.

Sammanslagningen av både Lavia och Tarvasjoki baserar sig på utvärderingsförfarandet för ekonomin i en kommun i ett synnerligen svårt ekonomiskt läge samt på sammanslagningsframställningen som gjordes på basis av en särskild kommunindelningsutredning.

Lavia kommun har gått med underskott de senaste 11 åren och har uppfyllt kriskommunkriterierna sedan 2007. Tarvasjoki kommun har genomgått ett utvärderingsförfarande två gånger.

Jalasjärvi och Kurikka går samman frivilligt

Statsrådet beslutade om upplösningen av och anslutandet av Jalasjärvi kommun till Kurikka stad från och med den 1 januari 2016. Statsrådet beslutade samtidigt att avslå framställningen om sammanslagning av Jalasjärvi kommun och Seinäjoki stad som gjorts på basis av en särskild kommunindelningsutredning. Jalasjärvi kommun motsatte sig den föreslagna sammanslagningen med Seinäjoki stad.

Statsrådet ansåg att man genom den frivilliga sammanslagningen av Jalasjärvi kommun och Kurikka stad kan säkerställa servicen åt invånarna i Jalasjärvi kommun, och att sammanslagningen inte heller strider mot förutsättningarna för ändring av kommunindelningen.

Den nya staden Kurikka har 22 309 invånare efter sammanslagningen.

För att invånarnas service ska tryggas

Statsrådet kan enligt kommunstrukturlagen besluta om sammanslagning av kriskommuner mot kommunens vilja, om ändringen är nödvändig för tryggandet av invånarnas lagstadgade tjänster. Dessutom krävs att de lagstadgade förutsättningarna för ändring av kommunindelningen uppfylls.

Ytterligare information:

Sari Raassina, statssekreterare, tfn 02955 30353
Anu Hernesmaa konsultativ tjänsteman, 02955 30027 (Jalasjärvi och Lavia)
Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122 (Tarvasjoki)

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs