Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Sote-linjedragningarna eliminerar inte utredningsskyldigheten

Valtiovarainministeriö

Sote-linjedragningarna eliminerar inte utredningsskyldigheten

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.03.2014 kl. 10:47
Utgivare: Valtiovarainministeriö

De nya sote-linjerna kapar av kopplingen till kommunreformen men eliminerar inte kommunernas utredningsskyldighet. Genom kommunstrukturlagens utredningsskyldighet vill man utreda kommunens framtida förmåga att svara för ordnandet av även andra tjänster än sote-tjänsterna. Överföringen av ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården avlägsnar heller inte behovet att lösa problem i anslutning till regionernas konkurrenskraft och samhällsstruktur. Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling (Halke) behandlade frågorna den 27 mars 2024.

Regeringspartierna kom den 23 mars tillsammans med oppositionspartierna överens om att man i Finland genomför en grundlig reformering av social- och hälsovårdstjänsterna. Sote-tjänsterna överförs från kommunerna till fem regionala anordnare.

Besluten betyder att framskridningen med kommunreformen inte längre är kopplad till ordnandet av sote-tjänsterna. Bägge reformerna bereds i fortsättningen som separata helheter. Kommunreformen spelar fortfarande en central roll för säkerställandet av kommuninvånarnas grundläggande service.

-Det är positivt att man uppnått enighet om den stora bilden, vilket medför flera möjligheter för ordnandet av en fungerande social- och hälsovård. Nu inleds emellertid finslipningen av detaljerna. Även för social- och hälsovårdens del behövs det i fortsättningen starka kommuner som kan påverka det gemensamma beslutsfattandet, konstaterar förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.  

Kommunernas utredningsskyldighet kvarstår

Kommunerna är enligt kommunstrukturlagen skyldiga att utreda kommunsammanslagningar. Utredningsskyldigheten har förutom tjänsterna kopplats till kommunens ekonomiska läge, pendlingen och en sammanvuxen samhällsstruktur. Med utredningsgrunden som gäller kommunernas tjänster ville man dessutom utreda förutsättningarna att ordna andra tjänster, såsom den grundläggande utbildningen.

Ett omfattande samförstånd mellan olika parter om ansvar för ordnandet av sote-tjänsterna ger ett gott underlag för fortsättningen med anhängiga kommunsammanslagningsutredningar. Regeringen kommer skilt att utvärdera tidsfristerna för utredningarna.

Förfrågningar:

Päivi Laajala, överdirektör, tfn 02955 30026
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 30079

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs