Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitus on turvattava

Suomen CP-liitto ry

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitus on turvattava

Julkaistu: 30.03.2015 klo 15:45
Julkaisija: Suomen CP-liitto ry

Suomen CP-liitto ry on huolissaan rahapeliyhtiöiden mahdollisen yhdistämisen vaikutuksesta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytyksiin. CP-liitto vaatii, että yhdistämisen etujen ja haittojen arviointi tapahtuu avoimesti, vuorovaikutuksessa järjestöjen kanssa.

Viime vuoden lopulla tuli julkisuuteen tieto, että talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on valmisteltu kolmen rahapeliyhtiön (Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton) yhdistämistä. Sisäministeriön tammikuussa asettaman selvityshankkeen tehtävänä oli valmistella ehdotus suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Virkamiestyöryhmän johtopäätös oli, että kolme peliyhtiötä tulisi yhdistää. Asia jää seuraavan eduskunnan päätettäväksi.

Suomessa rahapeliala on perustunut yksinoikeusjärjestelmään, jolla on laaja kansalaisten hyväksyntä. Rahapeliyhtiöiden tuotot käytetään arpajaislain mukaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Raha-automaattiyhtiön tuotolla ylläpidetään monipuolista vammais-, potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kenttää, joka edistää kansalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta eroaa monella tavalla esimerkiksi urheiluseurojen toiminnasta. Sote-järjestöt tukevat heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä ja ajavat heidän oikeuksiaan. Järjestöjen kohderyhmät ovat usein lukumääräisesti melko pieniä. Nämä ja muut erityispiirteet asettavat erityisiä vaatimuksia avustusten valmisteluun, valvontaan ja avustettavan toiminnan vaikutusten arviointiin.

Suomen CP-liitto ry vaatii, ettei rahapeliyhtiöiden mahdollisella yhdistämisellä vaaranneta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Yhdistämisen etujen ja haittojen arviointi on tehtävä avoimesti, yhteistyössä järjestöjen kanssa.

 

Myös kilpailutus koettelee järjestöjen toimintaedellytyksiä

Suomen CP-liitto ry vietti viikonloppuna Helsingissä 50-vuotisjuhlaansa. Pääjuhlaan lauantaina 28. maaliskuuta kokoontui noin 200 vierasta, jotka ovat olleet eri tavoin mukana CP-liiton toiminnassa vuosikymmenten aikana.

Valtiovallan tervehdyksen pääjuhlaan toi eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, joka puheessaan toi esiin suomalaisen pelialan muutoksen. Heinäluoma arvioi, että kehitykseen liittyvät tekijät puoltavat peliyhtiöiden yhteistyön tiivistämistä ja yhden katon alle siirtymistä. Hän korosti kuitenkin, että päätöksenteon on tapahduttava hyvässä yhteistyössä alan järjestökentän kanssa.

- Kun nyt keskustellaan uudesta ratkaisusta, on tärkeää, että kuunnellaan järjestöjä ja turvataan niiden vaikutusmahdollisuudet myös uuden pelialan kokonaisuuden synnyttämisessä, Heinäluoma totesi CP-liiton 50-vuotisjuhlassa.

Heinäluoma ja valtioneuvoston tervehdyksen juhlaan tuonut sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty esittivät omissa puheenvuoroissaan huolensa järjestöjen palvelutoiminnan kilpailutuksesta.

Laura Räty muistutti omassa puheenvuorossaan, että kilpailutuksen tavoitteena on kohdentaa yhteiskunnan resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

- Saattaa olla, että on käynyt niin, että kilpailuttamalla palveluita ei enää palvella sitä tarkoitusta, joka kilpailutukselle on alun perin asetettu, Räty arvioi.

Myös Heinäluoman mukaan on selvää, että kilpailutuksessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on menty osin liian pitkälle.

- On paikallaan, että kilpailutuksen reunaehtoja pohditaan Suomessa uudelleen. Pelkkä raha ei ole paras konsultti silloin, kun arvioidaan kokonaisuutta, Heinäluoma sanoi.

CP-liitto antoi liittokokouksessaan sunnuntaina 29. maaliskuuta kannanoton sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen turvaamisesta (kannanotto liitteenä).

Lisätiedot
toiminnanjohtaja
Tomi Kaasinen
tomi.kaasinen@cp-liitto.fi
p. 040 701 4881

Liitetiedostot

Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Vuosi 2015 on CP-liiton 50. toimintavuosi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs