Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Selvitys: uusi organisaatio edistämään luovien alojen liiketoimintaa?

Työ- ja elinkeinoministeriö

Selvitys: uusi organisaatio edistämään luovien alojen liiketoimintaa?

Julkaistu: 10.12.2009 klo 11:17
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Nykyinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen murrosvaihe asettaa haasteita, joihin on osin mahdotonta vastata vain olemassa olevia toimintamalleja ja rakenteita muokkaamalla. Tarvitaan myös aivan uudenlaisia toimintamalleja ja aitoa, eettisesti kestävää avausta luovan talouden kehittämiseksi, todetaan professori Saara L. Taalaksen 10.12.2009 työministeri Anni Sinnemäelle luovuttamassa selvitystyössä ”Kohti hybriditalouden haastetta”. Taalaksen tehtävänä oli selvittää luovien alojen yritystoiminnan kehittämistä sekä niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistävän toiminnan organisointia Suomessa.

Nykyinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen murrosvaihe asettaa haasteita, joihin on osin mahdotonta vastata vain olemassa olevia toimintamalleja ja rakenteita muokkaamalla. Tarvitaan myös aivan uudenlaisia toimintamalleja ja aitoa, eettisesti kestävää avausta luovan talouden kehittämiseksi, todetaan professori Saara L. Taalaksen 10.12.2009 työministeri Anni Sinnemäelle luovuttamassa selvitystyössä "Kohti hybriditalouden haastetta". Taalaksen tehtävänä oli selvittää luovien alojen yritystoiminnan kehittämistä sekä niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistävän toiminnan organisointia Suomessa.

 

- Luova talous luo jo nyt ja luo jatkossa uusia työpaikkoja, lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä. Silti sen kehittäminen on ollut meillä paljon muita Pohjoismaita vaatimattomampaa. Tarvitaan monen toimijan yhteistyötä, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

 

Luovan talouden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä. On olennaista tunnistaa luovien alojen yritysten synnyttämiä uusia liiketoimintakonsepteja ja pystyä hyödyntämään niitä kannattavasti. Tavoitteena on luovien alojen yritysten liiketoiminnan, tuotekehityksen ja yritysten toimintamallien, kansainvälistymisen, palvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin ja jakelun sekä rahoituksen kehittäminen.

 

Luovan talouden kehittämishankkeiden koordinaatio kuntoon

 

Luovan talouden kehittäminen on Suomessa vaatimattomampaa ja epäyhtenäisempää kuin verrokkimaissamme Ruotsissa ja Tanskassa. Meillä on kyllä monitasoista ja moninaista projektitoimintaa, mutta pysyvät rakenteet kehittämistoiminnalle puuttuvat.

 

Tilanteen korjaamiseksi Taalas esittää, että työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja valtiovarainministeriön on sovittava tiiviistä yhteistyöstä luovan talouden kehittämishankkeiden koordinoimiseksi. Työn tulee olla pitkäjänteistä ja sisältää myös hallinnonaloja yhdistävän tulevaisuustyön.

 

Luovan talouteen suoraan liittyviä hankkeita on parhaillaan meneillään erityisesti näiden ministeriöiden hallinnonaloilla. Hankkeiden välillä on tiivistä henkilötason yhteistyötä, mutta niiden toiminta on paljolti itsenäistä.

 

Kehittäjätoiminto vauhdittamaan luovaa taloutta ja palvelutarjonnan uudistamista

 

Taalas arvioi selvityksessään, että nykyisiä toimintatapoja ja palveluita olisi kehitettävä sellaisiksi, että ne paremmin kohtaisivat yrittäjävaltaistuvan luovan toiminnan kentän tarpeet sekä sen toimintakulttuurin erityispiirteet. On myös välttämätöntä kehittää hybriditalouden toimintaedellytyksiä, jotka poikkeavat olennaisilta osiltaan perinteisestä, suuryritysvetoisesta ja niukkojen resurssien kontrolloimiseen perustavasta toiminnasta.

 

Luovan talouden potentiaalin vauhdittamiseen olisi perustettava pysyvä kaksiosainen kehittäjätoiminto, jonka osia yhdistäisi vuosille 2010-2013 asetettu jatkuva tulevaisuusprosessi.

 

 

Ensimmäinen osa kehittämistoimintoa olisi TEM-konsernin sisälle perustettava Luovan talouden aloite LUUTA, joka keskittyisi työvoima- ja elinkeinopoliittisten välineiden arvioimiseen luovan talouden toimijoiden näkökulmasta. Toinen osa olisi konsernin ulkopuolella toimiva ja luovan alan eri toimijoiden yhteisrahoitteinen Hybriditalouden laboratorioverkosto HYBLAB, joka keskittyisi hybriditalouden toimintamuotojen tutkimukseen ja kehitystoimintaan sekä näihin liittyvien innovaattoriverkostojen aktivoimiseen. Näitä kehittämistoimintoja linkittäisi toisiinsa kansainvälisesti huipputasoinen tulevaisuusprosessi, joka huolehtisi laajasti eri toimijoita osallistavasta ja yhdistävästä analyyttisyyden ja ymmärryksen kehittämisestä.

 

Kehittämistoiminnon perustamiseen tulisi varata vuosille 2010-2013 rahoitusta yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa jaettaisiin kilpailutettuna ohjelmarahana tulevaisuusprosessissa valittaville ohjelmakokonaisuuksille.

 

Saara L. Taalaksen selvityksen luovutustilaisuus on katsottavissa tallenteena verkossa osoitteessa: http://www.videonet.fi/tem/2009121

 

Saara Taalaksen esitys tiedotustilaisuudessa 8.12.2009 (pdf) (361.6 KB)

Kohti hybriditalouden haastetta, raportti (pdf) (525.3 KB)

 

Lisätiedot

professori Saara L. Taalas, puh. 040 592 9287

hankepäällikkö Petra Tarjanne, TEM, puh. 010 606 3691 ja 050 434 4932

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs