Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Seksuaalirikoksen kohteena olevien lasten tunnistamiseen on panostettava

Pelastakaa Lapset ry

Seksuaalirikoksen kohteena olevien lasten tunnistamiseen on panostettava

Tiedote.
Julkaistu: 20.03.2012 klo 09:29
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan velvoittavat Suomea varmistamaan, että poliisilla on mahdollisuus seksuaalirikoksen kohteena olevien lasten tunnistamiseen analysoimalla informaatio- ja viestintäteknologian välityksellä levitettyä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää kuvamateriaalia.

Lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden tuottama ja jakama kuvamateriaali tarjoaa selkeät todisteet ja runsaasti yksityiskohtaista tietoa rikoksesta. Kuvamateriaaliin liittyvää teknistä tietoa, kasvotunnistuksen tarjoamaa tietoa sekä kuvien sisältämien yksityiskohtien tietoja yhdistelemällä ja vertailemalla on nykyteknologian avulla mahdollista selvittää samaan kameraan, samaan rikospaikkaan, samaan uhriin, tiettyyn maahan tai paikkakuntaan liittyviä laajoja kuvasarjoja. Tiedon hyödyntäminen antaa rikoksiin puuttumiseen ja sen kohteena olevien lasten tunnistamiseen laajemmat mahdollisuudet sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

INTERPOL koordinoi kansainvälistä viranomaisyhteistyötä ja ylläpitää kuvatietokantaa, jonka tarkoituksena on yleissopimuksen ja direktiivin tarkoittama seksuaalirikosten kohteena olevien lasten tunnistaminen analysoimalla rikoksen osana tuotettua tai siihen liittyvää kuvamateriaalia. Kansainvälisen yhteistyön ja tietokantaan liitetyn kuvamateriaalin perusteella on pystytty tunnistamaan lähes 2 500 uhria yli 40 maasta sekä 1 377 lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyttä tekijää. 

Mitä enemmän eri maissa esille tullutta lasten hyväksikäyttöön liittyvää aineistoa tietokantaan syötetään ja analysoidaan, sitä paremmat mahdollisuudet rikoksen kohteena olevilla lapsilla on tulla tunnistetuksi ja päästä avun piiriin.

INTERPOL on tarjonnut suomalaisille rikostutkijoille aiheeseen liittyvää koulutusta. Suomi ei kuitenkaan osallistu kansainväliseen yhteistyöhön täysipainoisesti, koska keskusrikospoliisilla ei ole käytettävissä tähän henkilöresursseja. Lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta koskeva todistusaineisto jää näin resurssien puuttuessa hyödyntämättä.

Ottaen huomioon rikosten vakavuus ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä koituva inhimillinen vahinko sekä mittavat ja kertautuvat taloudelliset seuraamukset niin yhteiskunnalle kuin rikoksen kohteelle itselleen, on tässä yhteydessä säästäminen moraalitonta ja kovin lyhytjänteistä. Kyse ei ole paljosta: jo yhden ihmisen työpanoksella ja oikealla näkökulmalla olisi vaikutusta.

Pelastakaa Lapset ry on lähettänyt sisäministeri Päivi Räsäselle aiheesta vetoomuksen 19.3.2012.

Lisätietoja:

Mari Laiho, Lasten suojelu digitaalisessa mediassa, Pelastakaa Lapset ry, 040 590 1416, mari.laiho@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Liitetiedostot

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs