Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Sähkömarkkinat korjattava ja öljyriippuvuudesta päästävä eroon

Energiateollisuus ry

Sähkömarkkinat korjattava ja öljyriippuvuudesta päästävä eroon

Tiedote.
Julkaistu: 15.06.2016 klo 15:15
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Romahtamistilassa olevien sähkömarkkinoiden pikainen korjaaminen ja pidemmän aikaa vaativa tervehdyttäminen sekä Suomen öljyriippuvuuden reipas vähentäminen ovat välttämättömiä lähtökohtia, kun maamme energia- ja ilmastostrategiaa valmistellaan, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 15.6.2016 maan hallituksen energia- ja ilmastostrategian perusskenaarion ja siihen liittyvät alustavat politiikkatoimet, joilla vastataan 2030 asetettuihin energia- ja ilmastovelvoitteisiin.

– Energia-alan toimintaympäristö on suurten muutosten keskellä, ja siihen liittyvistä pidemmän aikavälin tavoitteista vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys. Sähkömarkkinat ovat kuitenkin nyt kriisitilassa, jonka aiheuttaneista syistäkin meillä on myös aika selkeä ja yhdenmukainen näkemys.

Naukkarisen mukaan nyt on tärkeätä pikaisesti yhdessä löytää keinot, joilla markkinoiden ja sähköjärjestelmän romahtaminen pystytään estämään ja sähkömarkkinoiden tervehtyminen saadaan alkuun.

– Meidän on pystyttävä turvaamaan sähkön häiriötön saatavuus, josta yhteiskuntamme on riippuvainen.  Meidän on myös pidettävä huolta siitä, että Suomella on riittävästi tuotantokapasiteettia ja siirtoyhteyksiä.

Tavoitteena kunnianhimoinen omavaraisuusaste ja uusiutuvien energialähteiden osuus

Suomen kansantalouden ja ilmastotavoitteiden kannalta keskeinen kysymys on Naukkarisen mukaan Suomen öljyriippuvuuden murtaminen. Vahvasti tappiollinen energian kauppatase heikentää sekä kauppatasettamme että koko kansantalouttamme.

Fossiilinen tuontiöljy on energian kauppataseessamme ylivoimaisesti merkittävin tekijä. Fossiilisen tuontiöljyn aiheuttamat hiilidioksidipäästötkin ovat kaikista fossiilisista energialähteistämme ylivoimaisesti suurimmat, eli yhtä suuret kuin kaikkien muiden energialähteiden päästöt yhteensä.

– Hyvä keino öljyriippuvuuden vähentämiseen ovat liikenteen sähköistyminen ja erityisesti siirtymävaiheen ratkaisuna myös nestemäiset biopolttoaineet. Samalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä Suomen eniten päästävällä sektorilla, jonka vähentämistoimista Suomen valtio EU:n taakanjaossa vastaa, Naukkarinen korostaa.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö vuonna 2030 on julkistetun skenaarion mukaan noin kolmen prosenttiyksikön päässä asetetusta tavoitteesta. Se on Energiateollisuuden mukaan mahdollista saavuttaa, kun toteutetaan hallituksen tavoite puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin ja nostetaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lämmityssektorilla lämpöpumppujen osuuden kasvu ja puun enenevä käyttö kaukolämmön tuotannossa tukevat myös uusiutuvien lisäämistä.

Talouden elpymisestä lupaavia merkkejä – energiateknologiasta uutta kasvua

Suomen tulevien vuosien suurin haaste on saada valtion velkaantuminen taittumaan ja talous kasvamaan. Elpymisestä on erityisesti palvelutuotannossa positiivisia signaaleja. Myös 87 prosenttia palkansaajista kattava kilpailukykysopimus luo uskoa taloudellisesta kasvusta. Nyt on löydettävä politiikkatoimia viennin tehostamiseksi, missä energia- ja ilmastostrategia voi viitoittaa tietä.

– Energiateollisuus tukee harkinnanvaraisten, uuden teknologian investointitukien jatkamista sekä kärkihanketyyppistä rahoitusta uusien teknologioiden markkinoille saattamiseksi ja kotimaisten cleantech-innovaatioiden demonstroimiseksi. Näissä valtion toimissa on mahdollisuus vauhdittaa energiateknologian vientipotentiaalia. Myös tutkimus- ja tuotekehityspanostusta on vahvistettava, ET:n sähköntuotantotoimialan johtaja Jukka Leskelä sanoo.  

Sähkö kehittyy ilmastoneutraaliksi ilman lisätoimia

Päästökaupan ohjausvaikutus on alhaisen päästöoikeuden hinnan vuoksi ollut heikko, mutta politiikan suunta globaalisti on selkeä. Pariisin sopimus vahvisti Leskelän mukaan kansainvälisen tahtotilan, mikä ohjaa investointeja kohti ilmaston kannalta kestävää energiatulevaisuutta.

Suomen sähköntuotannosta on tänä päivänä jo lähes 80 prosenttia hiilidioksidipäästötöntä. Osuus kasvaa edelleen, koska tuulivoima ja omaan tarpeeseen tuotettu aurinkovoima ovat saavuttaneet kilpailukykyisen aseman ja Suomeen valmistuu lisää ydinvoimaa. Myös metsähakkeen käyttö edistyy ja uudet energiainvestoinnit mahdollistavat sen lisäkäyttöä.

– Tänään julkistettu perusskenaario osoittaa, että muutos on mahdollinen ja fossiiliset energialähteet korvautuvat puhtaammilla ratkaisuilla. Skenaarion mukaan kivihiilen käyttö on vähentynyt erittäin nopeasti viimeisten vuosien aikana ja vähenee edelleen murto-osaan nykyisestä ilman erityisiä uusia rajoitteita tai ohjauskeinoja, Leskelä toteaa.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60772
Johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233
Asiantuntija Pia Oesch, puh. 589 0328

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs