Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Pakolaisneuvonta ry:n hanke selvittää yleisen oikeudellisen neuvonnan tilaa ja turvapaikanhakijoiden kokemuksia neuvonnasta

Pakolaisneuvonta

Pakolaisneuvonta ry:n hanke selvittää yleisen oikeudellisen neuvonnan tilaa ja turvapaikanhakijoiden kokemuksia neuvonnasta

Tiedote.
Julkaistu: 12.08.2016 klo 14:00
Julkaisija: Pakolaisneuvonta

Pakolaisneuvonta toteuttaa vuonna 2016 EU:n AMIF-rahaston tukemaa neuvonta- ja selvityshanketta Yleisen oikeudellisen neuvonnan tila ja kehittämistarpeet. Vuoden loppuun kestävässä hankkeessa selvitetään miten yleinen oikeudellinen neuvonta turvapaikanhakijoille on järjestetty eri vastaanottokeskuksissa eri paikkakunnilla ja millaisia kokemuksia hakijoilla itsellään on saamastaan neuvonnasta. Myös vastaanottokeskusten henkilökunnan, esimerkiksi johtajien ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kartoitetaan. Hankkeen päättyessä arvioidaan, mitkä ovat järjestelmän ongelmakohdat ja kehittämistarpeet sekä millaisin toimenpitein niihin voitaisiin vaikuttaa.


Viranomaisilla on Suomessa velvollisuus huolehtia siitä, että hakijat saavat tietoa turvapaikkamenettelystä, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan siinä. Tieto oikeudellisista asioista on kuitenkin usein vaikeaselkoista, lisäksi muutoksia lakeihin ja järjestelmiin tehdään jatkuvasti.


Hankkeessa haastatellaan turvapaikanhakijoita, ja myös ns. erityisen haavoittuvassa asemassa olevia hakijoita,kuten luku- ja kirjoitustaidottomia, kidutettuja ja traumatisoituneita sekä ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä. Pakolaisneuvonnan mielestä on erityisen tärkeää turvata se, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville ja eniten neuvontaa tarvitseville tieto menee perille.


”Erityisesti tällä hetkellä järjestelmässä on monia haasteita. Sekä lakeja, linjauksia ja tulkintoja on kiristetty, ja myös oikeusapujärjestelmään on tulossa muutoksia. Vastaanotossa ja päätöksenteossa työskentelee satoja melko uusia työntekijöitä, mikä vaikuttaa siihen kuinka hyvin erityisen haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat järjestelmässä tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa avun ja palvelut. Pakolaisneuvonta haluaa omalta osaltaan kartoittaa järjestelmän nykytilaa ja löytää kehittämisen kohteita”, kertoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Elina Castrén.


Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Maahanmuuttoviraston, Helsingin vastaanottokeskusten ja SPR:n, Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen sekä Asianajajaliiton edustajat.

Hankkeen toteuttamista tukee EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), jonka yhtenä erityistavoitteena on vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistamiseksi.


Tiedustelut, hankekoordinaattori Sanna Rummakko, puh. 045 312 7593, sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi

www.pakolaisneuvonta.fi

Lisätietoa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF):http://www.intermin.fi/eusa

 

Pakolaisneuvonta ry on vuonna 1988 perustettu lakitoimisto ja kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs