Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Opiskelijat rakentavat satavuotiaasta Suomesta maailman oppimisen keskuksen!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Opiskelijat rakentavat satavuotiaasta Suomesta maailman oppimisen keskuksen!

Tiedote.
Julkaistu: 26.04.2016 klo 10:29
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi 26.4.2016
(på svenska nedan, in English below)

 

Opiskelijat rakentavat satavuotiaasta Suomesta maailman oppimisen keskuksen!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry vastaa Suomi 100-juhlavuoden haasteeseen ja aloittaa hankkeen, jolla Suomesta rakennetaan maailman oppimisen keskus. SYL jätti eilen hakemuksen Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvien tulevaisuutta vahvistavien yhteiskunnallisten hankkeiden avustushakuun.

Tiimin kokoaminen hankkeen toteuttamiseksi on aloitettu, ja hankkeen tueksi ovat ilmoittautuneet mm. Akava, EK, SAK ja STTK. Hankkeen taakse halutaan koota mahdollisimman monipuolinen joukko yhteiskunnallisia toimijoita.

“Suomi tunnetaan maailmalla osaamisen ja koulutuksen huippumaana, ja näin on oltava myös jatkossa. Haluamme tehdä Suomesta paikan, johon tullaan oppimaan oppimisesta,” kertoo SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen. “Ensimmäisenä askeleena on järjestää syksyllä 2017 maailman monipuolisin kansainvälinen oppimistapahtuma. Tapahtuma toteutetaan juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen sekä julkisen sektorin kanssa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita rakentamaan Suomesta maailman oppimisen keskusta!”

Maailman oppimisen keskuksen rakentamista jatketaan pitkäjänteisesti usean vuoden ajan. Hankkeen ympärille perustetaan itsenäinen organisaatio, joka huolehtii sen jatkuvuudesta juhlavuoden jälkeen. Vuosina 2016–2017 SYL koordinoi hanketta ja tapahtuman järjestämistä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Heikki Koponen, puheenjohtaja (puh. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi) 

//

 

Meddelande
Får publiceras 26.4.2016

Studerandena gör hundraåriga Finland till världscentrum för lärande!

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf tar fasta på den utmaning som projektet för Finlands 100-årsjubileum slängt ut och inleder ett projekt för att göra Finland till världens centrum för lärande. FSF lämnade igår in en bidragsansökan för samhälleliga projekt som förstärker Finlands framtid kopplade till Finlands 100-årsjubileum.

Vi har redan börjat sätta ihop ett team för att förverkliga projektet. Bland andra Akava, Finlands näringsliv EK, FFC och STTK har anmält sitt stöd för projektet. Vi hoppas samla en så mångsidig skara samhälleliga aktörer som möjligt bakom projektet.

”Finland är känt som ett av världens ledande länder inom kompetens och utbildning, och det ska vi vara även i framtiden. Vi vill göra Finland till en plats dit folk kommer för att lära sig om lärande”, berättar FSF:s ordförande Heikki Koponen. ”Det första steget är att hösten 2017 arrangera världens mångsidigaste evenemang inom lärande. Evenemanget förverkligas i enlighet med jubileumsårets tema tillsammans med näringslivet, medborgarorganisationer och den offentliga sektorn. Alla är varmt välkomna med i att göra Finland till världens centrum för lärande!”

Uppbyggnaden av ett världscentrum för lärande fortsätter långsiktigt under flera år. En självständig organisation grundas i anslutning till projektet och den kommer trygga kontinuiteten efter jubileumsåret. Åren 2016–2017 koordinerar FSF projektet och att arrangera evenemanget tillsammans med våra samarbetsparter. Välkommen med!

Mer information:

Ordförande Heikki Koponen, (tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi)

//

Press release
For release 26.4.2016

Students make 100-year old Finland a global centre for learning

The National Union of University Students in Finland (SYL) responds to the challenge issued by the centenary of Finland’s independence in 2017 by initiating a project to build a global centre for learning in Finland. Yesterday, SYL submitted an application for projects with a social dimension aimed at strengthening Finland’s future.

We have already begun assembling a team for the project and, among others, the labour market unions Akava, SAK, and STTK as well as the Confederation of Finnish Industries (EK) have expressed their support for the project. We want assemble the most diverse possible group of societal organisations for the project.

“Finland is renowned globally as one of the leading countries in the world when it comes to knowhow and education. We want to see Finland keep its position as such and make Finland a place you come to learn about learning,” says SYL President Heikki Koponen. “Our first step will be to in autumn 2017 organise the world’s most diverse international learning event. The event will be realised in line with the theme of the centenary in collaboration with business life, civic society, and the public sector. We welcome everyone to participate in building a global learning centre in Finland!”

We will continue building the global centre for learning long term for several years. For the project, we will establish an independent organisation, which will ensure continuity after the centenary. During 2016–2017, SYL will coordinate the project and the organising of the event together with our project partners. Come join us!

More information:

Heikki Koponen, President, (tel. +358 44 906 5007, firstname.surname@syl.fi)

 

Liitetiedostot

 http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs