Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Minister Risikko: Kommuninvånarnas valfrihet måste utökas i fråga om tjänsterna

Valtiovarainministeriö

Minister Risikko: Kommuninvånarnas valfrihet måste utökas i fråga om tjänsterna

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.10.2014 kl. 11:06
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Trafik- och kommunminister Paula Risikko vill öka på kommuninvånarnas valmöjligheter i fråga om tjänsterna. Minister Risikko tog upp frågan i sitt tal vid öppnandet av Reumaveckan den 11 oktober i Södra Österbotten. Minister Risikko tog som exempel personer med reumatiska besvär, eftersom de behöver flera slags kommunala tjänster.

- Äkta valfrihet förverkligas då tjänster kan produceras av såväl kommunen, företag som organisationer. Om kunderna har möjlighet att välja den bästa servicen oberoende av producenten skulle konkurrensen både förbättra servicekvaliteten och hålla kostnaderna under kontroll. Denna möjlighet till kostnads- och kvalitetsförbättring bör vi inte förbise i det aktuella ekonomiska läget. På detta sätt åstadkommer vi största möjliga nyttor såväl för patienterna som för samhället i allmänhet, sade minister Risikko i sitt tal.

Den i hälsovårdslagen angivna möjligheten att välja vårdplats utvidgades i år till att omfatta hela landet. Patienterna kan nu välja vilken finländsk hälsocentral eller vilket sjukhus som helst för sin hälsovårdsservice. Patientdirektivet, som utvidgar valfriheten till Europa, trädde också i kraft i början av året.

Den ökade valfriheten får enligt minister Risikko inte endast inskränkas till hälsovården eller utbildningen på andra stadiet, utan kommuninvånarna ska ha möjlighet att välja serviceproducenter även inom andra nödvändiga tjänster. Pengarna följer invånaren –modellen skulle göra det möjligt att utvidga valfriheten till samtliga branscher, konstaterade trafik- och kommunminister Risikko.

- I Sverige har valfriheten förstärkts bland annat genom valfrihetslagen. I Finland finns det också ett behov av allmän lagstiftning som ökar valfriheten. Vi kan ta lärdom av Sverige både i gott och i ont, sade Risikko.

- Jag hoppas att vi kunde föra en verklig dialog om valfriheten i stället för att genast döma ut den. Valfrihet är inte någon fråga om antingen eller, utan den förutsätter utredning från flera olika perspektiv. Kommunavdelningen utreder utökandet och understödandet av valfriheten genom lagstiftning. Frågan bör utredas bl.a. med tanke på ordnandet av kommunal service, tjänster som kräver centralisering samt det kommunala självstyret.

Förfrågningar: Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 02955 30228

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs